7 min czytaj

Trzy decyzje dotyczące stóp procentowych banku centralnego istnieją obecnie na rynku finansowym rynku forex, co powinno zapewnić większą zmienność i ceny akcji dla funta brytyjskiego, franka szwajcarskiego i korony norweskiej. Istnieją ważne dane na temat rynku pracy i Philadelphia Fed Manufacturing Survey dla amerykańskiej gospodarki, Confidence Confidence Flash w strefie euro oraz Inflacja w Japonii. Wiele ważnych danych ekonomicznych, które zostaną opublikowane dzisiaj, które powinny przenieść rynek forex. Wszelkie niespodzianki ekonomiczne, dodatnie lub ujemne, mogą dodatkowo zwiększyć zmienność

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze na rynku forex:

Sesja europejska

  1. Szwajcaria: Raport stabilności finansowej SNB, bilans handlowy, decyzja w sprawie stóp procentowych SNB, Francja: Biznes Zaufanie, strefa euro: spotkanie Eurogrupy, EBC Nouy Speech, pewność konsumencka Flash, Norwegia: Raport polityki pieniężnej Norges Bank, Decyzja w sprawie stóp procentowych w Norges Bank, Hiszpania: Bilans handlowy, Niemcy: Bundesbank Weidmann Speech, Wielka Brytania: BoE Quantitative Easing, BoE Interest Rate Decyzja, BoE Governor Carney Speech

Czas: 04:30 GMT, 06:00 GMT, 06:45 GMT, 08:00 GMT, 09:45 GMT, 11: 00 GMT, 12; 45 GMT, 14:00 GMT

Oczekuje się, że wszystkie trzy banki centralne: Bank of England, Swiss National Bank i Norges Bank pozostaną bez zmian na poziomie podstawowych stóp procentowych na poziomie 0,5%, -0,75% i 0,5%. Jeśli wydaje się, że banki centralne wydają się jastrzębie o inflacyjne i wzrostowe prognozy swojej gospodarki i podwyższają stopy procentowe, jest to uważane za pozytywne i wspierające dla lokalnych walut.

"Bank Anglii przegłosował o siedem do dwóch, aby utrzymać Kurs banku na poziomie 0,5 procent 10 maja, z powodu gwałtownego spowolnienia wzrostu PKB w pierwszym kwartale. Mimo to politycy zauważyli, że wzrost płac i presja na koszty krajowe ulegają stopniowemu ugruntowaniu, podczas gdy inflacja CPI prawdopodobnie spadnie nieco szybciej niż wcześniej szacowano. Bank oświadczył również, że niedawna słabość danych była zgodna z tymczasową, delikatną zmianą, sugerującą, że podwyżka stóp w sierpniu wciąż jest na stole. ", Źródło: Trading Economics .

 BoE Interest Rate

Jakakolwiek zmiana w programie luzowania ilościowego może również wpływać na funt brytyjski.

Euro może się ruszyć, ponieważ odbywa się spotkanie Eurogrupy z dyskusją na tematy gospodarcze i monetarne, a także uwolnienie zaufania w biznesie we Francji, The Balance of Inwestuj w Hiszpanii i we Zaufanie Konsumentów w strefie euro Flash. Wyższe od oczekiwań odczyty dla wszystkich tych danych ekonomicznych są uważane za pozytywne i pozytywne dla euro. Przewidują one pozytywny wzrost gospodarczy i poziom zaufania konsumentów do działalności gospodarczej.

Jak widać na wykresie, zaufanie do strefy euro w 2018 r. Zmieniło się na pozytywne z negatywnego w 2017 r. Wysoki poziom zaufania konsumentów stymuluje ekspansję gospodarczą. Prognoza dotyczy odczytu o -0,1, niższego niż poprzedni odczyt 0,2.

 Zaufanie konsumentów strefy euro

Przemówienia starszych urzędników banku centralnego powinny być monitorowane, co może wpływać na euro i funt brytyjski w oparciu o komentarze dotyczące warunków ekonomicznych i prognoz oraz poziomu optymizmu wyrażonego w używanym języku.

American Session

  1. USA: Dalsze roszczenia bezrobotnych, wstępne roszczenia bezrobotnych, Philadelphia Fed Manufacturing Survey, Housing Price Index

: 12:30 GMT, 13:00 GMT

Niższe od oczekiwań odczyty dla Stałych i Wstępnych Roszczeń Bezrobotnych i wyższe od oczekiwań dane dla Philadelphia Fed Manufacturing Survey i Housing Price Index są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego odzwierciedlającego silny rynek pracy rynek, presja inflacyjna na rynku mieszkaniowym oraz silne trendy gospodarcze dla sektora produkcyjnego. Prognozy przewidują wyższe odczyty dla Ciągłych i Wstępnych Roszczeń Bezrobotnych, niższy odczyt dla Philadelphia Fed Manufacturing Survey o 29,0, niższy niż poprzedni odczyt o 34,0 i wyższy odczyt dla miesięcznego wskaźnika cen mieszkań o stopie 0,3%, wyższa niż poprzednia stopa wynosząca 0,1%

Sesja Pacyficzna

  1. Biuletyn RBA

Godzina: 01:30 GMT

Biuletyn opublikowany przez Reserve Bank of Australia dostarczy ważnych danych ekonomicznych i informacji o zmiany finansowe w Australii i będą monitorowane przez uczestników rynku forex i może wpłynąć na krótkoterminową tendencję dla dolara australijskiego.

Sesja azjatycka

  1. Japonia: stopa inflacji (r / r, mama), stopa inflacji bazowej r / r

Czas: 23:30 GMT

Krajowy indeks cen konsumenckich jest najbardziej znaczącym sposobem pomiaru zmian trendów zakupowych i presji inflacyjnej w gospodarce. Podstawowa stopa inflacji jest uważana za bardziej konserwatywną miarę stopy inflacji z wyłączeniem niestabilnych cen żywności i energii. Rosnąca Inflacja jest uznawana za pozytywną dla jena japońskiego, ponieważ może wpłynąć na decyzję Banku Japonii o podniesieniu stóp procentowych w celu zarządzania inflacją. Prognozy dotyczą niezmienionej rocznej podstawowej inflacji na poziomie 0,7% oraz niezmienionej rocznej stopy inflacji na poziomie 0,6%, co powinno mieć neutralny wpływ na japoński jen.

Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZYM

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę niesie wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-20 21:49:55

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.