6 min przeczytaj

Transformacja gospodarki globalnej z rolniczej na przemysłową, a następnie do wysokiej ekonomii technologicznej trwała co najmniej 3,5 stulecia, osiągając szczyt Internetu w latach 90. XX wieku i fundamenty firm z mediów społecznościowych, które zmieniły się diametralnie sposób, w jaki ludzie komunikują się w dzisiejszych czasach.

Jednak, ta niesamowita ewolucja ludzkości stworzyła zagrożenia, a także szanse w globalnej gospodarce, ale problem braku równego udziału w efektach technologicznych ze wszystkich krajów świata pozostaje i jest główną przyczyną braku równowagi w globalnej gospodarce i globalnym systemie monetarnym.

Zgodnie z teorią ekonomiczną, pogłębienie kapitału, oznaczające ciągły wzrost wydatków na środki trwałe, prowadzi do wyższego wzrostu gospodarczego, aż do momentu, w którym krańcowy przychód produktu równa się krańcowemu kosztowi produktu, ale inwestycja w technologię prowadzi do trwale wyższe tempo wzrostu, ponieważ krańcowy przychód produktu wzrasta, podczas gdy koszt krańcowy produktu pozostaje niezmieniony.

USA jest światowym liderem w zakresie inwestycji w zaawansowane technologie i udało się stworzyć najbardziej innowacyjne firmy na świecie. Cechy gospodarki amerykańskiej, które odróżniają ją od reszty świata, to system common law, duży rozwój venture capital, niski poziom finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych firm z amerykańskiego systemu bankowego, duża inwestycja z budżetu fiskalnego rządu USA w najwyższej jakości edukacji, jego ogromna potęga militarna i wysoki poziom technologicznej i finansowej dosłowności jej obywateli, jeden z najwyższych na świecie.

Z drugiej strony, Gospodarki krajów wschodzących i kraje europejskie nie mają wspomnianych wcześniej cech charakterystycznych dla gospodarki amerykańskiej, w wyniku czego niski rozwój technologiczny reszty świata, niedobór tego samego stopnia innowacyjności i wzrostu gospodarczego, istnienie dużej zależności od efektów ubocznych technologii w USA i niski wpływ technologii na działalność gospodarczą, wzrost gospodarczy i konkurencyjność. Tak więc, ze względu na przewagę technologiczną i wyższą jakość struktury gospodarczej USA, pozostałe kraje świata są zmuszone do ciągłych wydatków na konkurencyjne USA, ale wysoki poziom długów tych państw nie pozwala na niezbędne inwestycje infrastrukturalne w technologię. Tak więc, te kraje trzymają się perspektyw niskiego wzrostu, a najgorszy z nich polega na tym, że tym razem gospodarka amerykańska jest jedną czwartą produktu krajowego brutto globalnej gospodarki i jest uważana za największe ryzyko systemowe dla globalnego systemu walutowego i gospodarczego, jeśli doświadcza recesji.

Wpływ technologii na rynki papierów wartościowych jest jednoznaczny.

po pierwsze, zmniejsza premie inflacyjne obligacji rządowych i biorąc pod uwagę globalne luzowanie ilościowe, które zostało wdrożone globalnie po wielkim kryzysie finansowym z 2008 r. jest odpowiedzialny za bardzo niskie zyski z obligacji rządowych i obligacji korporacyjnych o niskim ryzyku.

Po drugie, w znacznym stopniu przyczynia się do obniżenia stóp dyskontowych i poprawy wyników akcji, ponieważ utrzymuje niskie stopy inflacji w krajach, zmuszając banki centralne krajów wysoko rozwiniętych do utrzymywania stóp procentowych na niskim poziomie.

W końcu, utrzymuje ceny towarów, a zwłaszcza ceny energii na niskim poziomie, ponieważ przedsiębiorstwa producentów towarów mogą pożyczać taniej w porównaniu do przeszłości i zwiększać produkcję, dążąc do zwiększenia udziału w rynku.

Wreszcie, efekt technologii jest odpowiedzialny za pozytywne wyniki roku S & P 500 do tej pory, ponieważ 90% zysków osiągnięto dzięki pięciu wysoce innowacyjnym firmom technologicznym, które utrzymują ogromne ilości gotówki i przekształciły globalny krajobraz technologiczny i gospodarczy.

Indeks S & P 500

Jednak negatywne wyniki rynków akcji rynków wschodzących i większości krajów europejskich w ujęciu rocznym nie wspierają kontynuacji amerykańskiego hossy w długim okresie, ponieważ amerykański rynek akcji nadal przewyższa zdyskontowanie efektu technologii i oczekiwania, że ​​realna wartość brutto w USA produkt krajowy będzie nadal rósł.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-23 16:18:22

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.