7 min przeczytaj

Bollinger Bands są wskaźnikiem analizy technicznej który przoduje w przewidywaniu przyszłego zachowania się cennika.

Co to są zespoły Bollinger?

Bollinger Bands to średnia ruchoma i dwa pasma towarzyszące. Te ostatnie są odchyleniem standardowym od średniej ruchomej. Krótko mówiąc, im większa zmienność cen, tym dalej zespoły są średniej ruchomej.

Pasma transakcyjne są odchyleniem standardowym (SD) od średniej ruchomej

Innymi słowy, im większe odchylenie standardowe, tym szerszy jest przedział cenowy aktywów bazowych w danym okresie. Pomiar, w jakim stopniu cena może odbiegać od średniej, jest pomocny w przewidywaniu przyszłych ruchów cen.

Jak to działa?

Jak wspomniano powyżej, wskaźnik składa się z trzech linii: jedna wykładnicza średnia ruchoma (EMA) i dwa kanały ceny powyżej i poniżej. Kanały cenowe poszerzają się, gdy zmienność jest wysoka, a umowa na rynku płaskim.

Dla inwestorów zmienność jest równie ważna jak kierunek trendu i siła trendu. Niestabilne rynki zapewniają dodatkowe możliwości handlowe.

Jeśli chcesz używać pasm Bollingera w handlu, ważne jest, aby zrozumieć, że opierają się one na jednym prostym pomyśle: kiedy poziom cen wzrośnie / spadnie za bardzo, powinny one odbić się. Po okresach niskiej zmienności zwykle następują poważne ruchy rynkowe, które można również przewidzieć za pomocą pasm Bollingera. Wszystkie powyższe mogą być używane przez handlowców do określenia optymalnych punktów wejścia.

Jak skonfigurować?

Konfigurowanie pasm Bollingera na platformie IQ Option jest łatwe.

  1. Kliknij przycisk "Wskaźniki" w lewym dolnym rogu ekranu i wybierz "Pasma Bollingera" z listy dostępnych wskaźników.

Ustawienie wskaźnika: krok pierwszy

2. Następnie kliknij "Zastosuj", jeśli wolisz pracować z zalecanymi ustawieniami. W przeciwnym razie przejdź do zakładki "Konfiguruj i zastosuj" i uzyskaj możliwość dostosowania okresu i odchylenia standardowego.

Konfigurowanie wskaźnika: krok drugiKonfigurowanie wskaźnika: krok drugi

3. Wskaźnik jest gotowy do użycia!

Jak korzystać z handlu?

W porządku efektywnie używać Bollinger Bands w handlu dziennym, niezbędne jest zrozumienie podstawowych cech zmienności cen i jej zastosowań w handlu.

Z reguły okresy niskiej zmienności są na ogół wymieszane z okresami wysokiej niestabilności. W tendencji spadkowej cena zwykle waha się pomiędzy dolnym pasmem a średnią linią. W trendzie wzrostowym, wręcz przeciwnie, cena leży w korytarzu pomiędzy górnym pasmem a środkową linią.

Okresy o niskiej i wysokiej lotności zidentyfikowane przez wskaźnik Bollinger Bands

Im dłużej rynek pozostaje, tym wyższe są szanse na nadchodzące zwiększenie zmienności. Zespoły Bollingera dobrze określają te momenty. Za pomocą tego wskaźnika przedsiębiorca jest w stanie przewidzieć przyszłe wahania zmienności i określić pozycje wykupienia / wyprzedania, otwierając oferty w najbardziej dogodnym momencie. Należy jednak pamiętać, że żaden wskaźnik nie jest w 100% dokładny. Wszystkie wskaźniki mogą przekazywać fałszywe sygnały.

Gdy składnik aktywów opuszcza "normalny" przedział cenowy, większość inwestorów, którzy unikają ryzyka, przestaje otwierać nowe oferty i czekać, aż rynek ponownie się ustabilizuje.

Cechy szczególne

Ściśnięcie

Sytuacja, w której przedziały cenowe zbliżają się do siebie, nazywa się ściśnięciem. Takie okresy wskazują na niską zmienność bieżącą i potencjał dużej zmienności w najbliższej przyszłości. Jednak wskaźnik nie dostarcza handlowcowi informacji na temat konkretnego momentu, w którym ma wzrosnąć zmienność. Handlowcy pozostają głównie nieaktywni podczas wyciskania.

Breakouts

Około 90% akcji cenowych odbywa się między przedziałami cenowymi. Wydarzenia, które mają miejsce w pozostałych 10% przypadków, nazywa się breakouts. Breakout to wydarzenie, w trakcie którego akcja cenowa opuszcza "normalny" przedział cenowy. Nie powinny być wykorzystywane jako sygnały handlowe, ponieważ nie zawierają żadnych informacji na temat przyszłej siły i kierunku trendu.

Łącz i zwyciężaj

Zespoły Bollingera dobrze pokazują obecną zmienność, a czasami przewidują nadchodzące wahania rynku, ale nie są uniwersalnym narzędziem handlowym. Według samego pana Bollingera ten wskaźnik należy połączyć z innymi wskaźnikami, aby uzyskać maksymalny potencjał predykcyjny i skuteczność.

Wniosek

Bollinger Bands są wskaźnikiem wartym poznania i wykorzystania w prawdziwym handlu. Nie tylko jest to przydatne, ale może również zapewnić terminowe kupowanie lub sprzedawanie sygnałów, podczas gdy większość uczestników rynku wciąż nie jest świadoma przyszłego kierunku trendu.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-10-24 11:55:50

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.