9 min przeczytaj

Dzisiejszy kalendarz gospodarczy na rynku forex zawiera ważne wydarzenia i publikacje, które mogą mieć wpływ na rynek forex, z których najważniejszymi są: stopa bezrobocia w Australii, sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, bilans handlowy w strefie euro oraz dane ekonomiczne dotyczące rynku pracy i mieszkań. w nas. Ponieważ płynność powróci na rynek forex po wczorajszym wolnym dniu, dziś oczekuje się umiarkowanej lub wysokiej zmienności, głównie w przypadku dolara australijskiego.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze, które dziś mogą przesunąć rynek forex, czas to GMT:

Sesja europejska

Norwegia: decyzja w sprawie stóp procentowych w Norges Bank, Wielka Brytania: sprzedaż detaliczna (r / r, m / m), sprzedaż detaliczna z paliw (r / r, mln euro), strefa euro: saldo obrotów

Czas: 08:00, 08:30, 09:00

Pierwszym ważnym wydarzeniem gospodarczym podczas sesji europejskiej jest decyzja w sprawie stóp procentowych w banku Norges, której oczekiwano utrzymania bez zmian kluczowej stopy procentowej na poziomie 0,5%. Jakakolwiek pozytywna niespodzianka ekonomiczna powinna być pozytywna dla norweskiej korony i może prowadzić do jej umocnienia w stosunku do innych walut po wydaniu decyzji w sprawie stóp procentowych. Norges Bank utrzymał swoją politykę pieniężną na niezmienionym poziomie, przy stopach procentowych na poziomie 0,5% rekordowych minimów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Oczekuje się, że inflacja pozostanie na niskim poziomie, co nie wywiera poważniejszej presji na Norges Bank, aby na razie przesunąć swoją politykę pieniężną.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii pokazuje wyniki sektora detalicznego w perspektywie krótkoterminowej ze zmianami uznawanymi za wskaźnik wydatków konsumpcyjnych. Wyższe wartości są uważane za pozytywne i pozytywne dla funta brytyjskiego, ponieważ wydatki na konsumpcję są kluczowym wskaźnikiem ekonomicznym i motorem wzrostu gospodarczego. Prognozy dotyczą wyższej miesięcznej i rocznej sprzedaży detalicznej odpowiednio o 3% i 0,2%, wyższej niż poprzednio o 2,9% i -0,5%.

Oczekuje się, że saldo wymiany handlowej w strefie euro zwiększy nadwyżkę handlową o 18 euro, czyli będzie wyższe niż poprzednia wartość 16,5 mld euro. Nadwyżkę handlową uważa się za dodatnią dla euro, ponieważ odzwierciedla napływ kapitału w strefie euro i wzrost popytu na towary i usługi denominowane w euro, co w teorii ekonomicznej może spowodować naturalną aprecjację waluty w stosunku do innych walut w czasie. Euro ostatnio traci na wartości w stosunku do głównych walut, takich jak dolar amerykański, pośród geopolitycznych zawirowań w Turcji, a słabe euro jest korzystne dla nadwyżki handlowej w strefie euro, dzięki czemu eksport staje się obecnie tańszy w ujęciu względnym. Jednak wartość euro jest determinowana w dużej mierze przez preferencje inwestorów dotyczące aktywów denominowanych w euro, a głównie podaż i popyt określają wartość euro.

"Nadwyżka handlowa strefy euro zmniejszyła się do 16,5 miliarda euro w maju 2018 r. Z 19,3 miliarda euro w tym samym miesiącu poprzedniego roku. Najnowszy wynik znalazł się znacznie poniżej oczekiwań rynkowych, które wyniosły 20,9 miliarda euro, ze względu na spadek eksportu o 0,8 procent, podczas gdy import wzrósł o 0,7 procent. "Źródło: Ekonomia handlowa.

Bilans handlowy w strefie euro

Po względnie niskim poziomie nadwyżki w handlu w styczniu 2018 r. Saldo wymiany w strefie euro znacząco wzrosło w ciągu ostatnich miesięcy.

Amerykańska sesja

Stany Zjednoczone: indeks produkcji Fed w Filadelfii, budownictwo mieszkaniowe rozpoczyna się od MoM, pozwolenia na budowę MoM

Czas: 12:30

Philadelphia Fed Manufacturing Index mierzy warunki biznesowe w Filadelfii. Poziom powyżej zera w indeksie oznacza poprawę warunków, a wyższy od oczekiwań odczyt należy uznać za dodatni w przypadku dolara amerykańskiego. Prognoza zakłada spadek indeksu o 22, niższy niż poprzedni wynik 25,7.

Pozwolenia na budowę pokazują liczbę pozwoleń na nowe projekty budowlane, podczas gdy początki budownictwa mieszkaniowego śledzą, ile nowych domów jednorodzinnych lub budynków zostały zbudowane, wskazując na stan amerykańskiego rynku nieruchomości, który jest uważany za wiodący wskaźnik szerszej amerykańskiej gospodarki. Wyższe od oczekiwań dane dotyczące pozwoleń na budowę i rozpoczęcia budów mieszkaniowych są uznawane za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Prognozy przewidują wzrost zarówno miesięcznych pozwoleń na budowę, jak i początków budownictwa mieszkaniowego odpowiednio o 1,4% i 7,4%, w porównaniu z poprzednimi odczytami odpowiednio o -0,7% i -12,3%.

Pacyfik Sesja

Australia: zmiana zatrudnienia, stopa bezrobocia, oczekiwanie inflacji konsumenckiej, wskaźnik uczestnictwa, gubernator RBA, Philip Lowe, przemowa

Czas: 01:00, 01:30, 23:30

W przypadku gospodarki Australii i dolara australijskiego wyższe od oczekiwań dane dotyczące zmiany zatrudnienia, oczekiwań co do inflacji konsumenckiej, wskaźnika uczestnictwa i niższych od oczekiwań stóp bezrobocia uważa się za pozytywne, odzwierciedlając silny rynek pracy, oczekiwania konsumentów dotyczące wyższej inflacji w przyszłości w następnych latach 12 miesięcy, które mogą wpływać na prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez RBA, oraz większy odsetek całkowitej liczby osób w wieku produkcyjnym, którzy pracują lub poszukują pracy, co może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę wzrost mierzony poziomem PKB.

Prognozy dotyczą niezmienionych wskaźników bezrobocia na poziomie 5,4% i wskaźnika uczestnictwa na poziomie 65,7% oraz mniejszej liczby w przypadku zmiany zatrudnienia na poziomie 15,0 tys. Wobec poprzedniej wartości 50,9 tys. Wyższe odczyty dotyczące zmiany zatrudnienia mają pozytywne implikacje dla wydatków konsumpcyjnych, które mogą stymulować wzrost gospodarczy. Ogólnie rzecz biorąc, dane gospodarcze oczekiwane dla gospodarki Australii są uważane za neutralne lub nieznacznie ujemne ze względu na niższą oczekiwaną liczbę osób zmieniających zatrudnienie.

"Stopa bezrobocia sezonowo skorygowana w Australii wyniosła w czerwcu 2018 roku 5,4 procent, podobnie jak w poprzednim miesiącu i zgodnie z konsensusem rynkowym. Bezrobocie utrzymywało się na najniższym poziomie od listopada ubiegłego roku, ponieważ gospodarka zwiększyła zatrudnienie o 50 900, a liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1100. "Źródło: Ekonomia handlowa.

Stopa bezrobocia w Australii

Odnotowujemy, że w ciągu ostatnich dwóch kolejnych miesięcy stopa bezrobocia w Australii wynosiła 5,4% i może to być trzeci z rzędu miesiąc z tym samym odczytem, ​​trend, który nastąpił pod koniec 2017 r. Po wzroście stopy bezrobocia w pierwszym połowa 2018.

Handluj tutaj

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-16 08:01:53

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.