8 min przeczytaj

Stopa inflacji w Niemczech, produkcja przemysłowa w strefie euro, stopa inflacji i bazowa stopa inflacji w USA oraz oczekiwania inflacyjne ze strony konsumentów w Australii, wskaźnik cen mieszkań dla Kanady oraz indeks PMI dla biznesu w Nowej Zelandii są jednymi z kluczowych dane, które zostaną dzisiaj wydane, mogą przenieść rynek forex. Dziś należy spodziewać się umiarkowanej do wysokiej zmienności, głównie dla euro i dolara amerykańskiego. Istnieje również szczyt NATO i posiedzenie Eurogrupy.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, które koncentrują się obecnie na:

Sesja europejska

  1. Niemcy: Ostateczna stopa inflacji r / r, Szwecja: stopa inflacji MoM, CPIF r / r, Francja: raport o rynku ropy IEA, Włochy: stopa inflacji r / r, strefa euro: produkcja przemysłowa (r / r, m / m), rachunki z posiedzeń EBC ds. Polityki pieniężnej

Czas: 06:00 GMT, 07:30 GMT, 08:00 GMT, 09:00 GMT, 11:30 GMT

Oczekuje się, że roczna stopa inflacji w Niemczech pozostanie bez zmian na poziomie 2,1%. Niemcy są największym krajem gospodarczym w strefie euro, więc niemiecki wskaźnik inflacji ma znaczną wagę w całkowitej inflacji w strefie euro, a wszelkie zwiększone odczyty wskazujące presję inflacyjną są uważane za pozytywne dla euro, ponieważ mogą one wpływać na EBC zmienić politykę pieniężną, zwiększając główną stopę procentową.

"Oczekuje się, że niemiecka inflacja cen konsumpcyjnych spadnie do 2,1% rok do roku w czerwcu 2018 r. Z 15-miesięcznego maksimum o 2,2% w poprzednim miesiącu i zgodnie z oczekiwaniami rynku. Inflacja usług prawdopodobnie zwolni z poprzedniego miesiąca, podczas gdy ceny towarów będą rosły w szybszym tempie pod wpływem energii. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Jak widać na wykresie, niemiecka stopa inflacji znacząco wzrosła w ciągu ostatnich dwóch kolejnych miesięcy, w tempie 2,0%.

Niemcy: stopa inflacji

Inne dane ekonomiczne, które mogą wspierać euro, są wyższe od oczekiwań w przypadku wskaźnika inflacji we Włoszech i produkcji przemysłowej w strefie euro. Prognozy przewidują wzrost miesięcznej i rocznej produkcji przemysłowej w strefie euro na poziomie odpowiednio 1,2% i 2,1%, czyli wyższym niż poprzednio – odpowiednio o -0,9% i 1,7%. Rachunki z posiedzeń EBC poświęcone polityce pieniężnej stanowią przegląd sytuacji na rynku finansowym, wydarzeniach gospodarczych i pieniężnych oraz będą monitorowane na temat oceny gospodarki w strefie euro.

W przypadku Szwecji Wyższa od oczekiwań wartość miesięcznej stopy inflacji i rocznego indeksu cen konsumpcyjnych ze stałą stopą procentową jest uznawana za pozytywną dla szwedzkiej korony, ponieważ bank centralny w Szwecji będzie je monitorował w celu podjęcia decyzji w sprawie ewentualnej przyszłej polityki pieniężnej zmiany. Prognoza przewiduje wzrost rocznego CPIF o 2,3% w porównaniu z poprzednim odczytem o 2,1%.

Raport o rynku naftowym IEA pokazuje ważne informacje na temat podaży, popytu, zapasów, cen i działalności rafineryjnej i może przesuwać ceny ropy zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Amerykańska sesja

  1. Kanada: nowy wskaźnik cen mieszkań (m / m, rr), USA: stopa inflacji (r / r, m / m), stopa inflacji bazowej (r / r, m / m), wstępne roszczenia bezrobotnych, ciągłe roszczenia bezrobotnych, przemówienie Fed Harker, przemowa Fed Kashkari

Czas: 12:30 GMT, 16:15 GMT

Wyższe od oczekiwań odczyty wskaźnika cen mieszkań w Kanadzie powinny być dodatnie i korzystne dla dolara kanadyjskiego, ponieważ tempo wzrostu na rynku mieszkaniowym wpływa na szerszą gospodarkę. Prognozy dotyczą rocznego wskaźnika cen mieszkań o 1,0%, niższego od poprzedniego odczytu o 1,6% i wzrostu miesięcznego wskaźnika cen mieszkań o 0,2% w porównaniu z poprzednim odczytem o 0,0%.

Najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na ten dzień jest publikacja rocznej stopy inflacji w USA, która ma wzrosnąć o 2,9% w porównaniu z poprzednim odczytem o 2,8%. Oczekuje się, że roczna stopa inflacji bazowej, bardziej konserwatywny pomiar stopy inflacji po wyłączeniu niestabilnych cen żywności i energii wzrośnie o 2,3% w porównaniu z poprzednim odczytem o 2,2%. Wyższe odczyty wskaźnika inflacji w USA mogą sygnalizować dalszy wzrost stóp procentowych przez Fed, który powinien wspierać dolar amerykański.

"Inflacja w USA wzrosła do 2,8 procent w maju 2018 r. Z 2,5 procent w kwietniu, pokonując prognozy rynkowe na poziomie 2,7 procent. Jest to najwyższa stopa inflacji od lutego 2012 r. W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,2 proc., Podobnie jak w kwietniu i zgodnie z oczekiwaniami. Benzyna i schronienie złożyły największy wkład w górę. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Jak widać z poniższej tabeli, stopa inflacji w USA była jak dotąd w trendzie wzrostowym w 2018 roku.

USA: stopa inflacji

Niższe od oczekiwań odczyty dla cotygodniowych US Initial Jobless Claims i Continuous Claimless Claims są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego odzwierciedlające silny rynek pracy, przy mniejszej liczbie osób składających wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Prognozy dotyczą niższych odczytów dla obu wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: Oczekiwania inflacyjne konsumentów, Nowa Zelandia: PMI dla przedsiębiorstw

Czas: 01:00 GMT, 22:30 GMT

Oczekiwania inflacyjne konsumenckie w Australii pokazują oczekiwania konsumentów dotyczące przyszłej inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przy czym wyższe oczekiwania uznano za pozytywne dla dolara australijskiego, co oznacza wzrost prawdopodobieństwa podwyżek stóp w przyszłości przez RBA. Biznesowy PMI PMI wskazuje warunki biznesowe w Nowej Zelandii, ważny wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej. Wynik powyżej 50 sygnałów poprawił warunki ekonomiczne i biznesowe i jest uważany za pozytywny dla dolara nowozelandzkiego.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-12 05:32:03

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.