5 min przeczytaj

Inflacja jest jedną z najważniejszych zmiennych makroekonomicznych; odzwierciedla to tempo wzrostu ogólnych cen towarów i usług w danym kraju. Zmiany inflacji mają istotny wpływ nie tylko na gospodarkę i politykę monetarną kraju, ale również na rynek walutowy. Skupimy się na tym ostatnim, dostarczając praktycznych przykładów wykorzystania inflacji podczas handlu parami walutowymi.

Zrozumienie inflacji

InflacjaZałóżmy, że masz dziś 300 USD i chcesz wydać je na zakup artykułów spożywczych o wartości 100 USD, 100 USD na paliwo samochodowe i 100 USD na wizytę u dentysty. Wyobraźmy sobie również, że odkładając te wydatki, inflacja wzrosła o 10%. Teraz zajmie 330 USD, aby pozwolić sobie na taką samą ilość produktów i usług. Otrzymasz dodatkowe 30 USD lub ograniczysz wydatki, wybierając tańsze artykuły spożywcze lub odkładając wizytę u dentysty. Chodzi o to, że inflacja zmniejsza naszą siłę nabywczą, zwiększając koszt towarów i usług. Wskaźnik CPI (ang. Consumer Price Index) jest najczęstszą zmienną do mierzenia stopy inflacji poprzez pobieranie cen (zazwyczaj miesięcznie) za stały koszyk towarów i usług oraz badanie ich średniej ważonej.

Inflacja i rynek forex

Rządy celują w inflację, określając jej optymalny poziom i prowadząc politykę pieniężną (w szczególności zmieniając stopy procentowe). Powszechnie, optymalna inflacja w stale rosnącej gospodarce rozpatrywana jest w granicach 2-2,5 proc. Regularnie banki centralne wydają raport, w którym ogłaszają aktualne i ukierunkowane stawki. Dla inwestorów istotne są prognozy i rzeczywiste wartości. Jeśli rzeczywista wartość jest gorsza od prognozy, waluta krajowa powinna stracić na wartości, a wszystkie inne rzeczy muszą być równe.

Aby pokazać, dlaczego tak się dzieje, załóżmy, że osoba z USA chce importować produkt z Japonii. Biorąc pod uwagę stały kurs wymiany dla pary walutowej USD / JPY, jeżeli inflacja w Japonii wzrośnie, jej produkty staną się droższe i mniej atrakcyjne dla amerykańskiego importera. Może zmienić zdanie, zmniejszając popyt na towary japońskie, a tym samym na JPY. W konsekwencji JPY najprawdopodobniej straci na wartości wobec USD.

Raporty o inflacji i wykres

22 czerwca br. Ukazał się kanadyjski wskaźnik CPI za maj, pokazujący, że inflacja wyniosła 2,2% wobec prognozy na poziomie 2,5%. W związku z tym w lipcu kanadyjskie towary i usługi były tańsze od przewidywanych poziomów. Stąd różnica między faktyczną a prognozowaną inflacją sugerowała, że ​​istnieje większy popyt na kanadyjską walutę. Doprowadziło to do natychmiastowej oceny loonie.

USD / CAD

Pomimo tego, co twierdzi teoria, rynek nie zawsze reaguje w ten sposób. Na przykład 17 sierpnia br. Kanadyjski wskaźnik CPI za lipiec wyniósł 3% wobec prognozy na poziomie 2,5%. Była to najwyższa stopa inflacji od września 2011 r., Zwiększona przez wzrost cen benzyny, paliwa, transportu lotniczego i podróży turystycznych. Zgodnie z teorią, dolar kanadyjski powinien był stracić na wartości. W rzeczywistości CAD zyskał na wartości, a także zdołał utrzymać aprecjację na dzień zamknięcia.

USD / CAD

Ten przykład wyraźnie ilustruje fakt, że inwestorzy rozważają wiele innych czynników, aby zrozumieć ruch cennika.

Handluj tutaj

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-27 13:21:01

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.