9 min przeczytaj

Dane ekonomiczne dotyczące stopy bezrobocia w Australii, sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, tygodniowego rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, roszczeń ciągłych oraz Philadelphia Fed Manufacturing Survey i stopy inflacji w Japonii są najbardziej rynkowymi wydarzeniami w kalendarzu gospodarczym na dziś na rynku forex rynek. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności należy się dziś spodziewać na rynku forex, szczególnie w przypadku funta brytyjskiego, ponieważ niepewność polityczna i rozwój sytuacji w Brexit to inne czynniki, które mogą wpływać na walutę inną niż najnowsze dane podstawowe i makroekonomiczne.

Są to najważniejsze wydarzenia gospodarcze na rynku forex, które koncentrują się obecnie na:

Sesja europejska

  1. Wielka Brytania: sprzedaż detaliczna (r / r, m / m), sprzedaż detaliczna z paliw (r / r, m / m)

Godzina: 08:30 GMT

Sprzedaż detaliczna mierzy zmianę całkowitej wartości sprzedaży na poziomie detalicznym i jest ważnym wskaźnikiem wydatków konsumenckich i stanu zdrowia dla wyników sektora detalicznego. Wyższe od oczekiwań dane są uważane za pozytywne dla funta brytyjskiego, ponieważ wzrosły wydatki konsumpcyjne są kluczowym czynnikiem gospodarczym dla wyższego wzrostu gospodarczego mierzonego poziomem PKB. Zwiększona sprzedaż detaliczna odzwierciedla optymistyczne perspektywy dla szerszej gospodarki dla konsumentów.

Prognozy dotyczą niezmienionego rocznego odczytu dla Sprzedaży Detalicznej na poziomie 3,9%, spadku miesięcznej Sprzedaży Detalicznej o oczekiwanej wartości 0,4%, niższej niż poprzednia wartość 1,3%, natomiast miesięczna i roczna sprzedaż detaliczna bez paliw są obie spodziewane spadki. Może to negatywnie wpłynąć na funt brytyjski, podczas gdy pozytywna niespodzianka ekonomiczna może wesprzeć walutę.

Amerykańska sesja

  1. USA: kontynuacja roszczeń bezrobotnych, wstępne roszczenia bezrobotnych, badanie Fed w Filadelfii, przemówienie Quarles Fed

Czas: 12:30 GMT, 13:00 GMT

Niższe od oczekiwań odczyty dla Stałych i Wstępnych Roszczeń Bezrobotnych są uznawane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, czy odzwierciedlają obecne warunki na rynku pracy. Niższa niż oczekiwana liczba osób składających wnioski o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy lub na bieżąco ma pozytywne skutki dla wydatków konsumpcyjnych i wzrostu gospodarczego. Pewne mieszane dane ekonomiczne są oczekiwane dla amerykańskiego rynku pracy, przy oczekiwanym spadku dla Kontynuowanych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych o 1,730M, niższym niż w poprzednim czytaniu o 1,739M, a wzrost o Wstępne Roszczenia Bezrobotnych o 220K, wyższe niż poprzednie dane 214K.

Badanie Fed w Filadelfii jest indeksem warunków produkcji przez Federal Reserve Bank of Philadelphia, dostarczającym ważnych informacji na temat trendów w sektorze wytwórczym, wykorzystywanych również jako prognoza indeksu ISM. Wyższe lub lepsze niż oczekiwano odczyty są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlające silne warunki gospodarcze i biznesowe w sektorze produkcyjnym. Prognoza jest na poziomie 22,0, wyższa niż w poprzednim 19,9.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: Stopa bezrobocia, zmiana zatrudnienia, wskaźnik uczestnictwa

Godzina: 01:30 GMT

Spadek liczby dla stopy bezrobocia jest uważany za pozytywny dla dolara australijskiego, co wskazuje na ekspansję na australijskim rynku pracy, która może stymulować wydatki konsumpcyjne i prowadzić do wyższego wzrostu gospodarczego. Wyższe od oczekiwań dane dotyczące zmiany zatrudnienia są uważane za wspierające gospodarkę Australii i mogą również stymulować wzrost gospodarczy. Wysoki wskaźnik uczestnictwa jest korzystny dla lokalnej gospodarki, ponieważ większy odsetek ludności aktywnie działa na rynku pracy i jak wspomniano wcześniej może stymulować wzrost konsumpcji i ogólny poziom PKB.

"Stopa bezrobocia sezonowo skorygowana w Australii niespodziewanie spadła do 5,4 procent w maju 2018 roku z 5,6 procent w poprzednim miesiącu, podczas gdy rynki spodziewane 5,5 procent. Jest to najniższy wskaźnik bezrobocia od listopada ubiegłego roku, ponieważ gospodarka zwiększyła zatrudnienie o 12 000, a liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 26 800. "Źródło: Ekonomia handlowa

Obecna stopa bezrobocia wynosząca 5,4% jest najniższą stopą bezrobocia od listopada ubiegłego roku. W 2018 r. Stopa bezrobocia wydaje się stabilna w przedziale 5,4% -5,6%. Prognozy dotyczą niezmienionego poziomu stopy bezrobocia na poziomie 5,4%, niezmienionego poziomu uczestnictwa na poziomie 65,5% i wzrostu w przypadku zmiany zatrudnienia o 17 000 punktów procentowych, czyli więcej niż w poprzednim roku 12 000. Zmiana zatrudnienia może wspierać dolara australijskiego, podczas gdy pozostałe dwa odczyty są uważane za neutralne.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: stopa inflacji (r / r, m / m), bazowa stopa inflacji r / r

Godzina: 23:30 GMT

Ogólnie rzecz biorąc, wysokie odczyty dla Inflacji są uważane za pozytywne dla lokalnych walut, ponieważ ich odczyty mogą wpływać na decyzje banków centralnych dotyczące zmiany ich polityki pieniężnej i zaostrzać ją podnosząc kluczową stopę procentową. To w teorii ekonomicznej powinno prowadzić do aprecjacji lokalnej waluty, tj. Japońskiego jena, oferującego inwestorom wyższy zwrot w postaci stopy procentowej.

"Inflacja cen konsumpcyjnych w Japonii wzrosła do 0,7 procent rok do roku w maju 2018 roku z 0,6 procent w poprzednim miesiącu i znacznie powyżej konsensusu rynkowego 0,3 procent. Ceny wzrosły w szybszym tempie w przypadku żywności i transportu, podczas gdy koszt spadł mniej w przypadku mieszkań. Wskaźnik inflacji bazowej, który wyklucza świeżą żywność, wyniósł 0,7 procent, tyle samo co w kwietniu i zgodnie z szacunkami. Pozostała najniższa od września 2017 r. Miesięcznie ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,1 proc., W porównaniu z 0,4 proc. Spadkiem w poprzednim miesiącu i pierwszym miesięcznym wzrostem w ciągu trzech miesięcy. ", Źródło: Ekonomia handlowa

Prognozy przewidują wzrosty dla rocznej stopy inflacji i podstawowej inflacji w wysokości 0,8% dla obu, wyższe niż poprzednie odczyty o 0,7% dla obu. Może to mieć pozytywny wpływ na japoński jen.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-19 05:47:34

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.