11 min przeczytaj

Dwie decyzje dotyczące stóp procentowych dziś na rynku finansowym rynku walutowego, od EBC i Banku Anglii, są głównymi wydarzeniami gospodarczymi, na których należy się skoncentrować i chociaż nie oczekuje się żadnych niespodzianek gospodarczych, oświadczenia wydane po decyzjach w sprawie stóp procentowych mogą oferować większą zmienność w stosunku do euro i euro. Funt brytyjski. Funt brytyjski jest również przedmiotem dodatkowej zmienności, ponieważ pojawiają się nagłówki Brexitu, podczas gdy stopa inflacji w USA jest również spodziewana później, co może również przenieść dolara amerykańskiego. Gdzie indziej oczekiwany jest poziom bezrobocia w Australii wcześnie rano. Na dzisiejszym rynku walutowym należy się spodziewać ogólnej umiarkowanej do wysokiej zmienności na głównych walutach, takich jak euro, funt brytyjski i dolar amerykański oraz dolar australijski. Obawy o handel z niedawnym posunięciem Chin, by zgłosić skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie amerykańskich środków taryfowych na chińskie towary, to kolejny czynnik, który może wyznaczać trendy w oparciu o nastroje inwestorów związane z ryzykiem i ryzykiem.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze i raporty dzisiaj na rynku forex, czas GMT:

Sesja europejska

Niemcy: Ostateczna stopa inflacji r / r, Szwecja: tempo wzrostu PKB (finał r / r, finał QoQ), Francja: raport o rynku ropy IEA, Wielka Brytania: decyzja w sprawie stóp procentowych BoE, rozluźnienie ilościowe BoE, strefa euro: decyzja EBC w sprawie stóp procentowych, konferencja prasowa EBC

Czas: 06:00, 07:30, 08:00, 11:00, 11:45, 12:30

Stopa inflacji w Niemczech mierzy średnią zmianę ceny dla wszystkich towarów i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe do celów konsumpcyjnych. Wyższe niż oczekiwano dane w największej gospodarce strefy euro, Niemcy są uważane za pozytywne dla euro, ponieważ mają znaczną wagę w całkowitej inflacji w strefie euro. Oczekuje się niezmienionej rocznej stopy inflacji 2,0%. Dzisiejsze wydarzenie na rynku europejskim to decyzja EBC w sprawie stóp procentowych. Zasadniczo, jeśli EBC jest "jastrzębi" lub optymistycznie nastawiony do inflacyjnych perspektyw gospodarki i podwyższa stopy procentowe, to jest on dodatni dla euro, ale nie oczekuje się niespodzianek ekonomicznych przy stałym oprocentowaniu na poziomie 0,0% i niezmienionym oprocentowaniu depozytów -0,40%. Co może przesuwać euro, może oświadczenia na konferencji prasowej EBC i wszelkie zmiany w programie luzowania ilościowego zakończą się w grudniu 2018 roku.

Dla gospodarki Szwecji wyższa od oczekiwań stopa wzrostu PKB, która mierzy całkowitą aktywność gospodarczą i wyniki szerzej pojętej gospodarki w Szwecji, jest korzystna dla szwedzkiej Korony. Oczekuje się wzrostu kwartalnego wskaźnika wzrostu PKB do 1% z 0,8% i niezmienionej rocznej stopy wzrostu PKB na poziomie 3,3%. Raport o rynku ropy w IEA może przesunąć ceny ropy, uwalniając szacunki na popyt i podaż na światowy rynek ropy, a dodatkowe czynniki zewnętrzne, takie jak miesięczny raport OPEC i obawy dotyczące huraganu Florencja i jego wpływ na dostawy ropy będą monitorowane, ponieważ może mieć wpływ na ceny ropy i parę walut USD / CAD.

Decyzja w sprawie stopy procentowej BoE i wydarzeń dotyczących Brexitu może zwiększyć zmienność funta brytyjskiego. "Bank Anglii jednomyślnie przegłosował podwyżkę stopy Banku o 25 pb do 0,75 proc. 2 sierpnia, kiedy pojawiły się ostatnie dane potwierdzające, że spadek produkcji w pierwszym kwartale był przejściowy, a rynek pracy nadal się zaciskał, a wzrost płac ugruntował. Ponadto, bank powtórzył, że ciągłe zaostrzanie polityki pieniężnej w okresie prognozy będzie odpowiednie, aby w sposób zrównoważony obniżyć inflację do celu 2%. ", Źródło: Economics handlowe.

Decyzja w sprawie stóp procentowych BoE

Każda niespodzianka ekonomiczna i nowa podwyżka stóp prawdopodobnie zapewnią wsparcie dla funta brytyjskiego, chociaż prognozowana jest stabilna podstawowa stopa procentowa ustalona na poziomie 0,75%. Prognozy gospodarcze BoE na temat wzrostu PKB, stopy inflacji, rynku pracy i odniesień do Brexitu na temat perspektyw gospodarczych mogą przesunąć funt brytyjski, a nie faktyczną decyzję w sprawie stóp procentowych. Generalnie, jeśli BoE jest jastrzębi i optymistycznie nastawiony do perspektyw inflacyjnych dla gospodarki, najprawdopodobniej zwiększy to możliwość szybkiego podwyższenia stóp, co powinno być korzystne dla funta brytyjskiego.

Amerykańska sesja

Kanada: nowy wskaźnik cen mieszkań (r / r, m / m), USA: stopa inflacji (r / r, m / m), stopa inflacji bazowej (r / r, m / m), kwartał Fed świadectwo i przemówienie, Fed Bostic Speech, budżet miesięczny

Czas: 12:30, 14:00, 16:30, 18:00

Nowy wskaźnik cen mieszkań (NHPI) w Kanadzie jest miesięczną serią, która mierzy zmiany w czasie w cenach sprzedaży nowych domów mieszkalnych, odzwierciedlając tempo wzrostu rynku mieszkaniowego, które jest silnie skorelowane z szerszą gospodarką i wskazuje na poziom presji inflacyjnych . Wyższe niż oczekiwano odczyty są uważane za dodatnie dla dolara kanadyjskiego przy oczekiwanym niezmienionym poziomie odczytu dla miesięcznego wskaźnika cen mieszkań o 0,1%.

Dla gospodarki USA wyższe od oczekiwań odczytanie wskaźnika inflacji najprawdopodobniej spowoduje pewien wzrost stóp procentowych przez Fed w tym miesiącu i powinno być korzystne dla dolara amerykańskiego, ponieważ będzie wskazywać na trwałą presję inflacyjną. w gospodarce. "Roczna stopa inflacji w USA wyniosła 2,9 procent w lipcu 2018 r., Bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i nieco poniżej oczekiwań rynku na poziomie 3 procent. Mimo to inflacja utrzymywała się na najwyższym poziomie od lutego 2012 r. ", Źródło: Economics handlowe.

Roczna stopa procentowa USA

Powyższy wykres pokazuje, że amerykańska roczna stopa procentowa rosła przez ostatnie 12 miesięcy, a niska stopa 1,9% do wysokiej stawki 2,9% w ciągu ostatnich dwóch kolejnych miesięcy. Podstawowa stopa inflacji, która wyklucza niestabilne ceny żywności i energii, jest bardziej konserwatywną i orientacyjną miarą presji inflacyjnej w szerzej pojętej gospodarce, a oczekiwania na niezmienioną wartość rocznego odczytu wynoszą 2,4%, a miesięczna wartość 0,2%. Oczekuje się, że roczna stopa inflacji w USA spadnie nieznacznie do 2,8% z 2,9%, a miesięczna stopa inflacji do 0,3% z 0,2%.

Miesięczne zestawienie budżetu podsumowuje działalność finansową podmiotów federalnych i banków Rezerwy Federalnej z pozytywnym zestawieniem budżetu uznanym za pozytywny dla dolara amerykańskiego. Prognoza dotyczy szerszego deficytu budżetowego do -156,5 USD w porównaniu z -77 USD.

Pacyfik Sesja

Australia: Zmiana zatrudnienia, stopa bezrobocia, wskaźnik uczestnictwa, Nowa Zelandia: PMI dla przedsiębiorstw

Czas: 01:30, 22:30

Dla gospodarki Australii wyższe od oczekiwań dane dotyczące wskaźnika uczestnictwa i zmiany w zatrudnieniu oraz niższe niż oczekiwano dla stopy bezrobocia są uznawane za pozytywne dla dolara australijskiego, co wskazuje na solidny rynek pracy, ważny fundamentalny czynnik wzrostu gospodarczego. Wskaźnik uczestnictwa jest procentem całkowitej liczby osób o sile roboczej powyżej 15 roku życia, która jest w sile roboczej. Prognozy dotyczą niezmienionego wskaźnika bezrobocia na poziomie 5,3%, marginalnego wzrostu wskaźnika uczestnictwa do 65,6% z 65,5% i wzrostu w przypadku zmiany zatrudnienia do 15.0 000 z -3,9 kb. Biznesowy PMI PMI pokazuje warunki biznesowe w Nowej Zelandii, ważny wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej. Ogólnie wartości powyżej 50 odzwierciedlają ekspansję warunków biznesowych i są dodatnie dla dolara nowozelandzkiego.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-13 05:28:29

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.