8 min przeczytaj

Mnóstwo wydarzeń gospodarczych jest dziś na kalendarzu gospodarczym rynku forex, niektóre z nich powinny poruszyć rynek: niemiecka pewność konsumencka i niemiecka stopa inflacji, zaufanie konsumentów w Wielkiej Brytanii i pewność biznesu w strefie euro, stopa wzrostu PKB w USA w ujęciu średniorocznym dla pierwszego kwartału i wskaźnika bezrobocia w Japonii. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności oczekuje się dziś na rynku forex, szczególnie w przypadku euro, dolara amerykańskiego i japońskiego jena.

Oto główne wydarzenia gospodarcze na rynku forex:

Sesja europejska

  1. Niemcy: zaufanie konsumentów GfK, stopa inflacji r / r Prel, Hiszpania: stopa inflacji r / r prel, pewność biznesu, strefa euro: posiedzenie EBC walne zgromadzenie, biuletyn ekonomiczny EBC, zaufanie w biznesie, sentyment gospodarczy, sentyment usługowy, sentyment w przemyśle, Włochy: inflacja Prel ( YoY, MoM), Wielka Brytania: BoE Haldane Speech, Gfk Consumer Confidence

Czas: 06:00 GMT, 07:00 GMT, 08:00 GMT, 09:00 GMT, 10:15 GMT, 12:00 GMT, 13:30 GMT, 23:01 GMT

Dzisiejsze euro ma wiele ważnych wydarzeń gospodarczych, które mogą mieć wpływ na jego krótkoterminową tendencję, począwszy od publikacji niemieckiego zaufania konsumentów GfK na początku sesji europejskiej, następnie wskaźniki nastrojów związanych z biznesem i sektorami usług, a następnie Niemiecka roczna stopa inflacji. Wyższe od oczekiwań odczyty dla Zaufania Konsumentów w Niemczech oraz Zaufanie w Biznesie, Nastroje na Usługi, Nastroje Gospodarcze i Sentyment Przemysłowy w strefie euro są uważane za pozytywne i wspierające Euro. Wyższe odczyty wszystkich wymienionych wskaźników i wskaźników odzwierciedlają poziom zaufania konsumentów do działalności gospodarczej, poprawę działalności gospodarczej i gospodarczej w różnych sektorach, ich perspektywy i stan całej gospodarki. Wysoki poziom sugeruje przyszłe tendencje wzrostowe w zakresie produkcji i zatrudnienia, a wysoki poziom zaufania konsumentów może stymulować ekspansję gospodarczą.

Prognozy przewidują spadek niemieckiej pewności konsumenckiej Gfk na poziomie 10,6, niższym niż poprzednie odczytanie o 10,7, dla strefy euro spadek zaufania w biznesie o 1,4, niższy od poprzedniego odczytu o 1,45, oraz spadki dla wszystkich wskaźników sentymentów które mogą mieć negatywny wpływ na euro.

Przewiduje się, że roczna stopa inflacji Niemiec spadnie w tempie 2,1%, niższym niż poprzednia stopa 2,2%. Wyższe dane o kursie inflacyjnym w Niemczech są pozytywne dla euro, ponieważ ważą decyzję EBC o podniesieniu kluczowych stóp procentowych wcześniej niż oczekiwano, a najnowsze stwierdzenia mówią, że kluczowa stopa procentowa w strefie euro pozostanie na obecnym niskim poziomie do w połowie roku 2019.

Jak widać z poniższego wykresu, stopa inflacji w Niemczech znacznie wzrosła w maju 2018 r., Powyżej kluczowego poziomu 2,0%.

Inflacja w Niemczech

"Stopa inflacji niemieckiego konsumenta wyniosła w maju 2018 r. 2,2 proc. Rok do roku, bez zmian od wstępnych szacunków i powyżej 1,6 proc. Był to najwyższy wskaźnik od lutego 2017 r., Ze względu na skok cen energii i szybszy wzrost kosztów usług i żywności. Miesięcznie wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 0,5%, w porównaniu do płaskiego odczytu w kwietniu. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Wyższe od oczekiwań wskaźniki inflacji we Włoszech i Hiszpanii oraz czytanie konsumenckie Gfk w Wielkiej Brytanii również powinny wspierać euro i funt brytyjski.

Amerykańska sesja

  1. USA: Indeks cen PKB Finał QoQ, ceny PCE Finał QoQ, podstawowe ceny PCE Finał QoQ, zyski korporacyjne Finał QoQ, tempo wzrostu PKB Finał QoQ, Fed Bullard Speech, indeks produkcji Fed Kansas, Fed Bostic Speech, Fed CCAR dla dużych banków

Czas: 12:30 GMT, 14:45 GMT, 15:00 GMT, 16:00 GMT, 20:30 GMT

Kluczowym wydarzeniem gospodarczym, które najprawdopodobniej przeniesie dolara amerykańskiego, jest publikacja kwartalnej stopy wzrostu PKB, która ma spaść w tempie 2,2%, czyli niższa niż poprzednia stopa wynosząca 2,9%. Wyższe dane dotyczące wskaźnika wzrostu PKB, wskaźnika cen produktu krajowego brutto, podstawowych cen PCE, zysków przedsiębiorstw oraz indeksu produkcji Kansas Fed są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, wskazując na dynamiczną gospodarkę, presję inflacyjną w gospodarce i silne warunki dla działalności produkcyjnej.

USA: Indeks cen PKB

Jak wynika z powyższego wykresu, "gospodarka USA rozszerzyła się o 2,1 procent w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale 2018 roku, poniżej 2,3 procent w oszacowaniu z góry i oczekiwaniach rynku na poziomie 2,3 procent. Rewizje w dół na inwestycje w prywatne papiery wartościowe, inwestycje w nieruchomości mieszkalne i eksport zostały częściowo zneutralizowane przez korektę w górę na niemieszkaniową inwestycję stałą, drugie oszacowanie pokazało. ", Źródło: Trading Economics.

Pacyfik Sesja

  1. Nowa Zelandia: pozwolenia na budowę MoM

Godzina: 22:45 GMT

Pozwolenia na budowę pokazują liczbę pozwoleń na nowe projekty budowlane, będąc wiodącym wskaźnikiem na rynku mieszkaniowym. Wyższe dane wskazują na solidny rynek mieszkaniowy, uważany za pozytywny dla dolara nowozelandzkiego.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: stopa bezrobocia, produkcja przemysłowa (r / r, m / m)

Godzina: 23:30 GMT, 23:50 GMT

Niższe od oczekiwań dane dotyczące stopy bezrobocia i wyższe niż oczekiwano w przypadku produkcji przemysłowej są uznawane za pozytywne dla jena japońskiego, odzwierciedlając silny rynek pracy i będący wskaźnikiem siły w sektorze produkcyjnym. Prognozy przewidują niezmienioną stopę bezrobocia na poziomie 2,5% oraz niższe miesięczne i roczne dane o produkcji przemysłowej, oczekiwane odpowiednio na poziomie -1.1% i 1.1%, niższe niż poprzednie dane odpowiednio o 0,5% i 2,6%, co może negatywnie wpłynąć na japoński jen. .

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-28 08:38:01

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.