9 min przeczytaj

Indeks S & P 500 składa się z 11 sektorów, a największe wagi w tym indeksie mają sektory technologii informatycznej, opieki zdrowotnej, finansowej i konsumenckiej, a także wskaźnik ważony wartością. W kolejnych punktach następuje osobna analiza tych 11 sektorów, co pokazuje wyniki każdego z nich.

Sektor technologii informatycznych ma największe znaczenie w indeksie S & P 500 i jest odpowiedzialny za pozytywne wyniki indeksu S & P 500. W szczególności pięć zapasów tego sektora wyjaśnia 90% jego wydajności. Cechą tych pięciu akcji, które nazywane są również zasobami Faanga, są duże kwoty gotówki, brak pożyczek, duża innowacyjność, wysoka rentowność przedsiębiorstw, ogromny wkład w całkowitą wydajność produkcyjną amerykańskiej gospodarki i duże efekty spillover w pozostałej części świata. Tak długo, jak te pięć akcji nie spadnie o ponad 20%, ten hossa ma nogi.

Sektor indeksowania S & P 500

Sektor opieki zdrowotnej składa się z firm biotechnologicznych i firm zajmujących się opieką medyczną. Dotychczasowe wyniki trzeciego sektora, który jest związany z inwestycjami wzrostowymi, wskazują na kontynuację amerykańskiego rajdu giełdowego. Jednak największą część tych lepszych wyników stanowią nadzieje na fuzje i przejęcia w sektorze biotechnologicznym. a jeśli się nie zmaterializują, lepsze wyniki tego sektora nie przyczynią się do tego samego tempa, co już zrobiono.

Sektor finansowy nie sprawdziło się do tej pory bardzo dobrze i nie jest to dobry znak, ponieważ zapasy finansowe osiągają lepsze wyniki pod koniec cyklu koniunkturalnego i kiedy rozłożone są odsetki netto, w których zarabiają, a gospodarka jest w pełnym zatrudnieniu. Głównymi przyczynami tego incydentu są historycznie niskie stopy procentowe i spłaszczenie amerykańskiej krzywej dochodowości, co nie pozwala na znaczne zyski dla instytucji finansowych poprzez zaciąganie pożyczek krótkoterminowych i udzielanie pożyczek długoterminowych.

Sektor uznaniowy konsumentów osiągnął lepsze wyniki niż dotychczas, ale jego wyniki są lepsze od firm Microsoft, Apple i Amazon, które mają największy udział w indeksie tego sektora. Z drugiej strony, wyniki innych akcji sektora nie są imponujące i wyjaśnia, że ​​chociaż tempo wzrostu gospodarki USA osiągnęło najwyższy poziom w drugim kwartale 2018 r., Sprzedaż detaliczna nie przebiega zbyt dobrze, wskaźnik cen konsumpcyjnych nie wzrósł zgodnie z oczekiwaniami Sierpień i na koniec stopa oszczędności osobistych w Stanach Zjednoczonych wykazuje tendencję spadkową w ciągu ostatnich 6 miesięcy, co wskazuje, że omeny nie są tak dobre w długim okresie.

Poniższe 7 sektorów nie ma dużych wag w indeksie S & P 500 i nie przyczynia się w takim samym stopniu do jego wydajności.

Sektor przemysłowy nie działał tak, jak można by oczekiwać, ponieważ jest uważany za sektor cykliczny i osiąga lepsze wyniki w późnym okresie cyklu koniunkturalnego. Sektor ten opiera się na eksporcie i biorąc pod uwagę, że prezydent Trump wdrożył narzucenie ceł w Europie i Chinach, a jego wielcy partnerzy handlowi już zareagowali, wynikiem będzie niższy eksport dla przedsiębiorstw przemysłowych, niższe zyski krajowe i wyższa inflacja, które pochłoną korzyści z wprowadzonych obniżek podatków, dzięki wyższym rentownościom obligacji i stopom procentowym.

Sektor energetyczny do tej pory nie radził sobie tak dobrze, biorąc pod uwagę, że ceny ropy są w trendzie wzrostowym, ale sektor ten zazwyczaj osiąga lepsze wyniki w okresie stagflacji, gdy inflacja rośnie, gospodarka jest słaba, a dolar amerykański spada, ponieważ zmniejsza koszt alternatywny większości Surowce. Sektor ten ma więc nadal niewielką przewagę, ale niska globalna stopa wzrostu nie sprzyja takiemu osiągnięciu.

S & P 500

US utilities ma najlepszą wydajność przez ostatnie 2,5 miesiąca na naszym rynku akcji i nie jest to dobra wróżba, ponieważ większość razy jego lepsze wyniki są uważane za prekursora spowolnienia gospodarczego, a firmy użyteczności publicznej zawsze pobierają cenę równą ich średniej zmiennej koszt w USA.

Sektor usług telekomunikacyjnych na giełdzie w USA uważany jest za sektor defensywny ze względu na bardzo wysoką konkurencję, bardzo słabą siłę cenową i bardzo niskie marże zysku, i zwykle lepsze wyniki przed recesją i podczas niej. Ten czas ma najbardziej negatywny wpływ na rok bieżący, co jest zgodne z charakterystyką tego sektora.

Sektor materiałów do roku nadal znajduje się na minusie, co pokazuje, jak powolne jest ożywienie gospodarcze o 9,5 roku i jest to negatywny czynnik dla kontynuacji hossy, ponieważ zazwyczaj w późnym okresie największego cyklu koniunkturalnego tego sektora odnotował pozytywne wyniki, związane z faktem, że stopa zamówień materiałów jest wyższa niż stopa sprzedaży podczas silnego ożywienia.

Sektor nieruchomości nie spisał się tak dobrze, ponieważ mimo, że jesteśmy pod koniec cyklu koniunkturalnego, globalne tempo wzrostu jest niskie, stopy procentowe zaczęły rosnąć, stopa rodziny w USA nie jest tak duża, a podaż domów z historycznego punktu jest niski, ponieważ wielu obywateli Stanów Zjednoczonych ma duże salda kredytów hipotecznych i biorąc pod uwagę niskie stopy procentowe z historycznego punktu widzenia, w wyniku tego ceny domów w ciągłym ruchu pieszym.

W końcu, sektor zszywek konsumenckich jest tradycyjnie sektorem defensywnym z uwagi na fakt, że jego części składowe to firmy spożywcze i napoje, które w czasie recesji mają niską premię za ryzyko, a rok do roku ma drugie bardziej negatywne wyniki, co wskazuje, że jest to bardziej możliwe z całej wcześniejszej analizy spowolnienie, a raczej recesja w krótkim i średnim okresie.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-20 14:01:37

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.