4 minuty czytania

Mnożnik jest użytecznym, ale niebezpiecznym narzędziem, które może pomóc handlowcom zwiększyć potencjalne korzyści z ich transakcji i kontrolować pozycje, które znacznie przekraczają fundusze, którymi dysponują, zwiększając związane z tym ryzyko.

Podczas handlu na platformie IQ Option możesz również użyć mnożnika dla niektórych rodzajów aktywów, a mianowicie Forex, akcji, towarów, funduszy ETF. Dowiedz się, jak prawidłowo korzystać z tej funkcji platformy i jakie środki ostrożności są wymagane, czytając cały artykuł.

Co to jest mnożnik?

Korzystając z mnożnika, trader zyskuje możliwość zarządzania pozycją większą niż ilość środków, którymi dysponuje. Na przykład, otwierając ofertę o wartości 100 USD i używając mnożnika x5, potencjalny zysk (i strata) zostanie obliczony tak, jakbyś inwestował 500 USD. Innymi słowy, otrzymywane wypłaty (i poniesione straty) będą pięciokrotnie większe. Ta opcja może okazać się cenna, zwłaszcza gdy można dokładnie przewidzieć kierunek przyszłego ruchu cenowego i odwrotnie, ponieważ może on ponieść większe straty, jeśli kierunek przyszłego ruchu cenowego nie zostanie dokładnie przewidziany.

Po co z tego korzystać?

Na rynku Forex pierwotnie wprowadzono mnożnik. Powód tego jest prosty: pary walutowe zwykle nie wykazują dużych wahań cen, ich codzienne zmiany ledwo wystarczają, aby handlowcy mogli spekulować na ich temat. Inwestorzy zwracają się do mnożnika, aby spekulować na temat niewielkich różnic cenowych i nadal otrzymywać znaczące wyniki. Obecnie to narzędzie można również stosować do innych aktywów, nie tylko Forex. To Ty decydujesz, co jest ważniejsze w każdym konkretnym przypadku, niższe ryzyko (bez mnożnika) lub wyższe zwroty (z mnożnikiem). Bez względu na to, co wybierzesz, zawsze masz do dyspozycji więcej opcji.

Jak ubiegać się w handlu?

Aby użyć mnożnika, wybierz Forex lub Akcje z listy dostępnych instrumentów handlowych u góry ekranu. Następnie przed otwarciem umowy wybierz mnożnik, który chcesz zastosować. Jego wartość będzie zależeć od konkretnego wybranego zasobu. Nie trzeba dodawać, że im wyższy mnożnik, tym większą pozycję można kontrolować (ale także potencjalną stratę).

Ustaw wartość mnożnika w tym menu

Zarządzanie ryzykiem

Zastosowanie mnożnika oferuje różne możliwości traderom, którzy dokładnie wiedzą, co robią. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ nie tylko wzrost, ale także potencjalna strata zostaną odpowiednio pomnożone. Utrata pieniędzy w przyspieszonym tempie może rozczarować większość inwestorów i doprowadzić do jeszcze większej straty. Unikaj korzystania z tego narzędzia, jeśli nie masz pewności co do umowy, którą zamierzasz otworzyć.

Do platformy

UWAGA: ten artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów lub poziomów cen mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą się powtarzać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów zaklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
87% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2020-03-23 10:00:29

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.