5 min przeczytaj

Chmura IchimokuChmura Ichimoku, znana również jako Ichimoku Kinko Hyo, jest narzędziem analizy technicznej należącym do wskaźników trendów. Innymi słowy, służy on przede wszystkim identyfikacji kierunku i odwrócenia trendu rynkowego. Co więcej, nie jest to jego jedyny cel. Będąc dość wszechstronnym, Ichimoku może dodatkowo działać jako oscylator. Oznacza to, że mierzy szybkość zmiany ceny dla danego składnika aktywów. Ponadto lokalizuje poziomy wsparcia i oporu.

Przyjrzyj się Chmurze Ichimoku

Aby pokazać, czym jest chmura Ichimoku, podzielmy ją na osobne elementy. Łącznie jest pięć elementów, z których każdy jest średnią ruchomą.

Linia konwersji Tenkan i linia standardowa Kijun są również nazywane liniami równowagi. Linia konwersji (koloru niebieskiego) uśrednia najwyższy najwyższy i najniższy poziom najniższy w ciągu ostatnich 9 okresów. Może sygnalizować odwrócenie trendu podczas przechodzenia przez standardową (czerwoną) linię. Dla porównania, standardowa linia uśrednia najwyższe i najniższe wartości z ostatnich 26 okresów. Służy jako dynamiczne wsparcie i poziom oporu.

Druga para ruchomych średnich Senkou Span A i Senkou Span B tworzy tak zwaną chmurę. Po pierwsze Senkou Span A uśrednia dwie linie równowagi i przesuwa wyprowadzone wartości o 26 okresów. Po drugie, Senkou Span B uśrednia najwyższy najwyższy i najniższy poziom najniższy w ostatnich 52 okresach, przesuwając wyniki o 26 okresów do przodu.

Pomiędzy Senkou Span A i B tworzy zacieniony obszar na wykresie. Jest to chmura, która zmienia kolor z czerwonego na zielony i na odwrót za każdym razem, gdy te dwie granice krzyżują się ze sobą. Kiedy chmura zmienia kolor na zielony, rynek jest uważany za optymistyczny. I odwrotnie, gdy kolor staje się czerwony, rynek jest uważany za niedźwiedzi. Chmura zmienia kolor, gdy trend może się odwrócić. Pionowa odległość między granicami chmury może służyć jako wskaźnik zmienności rynku.

Wreszcie, Chikou Span (linia w kolorze zielonym) reprezentuje cenę zamknięcia aktualnej świecy, która jest cofana o 26 okresów. Ta opóźniająca się średnia ruchowa służy jako potwierdzenie tendencji.

Jak to ustawić?

Aby dodać Chmurę Ichimoku dla wybranego zasobu, wykonaj następujące proste czynności: Po pierwsze, otwórz ikonę Wskaźniki iw rozwijanym menu przewiń listę w dół, aby znaleźć Chmurę Ichimoku. Po jej kliknięciu otworzy się menu Ustawienia dla wskaźnika.

Chmura Ichimoku

Po drugie, pozostaw ustawienia domyślnie (lub dostosuj je, jeśli potrzebujesz) i kliknij Zastosuj.

Chmura Ichimoku

To jest to! Będziesz mógł zmienić ustawienia dla chmury Ichimoku lub usunąć wskaźnik z wykresu, przechodząc z powrotem do Ikona wskaźników.

Chmura Ichimoku

Podsumowując sygnały

Biorąc wszystko pod uwagę, Chmura Ichimoku sugeruje tendencję zwyżkową, gdy świece są ponad chmurą. Kiedy chmura zmienia kolor z czerwonego na zielony, świece przesuwają się nad linią bazową Kijun, a linia konwersji Tenkan przesuwa się ponad linię bazową, a wskaźnik sygnalizuje, że rynek może się cofać, by zwyżkować. Przeciwnie, Chmura Ichimoku sugeruje niedźwiedzi trend, gdy świece są poniżej chmury. Kiedy chmura zmienia kolor z zielonego na czerwony, świece przesuwają się poniżej linii bazowej Kijun, a linia konwersji Tenkan porusza się poniżej linii bazowej, wskaźnik sygnalizuje, że rynek może się cofać, aby zaniżać. Profesjonalni handlowcy preferują łączenie chmury Ichimoku z innymi wskaźnikami w celu dokładniejszej analizy.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-25 14:05:54

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.