10 min przeczytaj

Kalendarz gospodarczy na dziś zawiera ważne dane ekonomiczne na temat gospodarek Szwajcarii, Kanady, Japonii, strefy euro, Australii i USA. W sesji europejskiej publikacja danych na temat stopy bezrobocia i stopy inflacji w strefie euro najprawdopodobniej przeniesie euro, które próbuje się wyleczyć po gwałtownym spadku w dniach pasażu, będącym wynikiem politycznych zawirowań we Włoszech. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności oczekuje się dzisiaj na rynku forex, głównie w przypadku euro, dolara amerykańskiego, dolara kanadyjskiego i franka szwajcarskiego.

To są główne wydarzenia gospodarcze, które należy skoncentrować na dzisiejszym rynku forex:

sesja europejska

 1. Szwajcaria: stopa wzrostu PKB, QoQ, stopa wzrostu PKB r / r, sprzedaż detaliczna r / r, w Wielkiej Brytanii: ceny mieszkań w całym kraju r / r, ceny mieszkań na całym świecie mnożnik, kredyty hipoteczne, aprobaty hipoteczne, kredyty konsumenckie BoE, Francja: stopa inflacji r / r Prel, Hiszpania: Stopa wzrostu PKB r / r Finał, tempo wzrostu PKB Finał QoQ, strefa euro: stopa inflacji r / r Flash, stopa inflacji bazowej r / r Flash, stopa bezrobocia, Włochy: stopa inflacji r / r prel, stopa inflacji MoM Prel

Czas: 05:45 GMT, 06 : 00 GMT, 06:45 GMT, 07:00 GMT, 07:15 GMT, 08:30 GMT, 09:00 GMT

Euro może dziś znacznie się przesunąć, ponieważ istnieją ważne dane ekonomiczne dotyczące strefy euro i konkretnych krajów takie jak Włochy, Francja i Hiszpania. Wyższe niż oczekiwano lub rosnące dane o inflacji we Francji, stopa wzrostu PKB w Hiszpanii, stopa inflacji we Włoszech jest uważana za pozytywną dla euro. Głównym wydarzeniem dla euro będzie uwolnienie stopy inflacji i stopy bezrobocia w strefie euro. Wyższe od oczekiwań dane o stopie inflacji, w szczególności podstawowej stopie inflacji i niższej od oczekiwanej stopie bezrobocia, są uważane za pozytywne i wspierające dla euro, odzwierciedlając presję inflacyjną w gospodarce, która może przesunąć politykę pieniężną, jeśli te presje inflacyjne są utrzymane w przyszłości. Niższa stopa bezrobocia ma pozytywny wpływ na ekspansję gospodarczą. Prognoza przewiduje wzrost podstawowej stopy inflacji r / r na poziomie 1%, wyższą niż poprzednia stopa wynosząca 0,7% oraz spadek stopy bezrobocia o 8,4%, niższy niż poprzedni poziom 8,5%.

na wykresie "Stopa bezrobocia w strefie euro pozostała na niezmienionym poziomie 8,5% w marcu 2018 r., podobnie jak w lutym i zgodnie z oczekiwaniami rynku. Pozostaje najniższą stopą bezrobocia od grudnia 2008 r., Znacznie poniżej 9,4 proc. Rok wcześniej. ", Źródło: Trading Economics. Zauważyliśmy trend spadkowy dla stopy bezrobocia w strefie euro w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy czym ostatni odczyt wyniósł 8,5% na bardzo niskim poziomie, co jest pozytywnym impulsem makroekonomicznym i fundamentalnym dla euro.

 Stopa bezrobocia w UE

W przypadku franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego wyższe od oczekiwań dane dotyczące stopy wzrostu PKB oraz zatwierdzeń hipotecznych i pożyczek hipotecznych powinny być odpowiednio pozytywne i pozytywne, co odzwierciedla silną gospodarkę w fazie ekspansji i silny rynek mieszkaniowy. Prognozy przewidują wzrost rocznej stopy wzrostu PKB w Szwajcarii o 2,3%, wyższy niż poprzednio wynoszący 1,9%, a także wzrost w zakresie aprobaty hipotecznej i rocznych krajowych cen mieszkań w Wielkiej Brytanii, ale spadek kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, z oczekiwaniami na ogół mieszanych danych ekonomicznych

American Session

 1. Kanada: Wskaźnik wzrostu PKB Q1 w ujęciu rocznym, tempo wzrostu PKB QoQ Q1, PKB MoM, BoC Leduc Mowa, USA: dochód osobisty MoM, wydatki osobiste MoM, Chicago PMI, Indeks cen PCM MoM, PCE Indeks cenowy r / r, Sprzedaż oczekujących domów r / r, Sprzedaż domów w toku MoM, EiA Zmiany zapasów ropy naftowej, Fed Bostic Speech, Fed Brainard Speech, Wstępne roszczenia bezrobotnych, Dalsze roszczenia bezrobotnych

Czas: 12: 30 GMT, 13:45 GMT, 14:00 GMT, 15:00 GMT, 16, 30 GMT, 16:35 GMT, 17:00 GMT

Dolar kanadyjski może się przesunąć wraz z publikacją rocznej stopy wzrostu PKB w Kanadzie w ujęciu rocznym i jeśli istnieją jakieś ekonomiczne niespodzianki, bicie lub brak szacunków. Jak widać z wykresu "W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2017 r. Gospodarka kanadyjska zwiększyła roczne o 1,7 procent, w porównaniu do 1,5 procent w trzecim kwartale, ale poniżej oczekiwań wzrostu o 2 procent. Biorąc pod uwagę pełny rok 2017, gospodarka podniosła się o 3 procent, po 1,4% wzroście w 2016 r. ", Źródło: Trading Economics.

Od lata 2017 r. Wzrost gospodarczy w Kanadzie nie postępuje w takim samym tempie, jak wcześniej i Wydaje się, że był on co najmniej umiarkowany w porównaniu z poprzednimi kwartałami

 Kanada: Wskaźnik wzrostu PKB

Prognoza dla Kanadyjskiego wskaźnika wzrostu PKB w ujęciu rocznym QoQ i Q1 to wzrost o liczbę o 1,8%, czyli o ponad 1,7%. Oczekuje się, że stopa wzrostu PKB MoM ma spaść o 0,2%, niższy niż poprzedni odczyt o 0,4%.

Ważne dane ekonomiczne dla gospodarki USA mogą przenieść dolara amerykańskiego, z wyższymi od oczekiwań odczytami dla dochodu osobistego, wydatków osobistych , W oczekiwaniu na sprzedaż w domu, Indeks cen PCE i Chicago PMI za pozytywny i wspierający. Wszystkie te odczyty odzwierciedlają wskaźnik inflacji, poziom wydatków konsumpcyjnych oraz warunki biznesowe w regionie Chicago. Prognozy dotyczą niezmienionych odczytów Wydatków osobistych i wydatków osobistych oraz miesięcznej sprzedaży w toku, a także wzrostu wskaźnika Chicago PMI o 58,0, wyższego niż poprzedni odczyt 57.6.

Para walut USD / CAD to Oczekuje się dalszej niestabilności po publikacji amerykańskiej zmiany zapasów ropy naftowej. Jeśli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest uważany za ujemny dla cen ropy naftowej

Pacific Session

 1. Australia: wydatki na kapitał prywatny, kredyt sektora prywatnego, indeks produkcji AIG [19659006] Czas: 01:30 GMT, 22:30 GMT

  Wyższe od oczekiwań odczyty dla indeksu AIG Manufacturing, kredytu sektora prywatnego i wydatków kapitałowych są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, odzwierciedlając wzrost warunków biznesowych w australijskim sektorze produkcyjnym, i dostarczanie informacji na temat warunków gospodarczych i gospodarczych, które mogą wspierać wzrost gospodarczy.

  Sesja azjatycka

  1. Japonia: Rozpoczęcia budownictwa mieszkaniowego

  Godzina: 05:00 GMT

  Wyższe niż oczekiwano dane dla startów mieszkaniowych są uważane za pozytywne dla japońskiego jena, ponieważ pokazuje siłę japońskiego rynku mieszkaniowego. Prognoza jest na poziomie -8,9%, niższa niż poprzednia wartość -8,3%, co może mieć negatywny wpływ na jena.

  Kup teraz

  UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

  OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZYM

  Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową niesie wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

   


  Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
  Data publikacji: 2018-05-31 07:10:41

  Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.