6 min przeczytaj

Na tym blogu często omawiamy analizę techniczną i jej specyfikę, dostarczając strategii i wyjaśniając, jak działają wskaźniki. Jednak nie wszyscy handlowcy, szczególnie ci, którzy dopiero zaczynają eksplorować rynki finansowe, rozumieją, czym jest analiza techniczna i dlaczego jest ona ważna. Nawet ci, którzy uważają się za ekspertów, mogą uznać ten artykuł za przydatny.

Czym jest analiza techniczna?

Analiza techniczna jest próbą zrozumienia i przewidywania przyszłych ruchów cenowych w oparciu o wcześniejsze wyniki działania cenowego. Analiza techniczna nie jest w 100% dokładna i może dostarczyć fałszywych sygnałów. Niemniej jednak ta metoda ma na celu ujawnienie najbardziej prawdopodobnego wyniku w oparciu o aktualne warunki.

Akcje, waluty, kryptowaluty, towary, indeksy i fundusze ETF mogą podlegać analizie technicznej. Innymi słowy, zasady analizy technicznej są uniwersalne i można je zastosować do dowolnego instrumentu / zasobu. Co więcej, wszystkie zasoby można analizować za pomocą tych samych narzędzi (wskaźników).

Opcja IQ może pochwalić się szerokim zakresem wskaźników analizy technicznej

Jak to działa?

Analiza techniczna dotyczy aktywów, w których na cenę wpływa prawo podaży i popytu, i nie działa w przypadku papierów wartościowych, w przypadku których ceny są inaczej regulowane (np. Dekrety polityczne).

Ponadto istnieje kilka założeń, które muszą zostać spełnione, aby instrument analizy technicznej działał prawidłowo.

Wysoka płynność. Bazowy składnik aktywów musi być przedmiotem obrotu w wystarczającej ilości. Zasoby o niskiej płynności są łatwiejsze do manipulowania i trudniejsze do handlu w ogóle. Czynniki związane z obrotem o niskiej płynności sprawiają, że nie nadaje się on do analizy technicznej.

Brak sztucznych zmian cen. Podział akcji, będący sztuczną zmianą cen, nie wpływa na wartość wewnętrzną spółki, ale radykalnie zmienia cenę akcji. Takich zdarzeń nie można rozwiązać za pomocą analizy technicznej.

Bez ekstremalnych wiadomości. Pewnych zdarzeń – takich jak atak terrorystyczny i upadek prezesa firmy – nie można przewidzieć za pomocą analizy technicznej.

Podstawowe zasady

Cena rabat wszystko. Analitycy techniczni uważają, że akcja cenowa w pełni odzwierciedla wszystkie publicznie dostępne informacje. Innymi słowy, wszystkie przeszłe wydarzenia i ogłoszenia o przyszłych są już odzwierciedlone przez cenę aktywów. Cena odzwierciedla zatem wartość godziwą instrumentu bazowego. Informacje te są następnie wykorzystywane do przewidywania przyszłości.

Ruchy cenowe nie są całkowicie losowe. Występują okresy, w których występuje tendencja cenowa i okresy cen bez trendów. Analitycy techniczni uważają, że za pomocą wskaźników można zidentyfikować trendy, zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

"Co" jest ważniejsze niż "dlaczego". Jaka jest cena i co to zwykle są pytania, które zadają sobie technicy. Podczas gdy analiza fundamentalna dotyczy przyczyny wahań cen, technicy nie są. Dla techników ceny rosną, gdy popyt przewyższa podaż, i to wszystko.

Jak korzystać z analizy technicznej w praktyce?

Wielu specjalistów zajmujących się analizą techniczną stosuje podejście odgórne, najpierw oceniając szerokie indeksy, następnie odrębne gałęzie przemysłu, a dopiero potem przechodząc do poszczególnych zasobów. Bez względu na to, jaki zasób i w jakim czasie analizujesz, podjęte kroki będą w przybliżeniu takie same. Najpierw musisz zidentyfikować trend (np. Średnia ruchoma lub Aligator). Wtedy możesz chcieć określić poziomy wsparcia i oporu, górną i dolną granicę, niż cena akcji nie może opuścić w określonym przedziale czasu (tutaj pozioma linia może być bardzo pomocna). Następnie należy zidentyfikować momentum (np. MACD lub inny oscylator) i optymalne punkty wejścia / wyjścia. Ostatnim krokiem będzie skompilowanie wszystkich wyżej wymienionych danych i wykorzystanie ich do prognozy.

Aligator i MACD na wykresie cenowym

Wniosek

Eksperci w dziedzinie analizy technicznej uważają, że rynek można wytłumaczyć w 80% psychologią i tylko w 20% logice. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się interpretować sygnały otrzymywane z rynku, ale nie dziwcie się, że potrzeba czasu na naukę i opanowanie analizy technicznej.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-10-30 14:43:12

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.