7 min przeczytaj

Aligator i Fraktale stosowane razem mają potencjał dostarczania silnych i bardzo dokładnych prognoz. Wskaźniki można stosować do dowolnego zasobu i w dowolnym czasie.

Aligator i fraktale w opcji IQAligator i fraktale nałożone na wykres cenowy

Aligator to narzędzie analizy technicznej składające się z trzech linii nałożonych na wykresie cenowym. Linie przedstawiają szczękę, zęby i wargi wspomnianego zwierzęcia. Służy do określania trendu i przewidywania jego przyszłego kierunku. Fraktale są powtarzającymi się wzorami, które umożliwiają przewidywanie odwrotności wśród większych, bardziej chaotycznych ruchów cenowych. I mogą doskonale się uzupełniać.

Jak oni pracują?

Aligator jest kombinacją trzech wygładzonych średnich ruchomych z okresami 5, 8 i 13, które są wszystkie numery Fibonacciego. Każda z linii jest przesunięta do przodu na pewien czas, który zależy od krótko- lub długoterminowej orientacji danej linii.

Wskaźnik aligatora nałożony na wykres cenowyAligator pokrył się cennikiem

1) Szczęka aligatora (czerwona) to 13-okresowa SMA, przesunięta w przyszłość o 8 pasków;

2) Zęby aligatora (pomarańczowe) to 8-okresowy SMA, przesunięty w przyszłość o 5 pasków;

3) Wargi aligatora (żółte) to pięciokrotny SMA, przesunięty w przyszłość o 3 kreski.

Poniższa analogia służy do opisania sposobu działania wskaźnika. Tendencje boczne są oznaczone zamkniętymi ustami aligatora – wszystkie trzy linie zbliżają się do siebie i czasami przecinają się. Kiedy aligator śpi, większość ostrożnych handlowców unika zawierania nowych transakcji. Im dłużej Aligator czeka, tym głodna dostaje. Długie okresy bocznych trendów przeplatają się z silnymi okresami zwyżkowymi / niedźwiedziowymi, a Alligator jest dobry w łapaniu tych momentów.

Fraktale

Fraktale są wykorzystywane do identyfikowania pojawiających się trendów i ostrzegania inwestorów przed zbliżającymi się możliwościami inwestowania. Fraktale występują w dwóch różnych postaciach:

1) Niedźwiecki punkt zwrotny pojawia się, gdy występuje wzór o najwyższym wzroście w środku i dwóch niższych wzniesień z każdej strony.

Niedźwiedzi sygnał dostarczany przez wskaźnik FractalsNiedźwiadkowy sygnał dostarczony przez Fraktale

2) Punkt zwyżkowy pojawia się, gdy występuje wzór z najniższym spadkiem w środku i dwoma wyższymi upadkami z każdej strony.

Byczy sygnał dostarczany przez wskaźnik FractalsByczy sygnał dostarczony przez Fractals

Ustawianie

Ustawienie wskaźników na platformie transakcyjnej Opcji IQ jest łatwe.

Aby aktywować Aligator, kliknij przycisk "Wskaźniki" w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie wybierz "Alligator" z listy dostępnych narzędzi.

Konfigurowanie wskaźnika Alligator. Krok pierwszyKonfigurowanie aligatora. Krok pierwszy

Kliknij przycisk "Zastosuj" bez zmiany ustawień. Wykres Aligatora zostanie następnie nałożony na wykres cenowy.

Konfigurowanie wskaźnika Alligator. Krok drugiKonfigurowanie aligatora. Krok drugi

Aby aktywować Fraktale, kliknij przycisk "Wskaźniki" w lewym dolnym rogu ekranu. Następnie wybierz "Fractals" z listy.

Konfigurowanie wskaźnika Fractals. Krok pierwszyKonfigurowanie fraktali. Krok pierwszy

Kliknij przycisk "Zastosuj" bez zmiany ustawień. Fraktale zostaną następnie nałożone na cenniku.

Konfigurowanie wskaźnika Fractals. Krok drugiKonfigurowanie fraktali. Krok drugi

Jak ubiegać się o handel?

Chociaż każdy ze wskaźników może być używany osobno, Fractals i Alligator, jak zauważył sam Bill Williams, działają najlepiej, gdy są używane równocześnie, aby potwierdzić swoje sygnały. Generalnie, wszystkie sygnały kupna dostarczone przez Fractal powinny być uznane za ważne, jeśli tylko poniżej linii środkowej Alligatora (pomarańczowy). Podobnie, wszystkie sygnały sprzedaży powinny być powyżej linii środkowej Alligatora (pomarańczowy), aby były ważne.

Alligator i Fractals, gdy są używane razem, są w stanie dostarczyć dokładnych sygnałów sprzedaży / kupnaAlligator i Fractals, gdy są używane razem, są w stanie dostarczyć dokładnych sygnałów sprzedaży / kupna

Rzeczy do rozważenia

  1. Jako trend podążający za wskaźnikami Alligator i Fractals pozostają w tyle za rzeczywistym rynkiem.
  2. Możliwe jest zwiększenie dokładności obu wskaźników poprzez zwiększenie okresu. Liczba generowanych sygnałów będzie jednak maleć.
  3. Sygnały powinny być sprawdzane w różnych ramach czasowych dla maksymalnego potencjału predykcyjnego.
  4. Aligator i Fraktale działają najlepiej, gdy są używane jednocześnie. Używanie tylko jednego z powyższych sygnałów może być ryzykowne.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-11-30 15:00:05

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.