Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna, polegająca na sprzedaży akcji lub innych instrumentów finansowych, które inwestor nie posiada w momencie transakcji. Celem krótkiej sprzedaży jest zarobienie na spadku wartości tych instrumentów.

Link do filmu na YouTube: https://youtu.be/QEvB8J6FOe8?si=_Cb6qJzzPxnvfaGr

Co to jest krótka sprzedaż?

Krótka sprzedaż, znana również jako sprzedaż na spadek, jest strategią inwestycyjną, w której inwestor sprzedaje akcje, które nie posiada. Jest to możliwe dzięki pożyczeniu akcji od brokera lub innego inwestora, który je posiada. Inwestor liczy na spadek wartości tych akcji, aby móc je odkupić po niższej cenie i zwrócić je pożyczkodawcy, generując tym samym zysk.

Jak działa krótka sprzedaż?

Proces krótkiej Sprzedaży jest dość skomplikowany, ale można go podzielić na kilka kroków:

 1. Inwestor znajduje akcje, które chce sprzedać krótko.
 2. Inwestor pożycza te akcje od brokera lub innego inwestora.
 3. Inwestor sprzedaje pożyczone akcje na rynku.
 4. Inwestor czeka na spadek wartości akcji.
 5. Jeśli wartość akcji spada, inwestor odkupuje je po niższej cenie.
 6. Inwestor zwraca pożyczone akcje pożyczkodawcy.
 7. Inwestor generuje zysk z różnicy między ceną sprzedaży a ceną odkupu akcji.

Przykład krótkiej sprzedaży

Aby lepiej zrozumieć, jak działa krótka sprzedaż, przyjrzyjmy się przykładowi:

Załóżmy, że inwestor A zauważa, że akcje spółki XYZ są przewartościowane i spodziewa się, że ich wartość spadnie. Inwestor A decyduje się na krótką sprzedaż tych akcji. Pożycza je od brokera i sprzedaje na rynku za 100 złotych za akcję. Następnie, gdy wartość akcji spada do 80 złotych za akcję, inwestor A odkupuje je i zwraca pożyczkodawcy. Inwestor A generuje zysk w wysokości 20 złotych za akcję, ponieważ sprzedał je za 100 złotych, a odkupił za 80 złotych.

Zalety krótkiej sprzedaży

Krótka sprzedaż może być atrakcyjną strategią inwestycyjną z kilku powodów:

 • Potencjał na zysk w przypadku spadku wartości akcji – Inwestorzy, którzy przewidują spadek wartości akcji, mogą wykorzystać krótką sprzedaż do osiągnięcia zysku.
 • Możliwość zabezpieczenia portfela – Krótka sprzedaż może być używana jako forma zabezpieczenia portfela inwestycyjnego przed spadkiem wartości akcji.
 • Możliwość zarabiania na spadkach rynku – W przypadku spadków na rynku, krótka sprzedaż może być sposobem na zarabianie pieniędzy, gdy większość inwestorów traci.

Wady krótkiej sprzedaży

Jak każda strategia inwestycyjna, krótka sprzedaż ma również swoje wady:

 • Ryzyko nieograniczonej straty – W przypadku, gdy wartość akcji rośnie zamiast spadać, inwestor może ponieść straty, które są teoretycznie nieograniczone.
 • Możliwość ograniczenia krótkiej sprzedaży – Niektóre rynki lub spółki mogą wprowadzić ograniczenia na krótką sprzedaż, co może utrudnić inwestorom korzystanie z tej strategii.
 • Wymóg pożyczania akcji – Inwestor musi mieć dostęp do akcji do pożyczenia, co może być trudne lub kosztowne.

Podsumowanie

Krótka sprzedaż jest strategią inwestycyjną, w której inwestor sprzedaje akcje, które nie posiada, licząc na spadek ich wartości. Proces ten obejmuje pożyczenie akcji od brokera lub innego inwestora, sprzedaż na rynku, odkupienie po niższej cenie i zwrot pożyczonych akcji. Krótka sprzedaż ma swoje zalety, takie jak potencjał na zysk w przypadku spadku wartości akcji i możliwość zabezpieczenia portfela, ale również wady, takie jak ryzyko nieograniczonej straty i ograniczenia na rynku. Przed podjęciem decyzji o krótkiej sprzedaży, inwestor powinien dokładnie zbadać rynek i ocenić ryzyko.