8 min przeczytaj

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych jest dziś najważniejszym wydarzeniem gospodarczym na rynku forex, a Europejski Bank Centralny prawdopodobnie utrzyma stałą stopę procentową na stałym poziomie w warunkach zwiększonego ryzyka wojny handlowej i niepewności dla światowej gospodarki, przy scenariuszu eskalacja wojny handlowej. Inne ważne dane ekonomiczne, które należy ogłosić, to pewność konsumentów w Niemczech, zamówienia na dobra trwałe w USA oraz publikacja indeksu cen konsumpcyjnych w Japonii. Dzięki tej ogromnej ilości ważnych wiadomości ekonomicznych, od umiarkowanej do wysokiej zmienności oczekuje się dzisiaj na rynku forex, przy czym nacisk kładziony jest na Euro w stosunku do innych walut.

Oto kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex na dziś:

Sesja europejska

  1. Niemcy: Zaufanie konsumentów GfK, Francja: zaufanie konsumentów, Hiszpania: bezrobocie, Włochy: zaufanie konsumentów, zaufanie w biznesie, strefa euro: decyzja EBC w sprawie stóp procentowych, stopa depozytowa, marginalny wskaźnik pożyczek, konferencja prasowa EBC

Czas: 06:00 GMT, 06:45 GMT, 07:00 GMT, 08:00 GMT, 11; 45 GMT, 12:30 GMT

Wskaźnik zaufania konsumentów mierzy poziom zaufania konsumentów do aktywności gospodarczej, przy wysokim poziomie zaufania konsumentów, uważanym za pozytywny i wspierający dla lokalnej waluty, stymulując ekspansję gospodarczą i wzrost przy wyższym oczekiwanym poziomie wydatków konsumpcyjnych. Wyższe od oczekiwań dane dotyczące zaufania konsumentów w Niemczech, Francji i we Włoszech są uważane za pozytywne dla euro. Ponadto pozytywne dla euro są wyższe odczyty dla zaufania w biznesie we Włoszech i niższe niż oczekiwano wskaźniki bezrobocia w Hiszpanii, co wskazuje na optymizm w zakresie warunków biznesowych, co ma pozytywny wpływ na wydatki biznesowe i zatrudnienie oraz solidny rynek pracy. Oczekuje się pewnych mieszanych danych ekonomicznych z niezmienionym poziomem ufności konsumenckiej GfK wynoszącym 10,7 dla Niemiec, wyższym poziomem zaufania konsumentów o 98,0 dla Francji w porównaniu do poprzedniego poziomu 97,0, niższym wskaźnikiem bezrobocia dla Hiszpanii, ale także niższymi wartościami dla zaufania w biznesie i Włochy.

Po tych danych ekonomicznych nacisk zostanie położony na decyzję EBC w sprawie stóp procentowych z oczekiwaniami na niezmienioną politykę pieniężną. EBC dopiero niedawno zobowiązał się do utrzymania stóp na niezmienionym poziomie w przyszłym roku, oceniając ryzyko handlowe i ryzyko zmienności oraz warunki finansowe.

Niektóre orientacyjne stwierdzenia prezesa EBC Mario Draghiego są następujące: "Podczas gdy niepewność związana z czynnikami globalnymi, w tym z zagrożeniem ze strony zwiększonego protekcjonizmu, zyskała na znaczeniu, zagrożenia związane z perspektywami wzrostu w strefie euro pozostają zasadniczo zrównoważone" oraz "Ryzyko pogorszenia perspektyw odnoszą się głównie do zagrożenia zwiększonym protekcjonizmem ".

"EBC utrzymał benchmarkową stopę refinansową na poziomie 0 procent w dniu 14 czerwca i powiedział, że miesięczne tempo zakupu aktywów netto zostanie zmniejszone do 15 miliardów euro od września do grudnia 2018 roku, a następnie się skończy. Bank centralny powiedział również, że oczekuje, że kluczowe stopy procentowe pozostaną niezmienione przynajmniej do lata 2019 r. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Ponieważ nie oczekuje się niespodzianki ekonomicznej, wypowiedzi prezesa EBC mogą wpłynąć na zmienność euro i określić krótkoterminowy trend. Wszelkie jastrzębie spojrzenie na obecną sytuację gospodarczą w strefie euro uważa się za pozytywne i powinno wspierać euro.

Sesja amerykańska:

  1. Stany Zjednoczone: hurtowe zapasy MOM, zamówienia na dobra trwałe Ex Transport MoM, zamówienia na dobra trwałe MoM, Kansas Fed Indeks produkcyjny

Czas: 12:30 GMT, 15:00 GMT

Zapasy hurtowe mierzą zmianę liczby zapasów dla sektora produkcyjnego. Wyższe niż oczekiwano lub rosnące odczyty wskazują na wolniejszy wzrost gospodarczy i słabszy popyt na wytwarzane produkty oraz niższe wydatki konsumpcyjne, które są ujemne dla dolara amerykańskiego. Zamówienia na dobra trwałe odzwierciedlają zmianę wyprodukowanych w USA trwałych towarów, w przypadku których trwałość odnosi się do długotrwałego okresu. Te przedmioty mogą trwać co najmniej 3 lata lub więcej, np. Maszyny lub urządzenia. Wyższe odczyty zamówień na dobra trwałe są pozytywne zarówno dla amerykańskiej gospodarki, jak i dla dolara amerykańskiego, ponieważ wykazują one silną aktywność produkcyjną i są uważane za czołowy wskaźnik dla gospodarki, ponieważ wyższe zmiany wskazują na większe zaufanie i optymizm co do wzrostu PKB.

"Nowe zamówienia na dobra produkowane w Stanach Zjednoczonych spadły o 0,6 procent miesiąc do miesiąca w maju 2018 roku, po skorygowanym w dół spadku o 1 procent w kwietniu, podczas gdy rynki oczekiwały większego spadku o 1 procent. Sprzęt do transportu spowodował spadek. Tymczasem zamówienia na nieposiadające charakteru obronnego dobra kapitałowe, z wyłączeniem samolotów, wskaźnik wydatków na plany biznesowe spadły w zeszłym miesiącu o 0,2 proc., Po skoku o 2,3 proc. W kwietniu. ", Źródło: Trading Economics.

Jak widać z poniższej tabeli, zamówienia na dobra trwałe są bardzo zmienne i mają nieokreślony trend w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Prognozy przewidują wzrost miesięcznych zamówień US Durable Goods na poziomie 3,0%, wyższym niż poprzedni -0,6%, oraz spadek zapasu hurtowni o 0,5%, niższy niż poprzedni wynik wynoszący 0,6%. Indeks Kansas Fed Manufacturing dostarcza informacji na temat regionu Kansas, Dziesiątego Okręgu w USA, i może sygnalizować przyszłe długoterminowe trendy z wyższymi od oczekiwań odczytami uznanymi za pozytywne dla dolara amerykańskiego.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: Tokyo Consumer Price Index, Tokyo CPI Ex Fresh Food, Tokyo CPI Ex Food, Energy

Godzina: 23:30 GMT

Indeks cen konsumpcyjnych w Tokio śledzi inflację w Tokio porównując ceny detaliczne reprezentatywnego koszyka towarów i usług w czasie. Wyższe odczyty wskazują na presję inflacyjną w Tokio, która ma znaczący wpływ na całkowite CPI Japonii i jest uważana za pozytywną dla jena japońskiego, ponieważ BoJ może ważyć na odczytach inflacyjnych i zmieniać politykę pieniężną, zaostrzając warunki finansowe o przyszłe stopy procentowe podwyżki.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-26 09:04:26

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.