9 min przeczytaj

Obecne ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych liczy prawie 9,5 lat, ale nie ma cech zdrowego i silnego wyzdrowienia. Następujące powody nie przyczyniają się do kontynuacji ożywienia gospodarczego USA i kontynuacji obecnego amerykańskiego hossy.

Pierwszym powodem jest to, że około 90% zysków z tytułu S & P 500 jest należnych akcjom Faanga, a konkretnie do tej pory tylko Amazon i Apple osiągnęły najwyższe poziomy i wygrały prognozy wyników za drugi kwartał 2018 roku, Netflix jest w obszar korekt ze swoich rekordowych maksimów i nie pokonał prognoz wyników za drugi kwartał, Alfabet Google, mimo że jego prognozy zysków spadły w drugim kwartale, jest o 8% niższy od rekordowych czasów, a ostatecznie Facebook po rozczarowujących wynikach spadł z rekordowych 22%, a dane te potwierdzają spadek indeksu giełd Faang wszech czasów osiąga prawie 10%.

Innymi słowy, tylko Amazon i Apple pobudzają do kontynuacji tego rajdu i są odpowiedzialne za lepsze wyniki sektorów dyskrecjonalnych i informatycznych konsumentów.

The 50% zysków z indeksu S & P500 wynika z odkupu akcji od jego części składowych, które po spadku stóp procentowych bliskie zeru z powodu dużego kryzysu finansowego, znalazły możliwość pożyczenia dużych ilości gotówki i wsparcia cen akcji swoich akcji.

Indeks S & P 500

Globalne oszczędności dużych wielonarodowych firm osiągnęły szczyt, a globalne oszczędności gospodarstw domowych gwałtownie spadły, co wskazuje na wysokie nierówności dochodów i niskie perspektywy wzrostu globalnego. Najbardziej negatywnym czynnikiem, który wskazuje na przyszły problem systemowy, jest fakt, że 80% globalnych oszczędności dużych firm jest inwestowanych w obligacje z większością obligacji korporacyjnych, a jeśli dojdzie do recesji i poszerzą się spready kredytowe, staniemy się świadkami korporacyjnej bańki obligacji.

Wskaźnik podaży pieniądza M2 znajduje się w rekordowym tempie, ze względu na intensywne luzowanie ilościowe na całym świecie, ale teraz duże banki centralne świata z pierwszą rezerwą federalną są przygotowane do redukcji swoich ogromnych bilansów, co będzie miało negatywny wpływ na wyniki finansowe. ceny obligacji na świecie zwiększą rentowności i stopy dyskontowe i skompresują ceny akcji. Zmniejszenie podaży pieniądza najczęściej prowadzi do niższego wzrostu.

Zajęło prawie 9 lat stopę inflacji w USA, aby osiągnąć docelową stopę inflacji Bank Rezerwy Federalnej przez 3 miesiące z rzędu, a płace zaczynają rosnąć, co oznacza, że ​​USA mają niską produktywność i to jest powód, dla którego wyjaśniono niedawne gwałtowne spłaszczenie krzywej rentowności w USA w tym roku. Innymi słowy, inwestorzy obligacji wierzą, że to ożywienie nie potrwa długo.

Bank Rezerwy Federalnej

Obecne globalne otoczenie makroekonomiczne nie jest tak pomocne. Indeksy produkcyjne w większości krajów G20 wykazują tendencję spadkową w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Strefa euro musi się zmierzyć z górą złych kredytów, Niska produktywność Włoch, ogromna siła zadłużenia i starzejąca się siła robocza to bomba gotowa do eksplozji, wrażliwe sektory bankowe Grecji i Włoch z ujemnym zwrotem na kapitale własnym nie mogą być kontrolowane, jeśli w międzyczasie wybuchnie kryzys, a na koniec ostatnie rekordowe najwyższe notowania Liczby w amerykańskim indeksie zaufania konsumentów i amerykańskim indeksie produkcji z ostatnich 14 lat oznaczają, że najlepsze dni powróciły, a nie do przodu dla światowej gospodarki.

Chociaż wzrost inwestycji na amerykańskim rynku akcji rozwija się w tym roku, nie wolno nam zapominać, że indeks S & P 500 jest indeksem ważonym wartością, co oznacza, że ​​ma on tendencyjność, na którą w dużym stopniu wpływają akcje o dużej kapitalizacji, co jest zgodne z faktem, że Największe wagi w tym indeksie mają sektory technologii informatycznej, opieki zdrowotnej i sektora uznaniowego konsumentów, które są związane z inwestowaniem w wzrost, a złym znakiem na tym rynku jest to, że sektor usług komunalnych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy osiągnął lepsze wyniki niż pozostałe 10 sektorów S & P 500 indeksu, co oznacza, że ​​inwestorzy obawiają się spowolnienia gospodarczego.

Analiza międzyrynkowa została całkowicie potwierdzona na rynkach wschodzących i europejskich, a jedynie rynek amerykański jest wciąż odporny, ponieważ inwestorzy chcą wierzyć, że USA pozostaną lokomotywą globalnego wzrostu, ale nie jest to trwałe, ponieważ Stany Zjednoczone prowadzą do deficytu bliźniąt w bilansie płatności, prezydent Trump rozpoczął wojnę handlową z resztą świata i że USA stanowią jedną czwartą globalnego wzrostu i są winne 30% globalnego zadłużenia, co wskazuje, że największym zagrożeniem i źródłem globalnego ryzyka systemowego są USA i w końcu, ponieważ prezydent Trump ujawnił swój zamiar wprowadzenia nowej rundy obniżek podatków, kolejny kryzys będzie jeszcze poważniejszy z powodu rosnącego deficytu fiskalnego z powodu gwałtownie spadających wpływów z podatków.

Wreszcie, kolejnym znakiem ostrzegawczym dla kontynuacji tego ożywienia gospodarczego jest to, że do tej pory tylko trzy towary uzyskały pozytywne wyniki, z ropa naftowa jest najlepsza przez cały rok prawie 14,5%. Dwa wnioski, które ujawniają się, gdy ktoś próbuje dokonać fundamentalnej analizy dla towarów, to to, że metale przemysłowe nie radzą sobie tak dobrze, co dzieje się, gdy bank Rezerw Federalnych kieruje się restrykcyjną polityką monetarną, a prognozy dotyczące globalnej stopy wzrostu na 2018 r. Stanowią połowę stopa wzrostu sprzed dziesięciu lat, która nie jest zbyt optymistyczna dla towarów i dla stopy inflacji, która historycznie była dużą pozytywną korelacją z cenami surowców.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-13 12:19:02

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.