9 min przeczytaj

Odczyty PMI dla sektora produkcji i usług w Niemczech, strefie euro i USA, rachunki z posiedzeń EBC w zakresie polityki pieniężnej, zaufanie konsumentów w strefie euro i stopa inflacji w Japonii należą do kluczowych danych ekonomicznych, które zostaną dziś opublikowane. Rynek forex będzie ważył na rachunkach zgromadzeń EBC dotyczących polityki pieniężnej, które mogą określać krótkoterminowe dla euro względem innych walut. Umiarkowane do wysokiej zmienności należy się spodziewać dzisiaj w stosunku do euro.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, czas to GMT:

Sesja europejska

Szwajcaria: produkcja przemysłowa (YoY, MoM), Niemcy: Markit Services PMI, Markit Manufacturing PMI, Markit PMI Composite, prezes Bundesbanku Weidmann Speech, strefa euro: Markit Services PMI, Markit Manufacturing PMI, Markit PMI Composite, konta EBC ds. Polityki pieniężnej, Consumer Pewność siebie

Czas: 07:15, 07:30, 08:00, 11:30, 14:00

Produkcja przemysłowa pokazuje wielkość produkcji w przemyśle, takich jak fabryki i produkcja, a także bieżące wyniki i stan sektora przemysłowego. Wyższe niż oczekiwano odczyty są uważane za pozytywne dla franka szwajcarskiego. Oczekuje się, że roczny spadek do 7,5% w drugim kwartale w porównaniu z poprzednim odczytem wyniesie 9,0%.

Odczyty PMI pokazują wyniki sektorów usług, produkcji i sektora kompozycyjnego w czasie, przy czym wyższe od oczekiwań dane uważane są za dodatnie dla euro odzwierciedlającego ekspansję w sektorach i przyczyniające się pozytywnie do wielkości PKB i wzrostu gospodarczego. Pewne mieszane dane ekonomiczne są oczekiwane dla gospodarek Niemiec i strefy euro, przy oczekiwanych wzrostach dla odczytów PMI dla sektora usług i sektora mieszanego oraz dla odczytów PMI dla sektorów wytwórczych. Wszelkie niespodzianki ekonomiczne mogą dodatkowo zwiększyć zmienność dla euro.

Euro może również ulec przesunięciu wraz z uwolnieniem zaufania konsumentów, które według oczekiwań spadnie do -0,7 z poprzedniego odczytu na poziomie -0,6 i rachunków EBC dotyczących polityki pieniężnej.

"Indeks zaufania konsumentów w strefie euro wyniósł -0,6 w lipcu 2018 r., Bez zmian w porównaniu do najniższego poziomu od ośmiu miesięcy i zgodnie ze wstępnym czytaniem. Oceny przyszłej ogólnej sytuacji gospodarczej i sytuacji finansowej gospodarstw domowych były stabilne, a jaśniejsze oczekiwania konsumentów zostały zrównoważone bardziej negatywnymi poglądami na temat przyszłego bezrobocia. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Zaufanie konsumentów w UE

Zaufanie konsumentów jest wiodącym wskaźnikiem mierzącym poziom zaufania konsumentów do działalności gospodarczej. Wyższe od oczekiwań dane są uważane za pozytywne dla euro, ponieważ mogą prowadzić do wyższych wydatków konsumpcyjnych i stymulować ekspansję gospodarczą. Jak wynika z powyższego wykresu, zaufanie konsumentów w strefie euro po silnym odczytaniu 1,5 w styczniu 2018 r. Było słabe i spadło w kolejnych miesiącach, zamieniając się w negatywne odczyty z ostatnich dwóch kolejnych miesięcy. Przewidywana liczba ujemna i rosnąca może negatywnie wpływać na Euro, podczas gdy odczyty PMI powinny być dodatnie.

Rachunki z posiedzeń EBC poświęcone polityce pieniężnej stanowią przegląd sytuacji na rynku finansowym, wydarzeniach gospodarczych i monetarnych. Może przenieść euro w zależności od poziomu optymizmu w języku używanym przez EBC w odniesieniu do aktualnych warunków gospodarczych i wszelkich potencjalnych zmian w polityce pieniężnej.

Amerykańska sesja

USA: dalsze roszczenia bezrobotnych, wstępne roszczenia bezrobotnych, wskaźnik cen mieszkań, indeks PMI Markit Services, PMI Markit Manufacturing, Markit PMI Composite, nowa sprzedaż w domu, Kansas Fed Manufacturing Activity

Czas: 12:30, 13:45, 14:00, 15:00

Niższe od oczekiwań odczyty dla Stałych Roszczeń Bezrobotnych, Wstępnych Roszczeń Bezrobotnych i wyższych od oczekiwań odczytów dla wszystkich innych danych ekonomicznych są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego odzwierciedlające silny rynek pracy, ekspansję działalności gospodarczej dla sektorów biznesowych, ekspansję w obecnej działalności produkcyjnej w szerszym regionie Kansas i silnych warunkach na rynku mieszkaniowym. Ponownie, spodziewamy się pewnych mieszanych danych ekonomicznych ze wzrostem w przypadku sprzedaży nowych domów do 0.654M z 0,631M, wzrostów zarówno w przypadku wniosków o kontynuację bezrobocia, jak i początkowych roszczeń bezrobotnych oraz spadku wskaźnika PMI dla usług Markit do 55,9 z 56,0 i wzrostu za wskaźnik PMI firmy Markit do 56,3 z 53,7.

Pacyfik Sesja

Australia: RBA Boulton Speech, bilans handlowy Nowej Zelandii

Czas: 02:45, 22:45

Bilans handlowy jest miarą salda pomiędzy importem a eksportem. Dodatnia wartość pokazuje nadwyżkę handlową, która jest uważana za dodatnią dla dolara nowozelandzkiego, wskazując na wpływy kapitałowe w Nowej Zelandii i zwiększony popyt na towary i usługi denominowane w dolarach nowozelandzkich, które mogą z czasem doprowadzić do naturalnej aprecjacji dolara nowozelandzkiego. Przewiduje się, że deficyt handlowy wzrośnie do -400 mln dolarów nowozelandzkich z -113 mln dolarów nowozelandzkich.

Azjatycka sesja

Japonia: stopa inflacji (r / r, m / m), bazowa stopa inflacji m / m, wskaźnik produkcji Nikkei PMI

Czas: 00:30, 23:30

Wyższe od oczekiwań odczyty wskaźnika inflacji i wskaźnika PMI dla Nikkei Manufacturing są uważane za pozytywne dla jena japońskiego, odzwierciedlając silne warunki biznesowe i ekspansję w sektorze wytwórczym oraz presje inflacyjne w szerszej gospodarce, które, jeśli są zrównoważone w stosunku do Japonia zmieniła swoją politykę monetarną z neutralnej na bardziej zwyżkową stopę procentową.

"Inflacja cen konsumpcyjnych w Japonii wyniosła 0,7 procent rok do roku w czerwcu 2018 roku, bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i poniżej konsensusu rynkowego na poziomie 0,8 procent. Inflacja żywnościowa spadła najniżej od czasu deflacji w listopadzie, podczas gdy koszty transportu rosły w szybszym tempie, a koszty mieszkań nadal spadały. Wskaźnik inflacji bazowej, który wyklucza świeżą żywność, wzrósł do 0,8 proc. Z 0,7 proc. W maju i zgodnie z szacunkami. Jest to najwyższa liczba od marca. Miesięcznie ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,1 proc., Tak jak w poprzednim miesiącu. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Nikkei Manufacturing PMI Flash

Prognozy przewidują wzrost wskaźnika PMI Flash dla Nikkei Manufacturing do 52,4 z poprzedniego odczytu 52,3, spadek rocznej stopy inflacji do 0,4% z 0,7%, ale także wzrost rocznej podstawowej inflacji do 0,9% z 0,8% . Podstawowa stopa inflacji jest bardziej reprezentatywna dla realnej presji inflacyjnej w gospodarce, ponieważ wyklucza niestabilne ceny żywności i energii. Odczyty te mogą wzmocnić jena w związku z obawami handlowymi i ryzykiem politycznym nadal występującym na rynkach finansowych.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-23 08:08:14

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.