9 minut przeczytaj

Po decyzji w sprawie stóp procentowych Fed, dziś skupiamy się na decyzji EBC w sprawie stóp procentowych i wszelkich zmianach w programie skupu aktywów w strefie euro. Istnieje mnóstwo ważnych danych ekonomicznych, które pozwolą przenieść rynek forex, począwszy od wskaźnika inflacji w Niemczech i sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, a następnie przechodząc do danych o sprzedaży detalicznej i bezrobotnych w USA, wskaźnika bezrobocia w Australii oraz wskaźnika PMI dla biznesu dla Australii. Nowa Zelandia. Przewiduje się ogólną zmienność od umiarkowanej do wysokiej, głównie dla euro ze względu na decyzję w sprawie polityki pieniężnej

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze, które należy skoncentrować na dzisiejszym rynku forex:

Sesja europejska

 1. Niemcy: Ostateczna stopa inflacji r / r, Szwecja: stopa inflacji: MoM, CPIF r / r, Wielka Brytania: sprzedaż detaliczna (m / m, rr.), Sprzedaż detaliczna z paliw (m / m, rr.), Strefa euro: decyzja EBC w sprawie stóp procentowych, stopa depozytowa, konferencja prasowa EBC [19659006] Czas: 06:00 GMT, 07:30 GMT, 08:30 GMT, 11:45 GMT, 12:30 GMT

  Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych może potencjalnie przenieść euro, nie tylko z faktycznym wynikiem, ale także z językiem używanym podczas konferencji prasowej EBC, dostarczającym ważnych sygnałów o tym, jak EBC odczuwa inflację i gospodarkę, wzrost gospodarczy. Wszelkie oświadczenia, które będą uwzględniały zmiany w programie QE, program skupu aktywów przez EBC obecnie na poziomie 30 mld euro do września 2018 r., Mogą również zwiększyć zmienność dla euro. Jak wynika z poniższego wykresu, pięcioletnia główna stopa procentowa w strefie euro wynosi od roku 0,0%.

   Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych

  "EBC przeprowadził benchmark stopa refinansowania na 0 procent w dniu 26 kwietnia zgodnie z oczekiwaniami i potwierdzono, że zakupy aktywów netto mają być uruchamiane w tempie 30 miliardów euro do końca września lub później, jeśli to konieczne. Decydenci zgodzili się, że wystarczający poziom bodźców monetarnych jest nadal niezbędny, aby presja inflacyjna leżała u podstaw dalszego wzrostu. Stopa depozytowa i stopa kredytu lombardowego utrzymały się również na poziomie -0,4% i 0,25%. ", Źródło: Trading Economics.

  Prognoza dotyczy niezmienionej podstawowej stopy procentowej wynoszącej 0,0%.

  Przed decyzją EBC w sprawie stóp procentowych euro mogło się przesunąć wraz z publikacją niemieckiego kursu inflacyjnego r / r, który ma wzrosnąć o 2,2%, poprzednia stawka 1,6%. To wskaże presję inflacyjną w największej gospodarce strefy euro, mającej znaczącą wagę na wskaźnik inflacji strefy euro, i jest uważany za pozytywny dla euro. Jakakolwiek trwała presja inflacyjna powyżej kluczowego poziomu 2,0% monitorowanego przez EBC zwiększa szanse na przyszłą zmianę polityki pieniężnej przez EBC, powodując prawdopodobny wzrost przyszłej stopy procentowej

  Roczny wskaźnik cen konsumpcyjnych ze Szwecji ze stałą stopą procentową ( CPIF) ma wzrosnąć o 2,1%, czyli więcej niż poprzednia stopa 1,9%, podczas gdy miesięczna stopa inflacji ma spaść o 0,2%, czyli mniej niż w poprzednim czytaniu o 0,4%. Wyższe od oczekiwań dane dotyczące Inflacji są uważane za pozytywne dla szwedzkiej Korony, ponieważ mogą wpływać na decyzję banku centralnego Szwecji o rozpoczęciu zwiększania głównych stóp procentowych w celu zwalczania inflacji.

  Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii powinna wykazywać pewne różnice dane ekonomiczne, ze wzrostem za roczne odczyty i spadek miesięcznych odczytów. Zmiany w sprzedaży detalicznej są ważnym wskaźnikiem wydatków konsumpcyjnych, które mogą stymulować wzrost gospodarczy mierzony poziomem PKB. Wysokie odczyty dla sprzedaży detalicznej są uważane za pozytywne dla funta brytyjskiego.

  American Session

  1. USA: sprzedaż detaliczna MoM, sprzedaż detaliczna z Autos MoM, grupa kontroli sprzedaży detalicznej, wstępne roszczenia bezrobotnych, dalsze roszczenia bezrobotnych, zapasy biznesowe, Kanada: Nowy wskaźnik cen mieszkań (r / r, m / m)

  Czas: 12:30 GMT

  Wysokie lub lepsze od oczekiwań odczyty dla sprzedaży detalicznej i niskie odczyty dla wstępnych roszczeń bezrobotnych i wykazów biznesowych są uważane za pozytywne dla Dolar amerykański odzwierciedlający wzrost wydatków konsumpcyjnych i sprzedaży biznesowej oraz solidny rynek pracy, wszystkie oznaki silnej gospodarki. Prognozy przewidują wzrost miesięcznej sprzedaży detalicznej w USA o 0,4%, wyższej niż poprzednia wartość o 0,3%, wzrost miesięcznych zapasów biznesowych o 0,3%, wyższy niż poprzedni odczyt o 0,0% i niższy odczyt dla Kontynuacja roszczeń bez pracy, ale wyższy odczyt dla wstępnych roszczeń bezrobotnych. Ogólnie oczekiwane są mieszane dane ekonomiczne dla dolara amerykańskiego.

  Nowy wskaźnik cen mieszkań (NHPI) mierzy zmiany w czasie dla cen sprzedaży nowych domów mieszkalnych. Wysokie odczyty wskazują na wzrost popytu na nowe domy, solidny rynek mieszkaniowy i presję inflacyjną w gospodarce Kanady. Przewiduje się spadek rocznego wskaźnika cen mieszkań (NHPI) w Kanadzie o 1,7%, niższego niż w poprzednim czytaniu o 2,4%, a także wzrost miesięcznego wskaźnika cen nowych mieszkań (NHPI) o 0,2%, poprzednie czytanie 0,0%.

  Sesja Pacyficzna

  1. Australia: Stopa bezrobocia, zmiana zatrudnienia, oczekiwania inflacyjne, Nowa Zelandia: Biznes PMI

  Czas: 01:00 GMT, 01:30 GMT, 22:30 GMT

  Australijska stopa bezrobocia wzrosła ostatnio z niskiej ceny 5,4% do wysokiej ceny 5,6%. Niższe odczyty wskaźnika bezrobocia i wyższe w przypadku zmiany zatrudnienia i oczekiwania inflacji konsumenckiej są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego. Prognoza zakłada spadek stopy bezrobocia o 5,5%, niższy od ostatniego odczytu o 5,6% oraz spadek zmiany zatrudnienia z oczekiwanym odczytem o 18.0K, niższym niż w poprzednim czytaniu o wartości 22,6K.

   3. Australia: stopa bezrobocia

  W przypadku dolara nowozelandzkiego wyższe od oczekiwań odczytanie wskaźnika PMI dla biznesu jest uważane za pozytywne, odzwierciedlając poprawę warunków gospodarczych i gospodarczych

  Asian Session

  1. Japan: Industrial Produkcja (YoY, MoM)

  Czas: 04:30 GMT

  Wysokie wartości dla produkcji przemysłowej są uważane za pozytywne dla jena, odzwierciedlając stan przemysłu i potencjalne przyszłe zmiany w zatrudnieniu, zarobkach i dochodach osobistych. Prognoza dotyczy wzrostu rocznej produkcji przemysłowej w Japonii o 3,1%, wyższej niż poprzednia wartość o 2,5%, oraz niezmienionego odczytu miesięcznej produkcji przemysłowej o 0,3%.

  Kup teraz

  UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

  OGÓLNE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

  Usługi finansowe świadczone przez tę stronę przenoszą wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

   


  Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
  Data publikacji: 2018-06-13 21:00:25

  Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.