6 min czytaj

Czas to pieniądz. W przypadku wskaźnika Aroona jest to szczególnie prawdziwe. To narzędzie analizy technicznej mierzy czas potrzebny, aby cena osiągnęła najwyższy / najniższy punkt w danym okresie jako procent całkowitego czasu. Aroon to wskaźnik, który należy do kategorii "Trend" i niedawno trafił na platformę transakcyjną IQ Option. Zapoznaj się z pełnym artykułem, aby dowiedzieć się więcej o tym unikatowym narzędziu analitycznym i sposobach jego wykorzystania w praktyce.

Aroon wyświetlany w pokoju handlowym opcji IQ

Będąc wskaźnikiem trendu, Aroon pomaga handlowcom zidentyfikować prawdopodobne punkty zwrotne trendów, konsolidacje i okresy korekt. Wskaźnik składa się z dwóch linii – pomarańczowej linii "Up", która mierzy liczbę dni od górnej linii okresu i niebieskiej linii "Down", która mierzy liczbę dni od okresu niskiego. Obie linie wahają się od 0 (najniższy punkt) do 100 (najwyższy punkt), gdzie wartości w pobliżu 0 przekładają się na słaby trend, a wartości w pobliżu 100 przekładają się na silny trend.

Im wyższa linia Up (i niższa linia Down), tym silniejszy jest pozytywny trend. Im wyższa linia w dół (i niższa linia w górę), tym silniejszy jest pozytywny trend. Założenie stojące za wskaźnikiem jest proste: w przypadku danego aktywa jego cena będzie się zbliżać do wysokiej podczas trendu wzrostowego i na niskim poziomie podczas trendu spadkowego. Jest nieco podobny do Directional Movement Index, który mierzy także siłę trendu.

Jak skonfigurować?

Ustawienie wskaźnika Aroon jest łatwe. W tym celu kliknij przycisk "Wskaźniki" w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie znajdź Aroon w zakładce "Trend".

Jak znaleźć: Wskaźniki – Trend – Aroon

Kliknij "Zastosuj", jeśli chcesz użyć wskaźnika ze standardowymi parametrami. Pamiętaj, że możesz także zmienić okres wskaźnika. Zwiększając to drugie, zwiększysz czułość wskaźnika, ale jednocześnie zwiększysz liczbę fałszywych alarmów. Po zmniejszeniu liczby okresów zwiększysz jej precyzję, ale jednocześnie zmniejszysz czułość. Wszyscy inwestorzy mogą znaleźć najlepsze ustawienia za pomocą prób i błędów. Mimo to nie ma nic złego w używaniu wskaźnika z domyślnymi parametrami.

Jak korzystać z handlu?

Ponieważ na tym wskaźniku znajdują się tylko dwie linie, wysyłane sygnały są również bardzo proste. Kiedy pomarańczowa linia przekracza niebieską linię, można spodziewać się, że trend będzie się wyświetlał w górę. Gdy niebieska linia przekracza pomarańczową linię, można spodziewać się, że trend będzie wykazywał ruch w dół. Innymi słowy, zwrotność dwóch linii wskazuje na możliwe odwrócenie trendu. Kiedy obie są na poziomie zero, na rynku nie ma silnego trendu.

Pozytywny trend i punkty zwrotne zidentyfikowane przez Aroon

Podobnie jak w przypadku większości pozostałych wskaźników, Aroon wysyła sygnał, gdy nastąpił już pierwszy ruch w kierunku nowego trendu. Ważne jest, aby wziąć to pod uwagę podczas handlu z tym wskaźnikiem.

Oscylator Aroon, wskaźnik, który można znaleźć w zakładce Momentum w menu "Indicators", działa w podobny sposób. Ma tylko jedną linię, która jest obliczana poprzez odjęcie linii Aroon Up od linii Aroon Down. Kiedy Oscylator Aroon znajduje się powyżej środkowej linii, uważa się, że zasób ma tendencję zwyżkową. Kiedy Aroon Oscillator znajduje się poniżej środkowej linii, uważa się, że składnik aktywów ma tendencję do bessy.

Aroon Oscillator jest pochodną linii Aroon Up i Aroon Down

Rzeczy do zapamiętania

Pamiętaj, że tak jak każdy wskaźnik, Aroon może i będzie robić fałszywe prognozy. Profesjonalni handlowcy zalecają używanie go jako elementu bardziej złożonego systemu transakcyjnego. Można na przykład połączyć go ze wskaźnikiem zmienności, objętości lub momentu, aby uzyskać lepsze wyniki i ogólną dokładność.

Spróbuj teraz

UWAGA: ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
73% detalicznych kont inwestorów traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2019-01-22 15:16:25

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.