8 min przeczytaj

Wielu handlowców wierzy w analizę techniczną lub fundamentalną. Zwolennicy pierwszego stwierdzili, że rynek jest idealną maszyną walidującą i wszystkie czynniki (które mogą mieć wpływ na cenę aktywów i są powszechnie znane) są domyślnie odzwierciedlone w wykresie cen. Dlatego może być stosowany samodzielnie do procesu decyzyjnego. Ci, którzy wierzą w analizę fundamentalną, zwracają większą uwagę na wartość wewnętrzną aktywów, które według nich nie zawsze są brane pod uwagę przez rynek. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej obu rodzajom analiz i zdecydujemy, który z nich wybrać – jeśli w ogóle istnieje potrzeba wyboru.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna jest metodą oceny aktywów opartą na koncepcji wartości wewnętrznej. Ta ostatnia to "prawdziwa" wartość aktywów bazowych, która nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w jej cenie rynkowej. Rzeczywiście, kiedy mówimy, że akcje są inwestowane z premią / z dyskontem, mamy na myśli, że ich cena rynkowa nie jest identyczna z jej wartością wewnętrzną. Czynniki ekonomiczne, finansowe i polityczne są brane pod uwagę przy ocenie bezpieczeństwa z podstawowego punktu widzenia. Ostatecznym celem tego rodzaju analizy jest zaproponowanie ceny docelowej, którą można następnie porównać z ceną rynkową. Jeżeli wewnętrzna cena będzie niższa niż aktualna cena, warto rozważyć sprzedaż tego aktywa. Jeśli przeciwieństwo jest prawdziwe, warto je kupić.

Chociaż ta metoda jest zwykle stosowana do zapasów, może być faktycznie używana do prawie każdego zasobu. W celu oceny par walutowych (będących przedmiotem obrotu na rynku Forex), przedsiębiorca może chcieć przyjrzeć się kluczowej stopie procentowej, stopie inflacji i stopie wzrostu PKB. Wszystkie powyższe mogą w dużym stopniu wpłynąć na kurs wymiany. Największe znaczenie mają akcje, zarobki, przychody i ich pochodne. Warren Buffett, nazwany Wyrocznią Omaha, jest zwolennikiem tego dokładnego podejścia.

Oto przykład analizy fundamentalnej i jej działania. Kiedy Facebook opublikował najnowszy raport o zarobkach, rynek oczekiwał wzrostu dochodów o 43%, ale firma wykazała jedynie wzrost o 42%. To i spowalniające wzrost użytkowników spowodowało spadek ceny o 20%. Warto powiedzieć, że takiego podobnego spadku cen trudno było przewidzieć przy pomocy analizy technicznej.

Nie zapominaj, że ponieważ nie wszystkie czynniki fundamentalne są ilościowe, mogą istnieć dwie przeciwstawne interpretacje tego samego zestawu odczytów.

Analiza techniczna

Analiza techniczna z kolei opiera się na wykorzystaniu historycznych danych rynkowych, a mianowicie wielkości obrotu i ceny. Ten rodzaj analizy nie jest szczególnie zainteresowany wartością wewnętrzną i jej praktycznymi zastosowaniami. Analitycy techniczni uważają, że dotychczasowa wydajność środka trwałego, pokazana na wykresie cen, jest lepszym wskaźnikiem jego przyszłych zachowań niż wartość wewnętrzna. Ta szkoła myślenia zakłada, że ​​wzorce można zaobserwować w zachowaniu każdego zasobu i, co najważniejsze, powtarzają się one z czasem. Analitycy techniczni starają się przewidzieć te wzorce i wykorzystać je.

Ponieważ wszystkie ważne informacje są otwarcie dostępne na rynku (cokolwiek innego można by zakwalifikować jako handel poufny, co jest nielegalne), uważa się, że cena zawsze odzwierciedla "sumę całkowitej wiedzy wszystkich uczestników rynku".

Każdy składnik aktywów, który jest przedmiotem obrotu na rynku, podlega podstawowym prawom podaży i popytu. Niska podaż i wysoki popyt zwiększają cenę aktywów. I odwrotnie, wysoka podaż i niski popyt obniżają ją. Analitycy techniczni śledzą rozbieżności między nimi, aby przewidzieć przyszłe wyniki aktywów. Z biegiem lat stworzono ogromną różnorodność wskaźników analizy technicznej. Niektóre z nich pomagają określić dominujący trend. Drugi celuje w precyzyjnym odwracaniu. Nie ma jednego najlepszego wskaźnika. Każdy z nich ma unikalne cechy i pomaga rozwiązać konkretny problem.

Można powiedzieć, że chociaż fundamentalna analiza opłaca się w dłuższych ramach czasowych, analiza techniczna jest głównie wykorzystywana przez dziennych inwestorów i handlowców pracujących w krótszych ramach czasowych.

Co wybrać?

Możesz wierzyć, że istnieje jeden rodzaj analizy, który będzie lepiej odpowiadał twojemu stylowi handlu, i możesz mieć rację. Ponieważ jednak nie ma jednego uniwersalnego wskaźnika technicznego, nie istnieje żadna dobra ani zła metoda przewidywania przyszłych wahań cen. Lepiej pomyśl o technicznych i podstawowych technikach analitycznych jako o dwóch stronach tego samego medalu, które doskonale się uzupełniają. Według Michaela Marcusa, kultowego przedsiębiorcy, który pomnożył swoje konto 2500 razy w ciągu dziesięciu lat, analiza fundamentalna i techniczna powinna potwierdzić twoją prognozę zamknięcia transakcji na zielono. Nie oznacza to, że ta kombinacja nigdy nie zawiedzie. Jednak szanse na pozytywny wynik są znacznie wyższe w ten sposób.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-08 15:05:56

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.