5 min przeczytaj

Platforma handlowa IQ Option ma wiele do zaoferowania, łatwo jest nadzorować lub zapominać o pewnych funkcjach, które podniosą Twój poziom handlu, jeśli będą używane prawidłowo. Dzisiaj mówimy o Take Profit / Stop Loss, Market-on-Open i Trailing Stop Loss – trzy funkcje, które powinny przyjrzeć się zarówno początkującym, jak i profesjonalnym traderom.

1) Weź Profit / Stop Loss

Podczas gdy pozostałe dwie funkcje nie są niezbędne, ta jest niezbędna dla wszystkich, którzy handlują w dłuższych odstępach czasu. Take profit / stop loss to zlecenie, które automatycznie zamyka transakcję, gdy cena instrumentu bazowego osiągnie określony z góry poziom. Może być stosowany zarówno do blokowania zysku (część zysku) jak i do zmniejszania strat (oczywiście składnika "stop loss"). Innymi słowy, funkcja ta może zostać wykorzystana do wyjścia z rynku we właściwym czasie i bez interwencji ze strony.

Korzystając z opcji Take Profit / Stop loss, chcesz zrównoważyć wartości, aby zebrać maksymalny możliwy zysk i nie stracić zbyt wiele. W rzeczywistości trudno jest osiągnąć idealną równowagę. Pamiętaj jednak, że praktyka czyni mistrza. Eksperymentuj z wartościami, aby osiągnąć właściwą równowagę.

2) Market-on-Open

Ta funkcja pozwala otwierać zamówienia kupna i sprzedaży, nawet gdy rynek jest zamknięty. Oczywiście można to zastosować tylko do aktywów, które nie są przedmiotem obrotu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a mianowicie do rynku Forex i kontraktów różnicowych. Pary walutowe (bazowy składnik aktywów na rynku Forex) nie są przedmiotem obrotu w weekendy. Kontrakty CFD nie są przedmiotem obrotu w weekendy iw nocy. Rzecz w tym, że wszystkie transakcje kończą się, cena aktywów wciąż może się zmienić, czasem znacznie. Jest to okazja, którą wielu handlowców chciałoby wykorzystać, mając nadzieję na gwałtowny wzrost lub spadek cen po otwarciu rynku.

Ta funkcja powinna być używana w różny sposób w przypadku różnych aktywów, ponieważ może być używana tylko raz w tygodniu w przypadku ważnej pary walutowej i kilka razy w tygodniu w przypadku egzotycznej pary walutowej / pojedynczej firmy. Dopóki w weekendy nie będą pojawiać się ważne ogłoszenia krajowych banków centralnych, tylko nagłe wydarzenia polityczne i makroekonomiczne mogą wpłynąć na kurs walut krajowych. W przypadku spółek notowanych na giełdzie liczba zdarzeń, które mogą mieć wpływ na kurs, jest wyższa.

3) Trailing Stop Loss

Trailing stop loss jest bardzo zbliżony do swojej funkcjonalności i mechaniki bazowej do regularnej funkcji stop loss / take profit. Działa to jednak trochę inaczej. Ta różnica sprawia, że ​​jest to bardzo specjalne narzędzie, które może znacząco poprawić wyniki handlowe, jeśli zostanie zastosowane poprawnie.

Gdy nie stosuje się trailing stop loss, próg ujemny jest obliczany jako procent ceny otwarcia i może wynosić nawet -95% (czasami nawet mniej). Kiedy trend jest na Twoją korzyść, transakcja nie zostanie zamknięta, dopóki obecna cena nie spadnie poniżej ceny otwarcia. Trailing stop loss automatycznie przesunie próg stop loss up (w przypadku opcji BUY) lub w dół (w przypadku opcji SELL). Innymi słowy, transakcja zostanie zamknięta, gdy już wygeneruje pewien poziom zysku, ale trend ma się odwrócić.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
73% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2019-01-03 08:00:16

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.