6 min przeczytaj

Stochastic może być skutecznym narzędziem analizy technicznej, ale jednocześnie trudno go opanować. Przeczytaj następujący artykuł, aby dowiedzieć się więcej o Stochastycznym i sposobów poprawy wyników.

Techniki stochastyczne

Oscylator Stochastic jest jednym z najpopularniejszych narzędzi używanych przez traderów. Jest to jeden z najbardziej wszechstronnych wskaźników w arsenale analityka technicznego, ale zawiera ostrzeżenie. Nie daj się oszukać. Uniwersalność narzędzia jest mieczem obosiecznym, będzie wyświetlać sygnały zwyżkowe i słabe w obu typach rynku i może z łatwością zwodzić handlowców. Kluczem do zrozumienia tego, co mówi ten świetny wskaźnik, jest zrozumienie warunków rynkowych. Warunki rynkowe dyktują działanie cenowe, a co za tym idzie – typy handlowców, którzy chcą handlować taktyką ze wskaźnikiem Stochastic.

Crossovers

Najbardziej podstawowym sygnałem, jaki może dostarczyć Stochastic, jest zwrotnica. Ten wskaźnik może dać kilka rodzajów zwrotnic, a wszystkie z nich mają różne znaczenia. Najbardziej podstawowym zwrotem jest, gdy linia% K, krótszy termin z dwóch linii, przekracza linię% D, linię sygnału. Ten rodzaj sygnału ma bardzo krótkoterminowy charakter w stosunku do ram czasowych wykresu i może spowodować bardzo krótki ruch. Aby uzyskać lepsze wyniki, zastanów się nad następującymi po trendach crossoverami.

Innym rodzajem zwrotów jest sytuacja, gdy% D przekracza górną lub dolną linię granicy, zwykle ustawioną na 20 i 80 poziomach w zakresie oscylatora. Krzyż powyżej jest zwyżkowy, a krzyż poniżej jest niedźwiedzi, ale oczywiście w stosunku do którego linii przecina się, a podstawowy trend napędza zapasy. Ponownie, aby uzyskać wyniki o większej dokładności, należy rozważyć tylko następujące po nim zwroty.

Crossover USD / CAD

Konwergencje

Tam, gdzie zwrotnice wskazują, dokąd zmierza rynek, konwergencje są sposobem na identyfikację tego, co rynek robił w ciągu ostatnich kilku dni, tygodni lub miesięcy. Ponieważ linia% D łączy się z ceną aktywów, będzie ona osiągać wartości szczytowe i minimalne w połączeniu z bazowym zasobem. Jeśli zasób jest w trybie rajdowym i osiąga nowe maksima z każdym kolejnym szczytem, ​​a szczyty stochastyczne są również sukcesywnie wyższe, nazywa się to zbieżnością. Konwergencja jest oznaką siły na rynku i oznaką kontynuacji.

W przypadku podmiotów gospodarczych oznacza to, że należy się spodziewać, że ceny aktywów będą dalej rosły lub, jeżeli wystąpi jeszcze inny przypadek, że ceny aktywów powtórzą poprzednie, jeśli nie kontynuuj ruchu wyżej. Jeśli konwergencja tworzy się, gdy ceny aktywów uderzają w opór, przedsiębiorca może oczekiwać, że poziom oporu zostanie przekroczony i przekroczony.

OmiseGo Convergence

Rozbieżności

Rozbieżności są dokładnym przeciwieństwem konwergencji. Jeśli cena aktywów tworzy nowy wysoki poziom lub nowy poziom niski, a stochastyczny nie osiąga nowego maksimum lub nowego niskiego poziomu, to jest w rozbieżności. Jest to szczególnie trudny sygnał do wymiany, ponieważ sygnalizuje słabość rynku i możliwość odwrócenia, ale nie czas. Rozbieżności mogą trwać przez wiele minut, godzin, dni lub tygodni w stosunku do ram czasowych. Kluczem do ich wykorzystania są cele wsparcia i oporu. Wskaźniki wsparcia i oporu to najwyższe poziomy cen w celu potencjalnego odwrócenia ceny.

Trend / NoTrend

Stochastic jest bardzo przydatny w następnej sytuacji, ale sygnały te mogą się nie udać w sytuacji braku tendencji. Ale nie martw się, stochastyczny też jest na to dobry. Kiedy ceny aktywów się zmieniają, górna i dolna linia sygnału zmieniają się ze wskazań siły na wskazania odwrócenia. W zakresie handlu akcja cenowa przesuwa się z jednej skrajności w drugą.

Trendy EUR / USD

Jeśli ceny wzrosną do górnej granicy, mówi się, że są wykupione, a rynki wykupione dojrzewają do odwrócenia. Jeśli ceny spadną do niższej granicy, mówi się, że są wyprzedane, a wyprzedane rynki również dojrzewają do odwrócenia cen. Jeśli zasób znajduje się w zakresie handlu i nie ma oczekiwań na przełom (konwergencja), każda cena czasu osiągnie poziom wykupienia lub wyprzedania zaniknie ruchu i handlu dla odwrócenia.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów sklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
73% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2019-01-09 14:00:32

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.