5 min przeczytaj

Trójkąty są jednymi z najważniejszych wzorców wykresów używanych przez traderów, czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak zastosować je w handlu.

Trzy trójkąty, które powinien znać każdy sprzedawca

Wzorce wykresów mogą naprawdę pomóc w wykrywaniu lukratywnych możliwości handlowych. Istnieje wiele rodzajów wzorów, które dziś będą omawiane, nazywa się trójkątami. Trójkąty to wzorce, w których cena składnika aktywów, takiego jak para kur, krypto-waluta lub zapas, porusza się w zawężonym przedziale między dwiema liniami trendu. Wzorce te mogą powstawać w trendach wzrostowych i spadkowych lub w określonym zakresie transakcji i mogą być wykorzystywane do przewidywania przyszłych ruchów cen. Wiesz, aby robić zawody.

Istnieją trzy podstawowe rodzaje trójkątów; symetryczne, rosnące lub malejące. We wszystkich trzech przypadkach wzór tworzą zbieżne linie trendu, różnica polega na zbieżności tych linii. W przypadku symetrycznego trójkąta jedna linia trendu porusza się niżej, podczas gdy druga porusza się wyżej, w przypadku trójkątów wznoszących i zstępujących jedna linia trendu jest płaska (pozioma), podczas gdy druga jest albo wyższa, albo niższa.

Symetryczny trójkąt jest oznaką konsolidacji, często w ramach trendu, ale czasami w zakresie handlu. Oznacza to, że istnieje równowaga sił między bykami i niedźwiedziami, które muszą zostać rozwiązane, aby można było kontynuować ruch w przyszłości. Wzór zazwyczaj koncentruje się na nadchodzącym wydarzeniu, takim jak kluczowe dane, spotkanie banku centralnego lub raport o zarobkach, więc identyfikacja potencjalnych katalizatorów może być ogromną pomocą w handlu.

Jeśli wzór tworzy się w ramach trendu i wybucha w kierunku trendu, jest to mocna oznaką kontynuacji. Jeśli występuje w zakresie handlu, ceny prawdopodobnie będą się dalej przesuwać w kierunku przerwy. Możesz także rzutować cel zysku za pomocą tej metody. Zmierz wielkość trójkąta od jego najwyższego punktu do najniższego i rzuć go od punktu wyjścia dla pierwszego celu.

Wzory trójkątne

Trójkąt wstępujący jest silnym byczym sygnałem kontynuacji w trendzie wzrostowym. Powstaje, gdy ceny osiągają poziom oporu, a następnie obniżają się, aby z powrotem osiągnąć ten sam poziom. Ta akcja tworzy trójkąt o płaskim wierzchołku z rosnącą dolną linią wsparcia, widoczną dla zaniepokojonych nabywców, którzy zbierają aktywa, gdy ceny spadają.

Ten wzorzec jest napędzany przez dynamikę, ilość nabywców może ostatecznie pokonać sprzedawców i doprowadzić do przełomu. Ponieważ jest to wzorzec kontynuacji, przedsiębiorca może zmierzyć wysokość wiecu (lub korekty), która do niego doprowadziła, a następnie wyliczyć tę kwotę dla pierwszego celu zysku. Na przykład, jeśli pojawi się wieniec o wartości 40 pipsów, który doprowadził do płaskiego wierzchołka trójkąta wznoszenia, po wyrwaniu atut może się przesunąć o co najmniej 40 pipsów.

Rosnąco Trójkąt

Trójkąt Zstępujący to silny, niedźwiedzi wzór kontynuacji dokładnie przeciwny do Wznoszącego się Trójkąta. Powstaje w wyniku tendencji zniżkowej i ma płaskie dno na podporze z opadającą linią oporową.

Zstępujący trójkąt

Kiedy ten wzór się kończy, to znaczy, że wychodzi na plus, sygnalizuje dalszy spadek cen.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-11-13 13:00:33

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.