13 min przeczytaj

Dzień po najważniejszym wydarzeniu gospodarczym związanym z decyzją Fed o stopach procentowych, kalendarz ekonomiczny rynku forex jest dziś bardzo bogaty dzięki dużej ilości danych ekonomicznych. Obecnie nacisk kładziony jest na zaufanie biznesowe w strefie euro i zaufanie konsumentów w Niemczech i Wielkiej Brytanii, zamówienia na dobra trwałe w USA i stopę wzrostu PKB za drugi kwartał, inflację w Niemczech i stopę bezrobocia w Japonii.

Gdzie indziej odbywają się przemówienia starszych urzędników banku centralnego, które powinny być monitorowane. Ze względu na wiele wydarzeń gospodarczych, obecnie należy oczekiwać umiarkowanej lub wysokiej zmienności dla euro, dolara amerykańskiego, japońskiego jena i funta brytyjskiego. Ceny złota i ropy naftowej mogą również wykazywać zmienność głównie z powodu niedawnej decyzji FOMC.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku Forex, czas to GMT:

Sesja europejska

Niemcy: zaufanie konsumentów GfK, stopa inflacji YoY Prel, Wielka Brytania: ceny mieszkań w całym kraju (r / r, m / m), przemówienie BoE Haldane, przemówienie BoE Gov Carney, zaufanie konsumentów GfK, strefa euro: posiedzenie Rady Ogólnej EBC, biuletyn gospodarczy EBC, sentyment usług, przemysł Nastroje, zaufanie biznesowe, sentyment gospodarczy, prezes EBC Draghi Speech, ECB Praet Speech, Włochy: Pewność biznesowa, zaufanie konsumentów, Hiszpania: pewność biznesu

Czas: 06:00, 08:00, 09:00, 10:15, 11:45, 12:00, 13:30, 14:00, 16:00, 23:01

W dniu dzisiejszym zostaną opublikowane liczne dane gospodarcze dotyczące strefy euro i głównych gospodarek strefy euro, które mogą przenieść euro. Niemiecka pewność konsumentów GfK jest wiodącym wskaźnikiem mierzącym poziom zaufania konsumentów do działalności gospodarczej. Wysoki poziom zaufania konsumentów ogólnie stymuluje ekspansję gospodarczą i jest pozytywny dla euro. W przypadku strefy euro wskaźnik zaufania w biznesie mierzy stan przedsiębiorstw i perspektywy na przyszłość. Opiera się na kwestionariuszu wypełnianym przez firmy i mierzy trendy produkcji, księgi zamówień, zapasy, zaległości itp. Wskaźnik jest dodatnio skorelowany z działalnością gospodarczą. Wysoki poziom wskazuje na wzrost aktywności i poprawę klimatu biznesowego, który jest pozytywny dla euro. Oczekuje się niezmienionego odczytu 10,5 dla niemieckiego zaufania konsumentów GfK.

"Wskaźnik klimatu biznesowego dla strefy euro spadł o 0,08 punktu w porównaniu z poprzednim miesiącem do 1,22 w sierpniu 2018 roku, bez oczekiwań rynku na poziomie 1,28. Był to najniższy odczyt od sierpnia zeszłego roku, ponieważ oceny menedżerów dotyczące ich ogólnych zamówień zamówień i przeszłej produkcji znacznie się pogorszyły, podczas gdy ich poglądy na książki zamówień eksportowych i zapasy gotowych produktów tylko się zmniejszyły. Natomiast oczekiwania produkcyjne menedżerów uległy poprawie. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Wskaźnik klimatu biznesowego strefy euro

Z powyższego wykresu wynika wyraźny trend zniżkowy dla wskaźnika klimatu gospodarczego dla strefy euro. Po szczytowej cenie 1,63 w styczniu 2018 r. Trend jest słaby, a najświeższa wartość 1,22 to najniższy odczyt z ostatnich 12 miesięcy. Prognoza dla wskaźnika klimatu gospodarczego dla strefy euro to spadek do 1,19 z 1,22.

Dla euro wyższych od oczekiwań odczytów nastrojów ekonomicznych, sentymentu usług i nastrojów przemysłowych w strefie euro, zaufania w biznesie we Włoszech i Hiszpanii, zaufania konsumentów we Włoszech i inflacji w Niemczech są pozytywne. Wysokie poziomy wszystkich wspomnianych wskaźników ekonomicznych mogą stymulować ekspansję gospodarczą oraz odzwierciedlać presję inflacyjną w całej gospodarce, która po niedawnych jastrzębich wypowiedziach prezesa EBC Draghiego może wpłynąć na decyzję EBC o przesunięciu polityki pieniężnej na bardziej rygorystyczne warunki wcześniej niż oczekiwano. Prognozy przewidują niezmienioną roczną stopę inflacji w Niemczech na poziomie 2,0% oraz spadek sentymentu usług, sentymentu i sentymentu w strefie euro do odpowiednio 14,6, 111,2 i 5,1 z 14,7, 111,6 i 5,5, co może mieć negatywny wpływ na Euro.

Oczekuje się, że zaufanie biznesowe we Włoszech spadnie do 104,5 z 104,8, zaufanie konsumentów we Włoszech ma spaść do 114,9 z 115,2, podczas gdy wypowiedzi prezesa EBC Draghiego i EBC Praet, członka zarządu EBC, mogą również mieć wpływ na euro ze wszystkimi zaktualizowanymi prognozami gospodarczymi lub oświadczeniami dotyczącymi aktualnych warunków gospodarczych w strefie euro.

Indeks zaufania konsumentów GfK dla gospodarki Wielkiej Brytanii jest wiodącym wskaźnikiem, który mierzy poziom zaufania konsumentów do działalności gospodarczej i jak wspomniano powyżej, wysoki poziom zaufania konsumentów może stymulować ekspansję gospodarczą i jest uważany za pozytywny dla funta brytyjskiego, co ma zastosowanie także dla wyższych odczytów Ogólnopolskiego Wskaźnika Cen Mieszkaniowych, dostarczających informacji o warunkach rynku mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii. Przewiduje się, że wskaźnik zaufania konsumentów w Wielkiej Brytanii GfK spadnie do -8 z -7, podczas gdy roczny wskaźnik cen mieszkań w całym kraju spadnie do 1,9% z 2,0%, a miesięczny wskaźnik cen mieszkań w Wielkiej Brytanii wzrośnie do 0,2% od -0,5%. Ogólnie oczekiwane są mieszane dane ekonomiczne dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Gubernator Boe Governor Carney Speech może również przenieść funta brytyjskiego ze zaktualizowanym komentarzem dotyczącym warunków ekonomicznych, a wszelkie wiadomości z Brexitu są na razie w centrum uwagi.

Amerykańska sesja

USA: Zgromadzenie Ogólne ONZ, tempo wzrostu PKB Finał QoQ, podstawowe ceny PCE Finał QoQ, ceny PCE Finał QoQ, zyski korporacyjne Finał QoQ, zamówienia na dobra trwałe MoM, towary trwałe Zamówienia Ex Transp MoM, wskaźnik cen PKB Finał QoQ, zapasy hurtowe MoM Adv , Sprzedaż w toku (YoY, MoM), Indeks produkcji Kansas Fed, Fed Kaplan Speech, Krzesło Fed Powell Speech, Kanada: Gubernator Poloz Mowa

Czas: 00:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16, 30, 20:30, 21:45

W dniu dzisiejszym opublikowanych zostanie wiele ważnych danych gospodarczych dotyczących gospodarki USA, ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrostu PKB i zamówień na dobra trwałe. Stopa wzrostu PKB jest miarą aktywności rynkowej odzwierciedlającą tempo wzrostu lub spadku gospodarki danego kraju, a zamówienia na dobra trwałe mierzą wartość zamówień złożonych na towary stosunkowo długotrwałe, ponad trzy lata i są wrażliwe na zmiany gospodarcze. zmiany. Każdy przedłużony trend wzrostowy lub trend spadkowy dla zamówień na dobra trwałe może wskazywać na zmiany w cyklach gospodarczych dla gospodarki USA.

"W drugim kwartale 2018 r. Amerykańska gospodarka zanotowała wzrost o 4,2 proc. W ujęciu kwartalnym, nieco wyższy niż wstępny odczyt o 4,1 proc., Wyprzedzając prognozy rynkowe o 4 proc., Wynika z drugiego szacunku. Odczyt odzwierciedla przede wszystkim korekty w górę inwestycji w nieruchomości nierezydentalne i inwestycje w inwentarz, które zostały częściowo skompensowane przez korektę w dół na wydatki na konsumpcję osobistą (PCE). Import, który jest odejmowany w obliczeniach, również został skorygowany w dół. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Wzrost PKB w USA

Prognoza przewiduje wzrost stopy wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych w ujęciu średniorocznym za drugi kwartał do 4,2% z 2,2%, a miesięczne Zamówienia na dobra trwałe mają wzrosnąć do 2% z poziomu -1,7%.

Wyższe od oczekiwań odczyty dla amerykańskich wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), zysków firm, sprzedaży w toku i wskaźnika cen PKB oraz niższe niż oczekiwano w przypadku zapasów hurtowych są uważane za dodatnie dla dolara amerykańskiego. Sprzedaż w toku jest wiodącym wskaźnikiem trendów na rynku mieszkaniowym w USA. Oczekuje się, że roczna sprzedaż w toku do domu wzrośnie do 0,9% z -2,3%, a miesięczna sprzedaż w toku do domu wzrośnie do -0,4% z -0,7%, co jest negatywnym, ale wciąż poprawionym odczytem. Oczekuje się, że całościowe dane ekonomiczne będą dostępne dla amerykańskiej gospodarki, ale nacisk zostanie położony na wartość PKB, ponieważ każda pomyłka lub uderzenie w oszacowanie mogą zwiększyć wahania i ceny dla dolara amerykańskiego. Mowa przewodniczącego Fed jest również kluczowym wydarzeniem gospodarczym, w którym można śledzić komentarze na temat warunków ekonomicznych, co również odnosi się do przemówienia prezesa Banku Kanady.

Azjatycka sesja

Japonia: Gubernator Banku Japonii Kuroda Mowa, stopa bezrobocia, sprzedaż detaliczna, BoJ Podsumowanie opinii, produkcja przemysłowa (r / r, m / m)

Czas: 06:35, 23:30, 23:50

Bank Japonii Gubernator Kuroda Mowa o polityce monetarnej, a dane dotyczące stopy bezrobocia, sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w Japonii mogą przesuwać jena japońskiego. Niższe od oczekiwań odczyty wskaźnika bezrobocia i wyższe niż oczekiwano w przypadku sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej są uznawane za pozytywne dla jena japońskiego, co wskazuje na silny rynek pracy, wzrost wydatków konsumpcyjnych, który jest kluczowym wskaźnikiem dla japońskiej gospodarki i solidnym sektor produkcyjny, również kluczowy sektor gospodarki japońskiej. Oczekuje się, że stopa bezrobocia w wysokości 2,5% dla stopy bezrobocia, spadek rocznej produkcji przemysłowej do 1,5% z 2,2% i roczny wzrost handlu detalicznego do 2,2% z 1,5%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-27 06:38:05

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.