8 min przeczytaj

Ostatnią decyzją w sprawie polityki pieniężnej w tym tygodniu przez Bank Anglii jest kluczowe wydarzenie gospodarcze na dziś, z oczekiwaną podwyżką stóp procentowych, a raport o inflacji na temat gospodarki Wielkiej Brytanii jest podstawowym czynnikiem do przesunięcia funta brytyjskiego. W innych krajach pojawią się australijskie saldo handlu, sprzedaż detaliczna, zaufanie konsumentów i indeks PMI dla przemysłu w Szwajcarii oraz miesięczne zamówienia fabryczne w USA. Od średniej do wysokiej zmienności i najprawdopodobniej krótkoterminowego trendu oczekuje się głównie w przypadku funta brytyjskiego, franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego.

Oto kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex na dziś:

Sesja europejska

  1. Szwajcaria: Zaufanie konsumentów, sprzedaż detaliczna r / r, SVME Manufacturing PMI, Hiszpania: Bezrobocie, Wielka Brytania: PMI dla branży budowlanej, Decyzja o oprocentowaniu BoE, poluzowanie ilościowe BoE, Raport o inflacji BoE, Gubernator BoE Carney

Czas: 05:45 GMT, 07:00 GMT, 07:15 GMT, 07:30 GMT, 08:30 GMT, 11:00 GMT, 11:30 GMT

Na początku sesji europejskiej opublikowane zostaną dane ekonomiczne dotyczące szwajcarskiej gospodarki, zaufania konsumentów, rocznej sprzedaży detalicznej i wskaźnika indeksowania SVME dla przemysłu. Wyższe niż oczekiwano dane dla wszystkich tych danych są uważane za pozytywne i wspierające dla franka szwajcarskiego. Mierzą warunki biznesowe w sektorze produkcyjnym o wartościach powyżej 50 sygnalizujących ekspansję działalności gospodarczej i wskaźnik szwajcarskiego popytu konsumpcyjnego. Zwiększona sprzedaż detaliczna i zaufanie konsumentów są związane z wyższym wzrostem gospodarczym z powodu wyższego poziomu wydatków konsumpcyjnych. Prognozy dotyczą niezmienionego odczytu szwajcarskiego zaufania konsumentów na poziomie 2,0, niezmienionych rocznych przychodów ze sprzedaży detalicznej 0%, które są nadal lepsze niż poprzednia wartość -0,1%, a spadek indeksu produkcji SVME o 60,7 w porównaniu z poprzednią wartością 61.6. Ogólnie rzecz biorąc, dane ekonomiczne są uważane za zasadniczo neutralne w stosunku do franka szwajcarskiego i gospodarki.

Dla gospodarki Hiszpanii i euro zmiana bezrobocia pokazuje liczbę bezrobotnych dodanych w poprzednim miesiącu, wiodący wskaźnik dla hiszpańskiej gospodarki. Jeśli liczba jest ujemna, wskazuje na ekspansję na rynku pracy uznawaną za pozytywny fundamentalny czynnik. Prognoza dotyczy wartości -87.6K, niższej niż w poprzednim czytaniu -90K.

Cała uwaga uczestników rynku forex będzie najprawdopodobniej dotyczyła ekonomicznych publikacji związanych z gospodarką Wielkiej Brytanii. Oczekiwany jest wzrost stopy procentowej o 25 punktów bazowych przez Bank of England, kształtujący kluczową stopę procentową na poziomie 0,75%, w porównaniu do poprzedniego poziomu 0,5%. Oczekuje się, że PMI dla branży budowlanej obniży się o 52,8, mniej niż poprzednia wartość 53,1, odzwierciedlając słabsze warunki biznesowe w brytyjskim sektorze budowlanym.

Nie tylko faktyczna decyzja w sprawie stóp procentowych, ale także Raport o inflacji i Oświadczenie Polityki Pieniężnej przez Bank Anglii o warunkach gospodarczych i perspektywach będą monitorowane i mogą przenieść Funt brytyjski. Jastrzębie spojrzenie na inflację i ogólną gospodarkę, wskazujące na dalsze zaostrzanie polityki pieniężnej w zależności od warunków gospodarczych, powinno sprzyjać funtowi brytyjskiemu, a jednocześnie jakiemukolwiek gołębiemu poglądowi i odczuciu, że w najbliższym czasie nie powinno nastąpić podwyższenie stóp procentowych, może jedynie zapewnić tymczasowe wsparcie i wzmocnić funt brytyjski w stosunku do innych walut.

"Bank Anglii pozostawił kluczową stopę procentową na poziomie 0,5% w dniu 21 czerwca 2018 roku, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jednak 3 na 9 decydentów, w tym główny ekonomista BoE, głosowało za podwyżką stóp procentowych w porównaniu do zaledwie 2 głosów na poprzednim posiedzeniu. Komitet jednomyślnie przegłosował utrzymanie zapasów obligacji rządowych w Wielkiej Brytanii finansowanych z emisji rezerw banku centralnego na kwotę 435 mld GBP. Ale RPP zamierza teraz nie zmniejszać zapasów zakupionych aktywów, dopóki stopa nie osiągnie poziomu około 1,5%, w porównaniu z poprzednimi wskaźnikami około 2%. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Decyzja w sprawie stóp procentowych BoE

Amerykańska sesja

  1. US: zamówienia fabryczne MoM

Godzina: 14:00 GMT

Zamówienia fabryczne mierzą całkowite zamówienia na towary trwałe i nietrwałe, zapewniając wgląd w inflację i wzrost w sektorze produkcyjnym. Wyższe niż oczekiwano lub wyższe odczyty pokazują siłę w sektorze produkcyjnym i są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Oczekuje się wzrostu z odczytem o 0,7%, wyższym niż poprzedni odczyt o 0,4%.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: Bilans handlowy

Godzina: 01:30 GMT

Nadwyżka handlowa, tj. Wyższy wywóz niż eksport, jest uznawana za dodatnią w przypadku dolara australijskiego, co wskazuje na napływ kapitału i wzrost popytu na towary i usługi denominowane w lokalnej walucie, co w teorii ekonomicznej powinno prowadzić do aprecjacji dolara australijskiego w stosunku do innych walut.

"Nadwyżka handlowa Australii powiększyła się o 75 procent do 0,83 mld AUD w maju 2018 r. Z korekty w dół o 0,47 mld AUD w poprzednim miesiącu, ale poniżej oczekiwań rynkowych, które wyniosły 1,2 mld AUD. Zarówno eksport, jak i import sięgają rekordowych poziomów. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Bilans handlowy w Australii

W 2018 roku do tej pory nadwyżka handlowa dla Bilansu Handlowego w Australii wykazuje jednak znaczną zmienność. Prognoza dotyczy wyższej miesięcznej nadwyżki handlowej wynoszącej 900 mln dolarów australijskich w porównaniu z poprzednią kwotą 827 mln dolarów australijskich.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: Protokół z posiedzeń Rady Polityki Monetarnej BoJ

Czas: 23:50 GMT

Spotkania te dokonują przeglądu zmian gospodarczych związanych z gospodarką Japonii i wskazują na przejaw polityki fiskalnej. Wszelkie zmiany w tym raporcie mogą wpływać na zmienność japońskiego jena. Jeżeli minutes z posiedzenia BoJ wskazują na jastrzębią perspektywę, uznaje się to za pozytywne dla jena.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-02 04:52:40

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.