4 minuty czytania

Czy wiesz, że inwestorzy Opcji IQ mają możliwość otwierania transakcji (zarówno Kupuj, jak i Sprzedaj) po cenie otwarcia aktywów? Ta funkcja jest oczywiście przeznaczona do użycia podczas pracy z akcjami CFD (kontrakty różnicowe) ze względu na fakt, że stcoki nie są przedmiotem obrotu 24/7 i mają okresy bezczynności. Ale dlaczego chcesz korzystać z tej funkcji i, co ważniejsze, jak maksymalnie wykorzystać tę pozornie niewielką okazję?

Przed wprowadzeniem funkcji „Zlecenia rynkowe przy otwartym” handlowcy mieli tylko jedną opcję złożenia zlecenia oczekującego. Wypełniając pole „Kup w…” w prawym dolnym rogu pokoju handlowego, możesz określić cenę, za jaką byłeś gotowy kupić lub sprzedać składnik aktywów. Ta opcja może być również bardzo pomocna. Na przykład, spodziewając się odbicia ceny aktywów po nagłym spadku, inwestor może ustawić cenę zakupu na niższym poziomie niż obecnie obserwowany na rynku. Jeśli prognoza się sprawdzi, wynikający z tego pozytywny trend stworzy okazję do handlu.

Aktywuj funkcję w prawym dolnym rogu pokoju handlu

Instrumenty te nie mogą być przedmiotem obrotu w weekendy ani tylko w amerykańskich godzinach pracy (CFD), a ich cena może być znacznie niższa. Rozbieżność można nie tylko przewidzieć, ale także wykorzystać w celu uzyskania dźwigni w stosunku do rynku. Ta funkcja powinna być różnie stosowana w odniesieniu do kontraktów CFD ze względu na podstawowe różnice w sposobie handlu nimi.

Kontrakty na różnice są instrumentami kapitałowymi. Dlatego zawsze stoi za nimi konkretna firma. Możesz śledzić wyniki finansowe tej firmy, aby handlować kontraktami CFD, jak robi to większość profesjonalnych handlowców. Każda spółka giełdowa ujawnia kluczowe dane finansowe cztery razy w roku, przed zamknięciem rynku lub po nim. Następująca sesja handlowa zwykle rozpoczyna się od nagłego wzrostu lub spadku ceny akcji (w zależności od informacji zawartych w raporcie).

Przy aktywach numerours dostępnych w sekcji akcji CFD platformy transakcyjnej IQ Option, takie okazje pojawiają się dość często.

Luki są oznaką wahań cen przed rynkiem

Podsumowując, zlecenia rynkowe na otwarte, jeśli są właściwie stosowane, mogą stać się cennym dodatkiem do Twojej strategii handlowej. Ta funkcja jest jednak trudna do opanowania, ponieważ nie zawsze łatwo jest przewidzieć kierunek ceny w momencie otwarcia rynku, a także określić, po którym kierunku pójdzie.

Do platformy

UWAGA: ten artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Wszelkie odniesienia do historycznych zmian cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że takie zmiany cen lub poziomy wystąpią w przyszłości.
Zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) handel opcjami binarnymi i cyfrowymi jest dostępny tylko dla klientów zaklasyfikowanych jako klienci profesjonalni.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej.
87% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2020-03-06 12:00:06

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.