Kalendarz gospodarczy rynku Forex na czwartek, 17 maja 2018


6 min przeczytaj

Dzisiejsze dane ekonomiczne, które mogą przenieść rynek forex, odnoszą się do gospodarek Australii, Rosji, USA i Japonii. W przypadku strefy euro tylko roczna produkcja budowlana i dwa przemówienia Constancio EBC mają na celu sprawdzenie, czy ostatnie spowolnienie euro będzie kontynuowane, czy też się zatrzyma. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności oczekuje się dzisiaj na rynku forex

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku forex, na których koncentrują się:

Sesja europejska

  1. Włochy: Bilans handlowy, strefa euro: produkcja budowlano-montażowa, EBC Constancio Speech, Russia: GDP Growth Rate, Wielka Brytania: BoE Haldane Speech

Czas: 08:00 GMT, 09:00 GMT, 10:30 GMT, 12:00 GMT, 13:00 GMT, 16:00 GMT

Wyższe od oczekiwań dane o produkcji budowlanej w strefie euro i nadwyżce handlowej we Włoszech są uważane za pozytywne fundamentalne czynniki dla euro, odzwierciedlające solidny sektor budowlany o zwiększonej aktywności gospodarczej i gospodarczej oraz napływ kapitału we Włoszech, a także zwiększony popyt na towary i usługi denominowane w euro

Prognoza przewiduje wzrost dla obu wspomnianych danych ekonomicznych, z wartością 2,2% dla rocznej produkcji budowlanej w strefie euro i odczytem 3,74 miliarda euro dla nadwyżki handlowej we Włoszech, wyższej niż poprzednie odczyty 0,4% i 3,104 miliarda euro. Dane te mogą zapewnić pewne wsparcie dla euro.

Zwiększona liczba rocznych stóp wzrostu PKB w Rosji jest uważana za pozytywną dla rosyjskiego rubla, ponieważ stopa wzrostu PKB jest ostateczną miarą wyników gospodarczych i wzrostu w każdej gospodarce.

American Session

  1. USA: Indeks produkcji Fed w Filadelfii, Wstępne i Ciągłe Roszczenia Bezrobotnych, Fed Kashkari Mowa, Fed Kaplan Speech, Kanada: Recenzja BoC

Godzina: 12:30 GMT, 14:30 GMT, 14: 45 GMT, 17:30 GMT

Wyższe od oczekiwań odczyty dla Philadelphia Fed Manufacturing Index i niższe od oczekiwań odczyty dla Początkowych i Ciągłych Roszczeń Bezrobotnych są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając poprawę warunków biznesowych i silny rynek pracy. Prognozy mówią o 25,7 dla Philadelphia Fed Manufacturing Index, wyższym niż poprzedni odczyt o 23,2 i kilku mieszanych danych dla rynku pracy, ze wzrostem dla Initial Jobless Claims i spadkiem dla Continuous Claimless Claims. [19659003] Przegląd Banku Kanadyjskiego może przenieść Dolar Kanadyjski, jeśli pojawią się nowe istotne informacje na temat warunków ekonomicznych, które mogą wskazywać na zacieśnienie polityki pieniężnej wraz z przyszłymi podwyżkami stóp procentowych

Pacific Session

  1. Australia: Unemployment Rate, Zmiana zatrudnienia, oczekiwanie inflacji konsumenckiej, wskaźnik uczestnictwa, Nowa Zelandia: uwolnienie budżetu

Godzina: 01:00 GMT, 01:30 GMT, 02:00 GMT

Poziom bezrobocia w Australii utrzymał się na poziomie 5,5% w przeszłości trzy kolejne miesiące i oczekuje się, że pozostaną niezmienione. Niższa od oczekiwań stopa bezrobocia i wyższa niż oczekiwano w przypadku zmiany zatrudnienia i oczekiwań inflacyjnych konsumentów są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego, odzwierciedlając silny rynek pracy, kluczową siłę napędową wzrostu gospodarczego.

 Australia : Stopa bezrobocia

Prognoza dotyczy zwiększenia zmiany zatrudnienia o 15 tys., Czyli więcej niż poprzednia wartość 4,9 tys. Dla Nowej Zelandii publikacja budżetu jest ważna, ponieważ każdy deficyt fiskalny może stanowić bodziec dla całej gospodarki i przyczynić się do wyższego wzrostu gospodarczego.

Sesja azjatycka

  1. Japonia: stopa inflacji r / r, m / m, główna stopa inflacji

: 23:30 GMT

Po wczorajszych rozczarowujących danych na temat wzrostu PKB w Japonii, wyższe od oczekiwań dane o inflacji mogą zapewnić wsparcie dla japońskiego jena.

"Japońska gospodarka skurczyła się o 0,2% qoq w Q1 2018 r., Po w dół poprawił się o 0,1% w czwartym kwartale, podczas gdy rynki nie spodziewały się wzrostu, jak wykazały wstępne szacunki. Był to pierwszy spadek od czwartego kwartału 2015 r., Ponieważ inwestycje biznesowe spadły, a prywatna konsumpcja zatrzymała się. ", Źródło: Trading Economics.

Wydarzenia gospodarcze powodują, że akcja cenowa i zmienność, tendencje dla walut i wyższe odczyty inflacji mogą skłonić bank Japonii w celu zmiany polityki pieniężnej. Na wykresie zauważamy, że rzeczywiście inflacja rośnie od października 2017 r., Osiągając 12-miesięczną wysoką cenę 1,5% w lutym 2018 r.

 Japonia: stopa inflacji

Prognoza dotyczy wyższa roczna stopa inflacji z odczytem o 1,3%, wyższa niż poprzedni odczyt o 1,1%, podczas gdy roczna stopa inflacji bazowej, bardziej konserwatywna miara realnej presji inflacyjnej w gospodarce powinna pozostać niezmieniona na poziomie 0,9%.

Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę przenoszą wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 
Tytuł:

Kalendarz gospodarczy rynku Forex na czwartek, 17 maja 2018

Źródło: IQ Option Broker Official Blog
Data publikacji: 2018-05-16 21:08:45

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.