9 min przeczytaj

Decyzja w sprawie stóp procentowych SNB, sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, amerykańska sprzedaż na rynku pierwotnym i indeks produkcji Fed Philadelphia, zaufanie konsumentów w strefie euro i stopa inflacji w Japonii są dziś częścią bogatego kalendarza ekonomicznego na rynku forex. Umiarkowane do wysokiej zmienności należy się spodziewać głównie dla franka szwajcarskiego i jena japońskiego, funta brytyjskiego z dowolnymi wiadomościami o Brexicie i dolarze amerykańskim.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, na których można się skoncentrować, czas to GMT:

Sesja europejska

Szwajcaria: Bilans handlowy, decyzja w sprawie stóp procentowych SNB, Norwegia: decyzja w sprawie stóp procentowych w Norges Bank, raport polityki pieniężnej Norges Bank, Wielka Brytania: sprzedaż detaliczna (r / r, m / m), sprzedaż detaliczna bez paliw (YoY, MOM), strefa euro: zaufanie konsumentów – Flash , Szczyt przywódców UE, Niemcy: Bundesbank Weidmann Speech

Czas: 06:00, 07:30, 08:00, 08:30, 14:00, 15:15

Na dzisiejszej europejskiej sesji są dwie decyzje dotyczące stóp procentowych, jedna z nich to szwajcarski bank centralny, a później bank Norges. Interesujące jest to, że SNB ma utrzymać kluczową stopę procentową na niezmienionym poziomie -0,75%, podczas gdy oczekuje się, że Norges Bank podniesie główną stopę procentową do 0,75% z 0,50%. Ogólnie rzecz biorąc, podwyższenie stóp procentowych przez bank centralny ma pozytywne skutki dla jego waluty, prowadząc do jego aprecjacji w stosunku do innych walut w perspektywie krótkoterminowej lub nawet długoterminowej w zależności od oczekiwań co do zmiany polityki pieniężnej i prognoz. dla perspektyw gospodarczych.

Dla gospodarki Szwajcarii nadwyżka handlowa dla Salda Handlu jest również uznawana za dodatnią dla franka szwajcarskiego, odzwierciedlając napływ kapitału w Szwajcarii i zwiększony popyt na towary i usługi denominowane w lokalnej walucie, co powinno wspierać naturalną aprecjację franka szwajcarskiego z biegiem czasu.

W Wielkiej Brytanii roczna inflacja wzrosła w sierpniu do 2,7% z 2,5% w lipcu, powyżej oczekiwań na poziomie 2,4%, co jest najwyższą stopą inflacji od lutego. Wzrost sprzedaży detalicznej jest dodatni dla funta brytyjskiego, ponieważ sprzedaż detaliczna jest wskaźnikiem wydatków konsumpcyjnych, kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego mierzonym wielkością PKB. Oczekuje się, że zarówno roczna sprzedaż detaliczna, jak i sprzedaż detaliczna z paliw spadną odpowiednio do poziomu 2,3% i 2,5%, z 3,5% i 3,7%, podczas gdy mogą mieć negatywny wpływ na funt brytyjski. Odczyty miesięczne również powinny wykazywać spadek.

Zaufanie konsumentów w strefie euro mierzy poziom nastrojów konsumenckich w strefie euro, biorąc pod uwagę ankiety dotyczące finansów osobistych, rynku pracy, prawdopodobieństwa oszczędności i oczekiwań co do gospodarki. Wysoki poziom zaufania konsumentów jest pozytywny dla gospodarki, a euro wskazujące na konsumentów jest bardziej prawdopodobne, aby zwiększyć konsumpcję, stymulując wzrost i potencjalnie zwiększając presję inflacyjną w szerszej gospodarce.

"Wskaźnik zaufania konsumentów w strefie euro zmniejszył się wyraźnie o 1,4 punktu do -1,9 w sierpniu 2018 r. Z -0,5 w poprzednim miesiącu i zgodnie ze wstępnymi szacunkami. Był to najsłabszy odczyt od maja 2017 r., Głównie z powodu pogorszenia oceny konsumentów co do przyszłego bezrobocia, a poglądy konsumentów na temat ich przyszłej sytuacji finansowej, przyszłej ogólnej sytuacji gospodarczej i oczekiwań oszczędnościowych pozostały zasadniczo stabilne. Biorąc pod uwagę Unię Europejską jako całość, wskaźnik nastrojów konsumentów spadł o 1,1 punktu do -1,8 w sierpniu, także najniższego w ciągu jednego roku. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Zaufanie konsumentów w strefie euro

Jak widać, zaufanie konsumentów w strefie euro było ujemne i wykazywało słaby trend przez ostatnie trzy kolejne miesiące, osiągając wysoką wartość w styczniu 2018 r. Oczekuje się dalszego spadku do -2 z -1,9, co jest negatywnym czynnikiem dla euro. .

Amerykańska sesja

US: Philadelphia Fed Manufacturing Index, sprzedaż istniejących domów, istniejąca sprzedaż domów MoM, Kanada: przegląd BoC

Czas: 12:30, 14:00, 14:30

Obecna sprzedaż w domu dostarcza ważnych informacji na temat warunków panujących na rynku mieszkaniowym. Rynek mieszkaniowy jest uważany za bardzo ważny wskaźnik ekonomiczny dla gospodarki amerykańskiej, który często ostrzega przed zmianami w cyklach gospodarczych. Wyższe od oczekiwań dane są uważane za pozytywne dla amerykańskiej gospodarki, wskazując na solidny rynek mieszkaniowy. Wzrost o 0,3% od -0,7% spodziewany jest w przypadku miesięcznej sprzedaży istniejącej.

"Sprzedaż wcześniej posiadanych domów w USA spadła o 0,7 procent miesiąc do miesiąca do sezonowo skorygowanej rocznej stopy 5,34 miliona w lipcu 2018 roku. Porównuje się z oczekiwaniami rynku o 0,6 procent do 5,4 miliona. Jest to czwarta prosta upadek i najniższa stopa od lutego 2016 r. Mediana ceny domu spadła do 269 600 USD z 273 800 USD w czerwcu, a miesięczna wartość dostawy wyniosła 4,3. Ponadto liczba domów dostępnych na rynku spadła do 1,92 mln z 1,93 mln w czerwcu. Z roku na rok, sprzedaż domów spadła o 1,5 procent. "Źródło: Ekonomia handlowa.

Sprzedaż istniejących domów w USA

Obecna sprzedaż domów w Stanach Zjednoczonych wykazuje tendencję spadkową od kwietnia 2018 r., A oczekuje się niewielkiego wzrostu do 5,35 mln z 5,34 mln.

Badanie Fed w Filadelfii jest wskaźnikiem trendów w sektorze wytwórczym, mierzącym względny poziom ogólnych warunków biznesowych w Filadelfii. Odczyt powyżej zera na wskaźniku wskazuje na poprawę warunków, przy wzroście do 17,0 z 11,9 oczekiwanych.

Pacyfik Sesja

Australia: Biuletyn RBA

Czas: 01:30

Biuletyn zawiera artykuły i przemówienia omawiające sytuację gospodarczą i finansową oraz działalność Banku i jest monitorowany przez uczestników rynku forex w związku z wszelkimi zaktualizowanymi wydarzeniami gospodarczymi i finansowymi, które mogą mieć wpływ na lokalną walutę.

Azjatycka sesja

Japonia: stopa inflacji r / r, bazowa stopa inflacji r / r

Czas: 23:30

Stopa inflacji mierzy ruchy cen uzyskane przez porównanie cen detalicznych reprezentatywnego koszyka towarów i usług. Wyższe od oczekiwań odczyty wskazują na obecność presji inflacyjnych w gospodarce, które mogą wpływać na Bank Japonii, aby zaostrzyć politykę pieniężną, podnosząc kluczową stopę procentową, która powinna być korzystna dla jena japońskiego. Przewiduje się, że roczna stopa inflacji i roczna stopa inflacji bazowej wzrośnie odpowiednio do 1,1% i 0,9%, odpowiednio z 0,9% i 0,8%, odzwierciedlając wciąż bardzo niską presję inflacyjną w japońskiej gospodarce.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-20 06:42:13

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.