10 min przeczytaj

Bogaty kalendarz ekonomiczny na rynku forex zawiera obecnie wiele ważnych danych ekonomicznych, które można ogłosić, co może zapewnić zmienność i ceny akcji na rynku forex. Niektóre z kluczowych wydarzeń to: stopa bezrobocia w Niemczech i stopa inflacji, zaufanie biznesowe w strefie euro, stopa wzrostu PKB w Kanadzie w drugim kwartale, dochody osobiste i wydatki w USA oraz stopa bezrobocia w Japonii. Przy wszystkich tych danych ekonomicznych do uwolnionej umiarkowanej do wysokiej zmienności należy się spodziewać w przypadku euro, dolara kanadyjskiego, dolara amerykańskiego i japońskiego jena.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku Forex, czas GMT:

Sesja europejska

Szwajcaria: Główny wskaźnik KOF, Niemcy: bezrobocie, bezrobocie, stopa inflacji r / r, Bundesbank Weidmann Speech, Wielka Brytania: aprobata hipoteczna, zaufanie konsumentów Gfk, strefa euro: zaufanie biznesowe, sentyment usługowy, sentyment gospodarczy, sentyment

Czas: 07:00, 07:55, 08:30, 09:00, 12:00, 23:01

Szwajcarski wskaźnik wiodący KOF mierzy przyszłe trendy ogólnej aktywności gospodarczej. Wyższe niż oczekiwano dane są uważane za pozytywne dla franka szwajcarskiego, ponieważ mogą prowadzić do silnej tendencji gospodarczej i wzrostu w Szwajcarii. Oczekuje się niezmienionego odczytu 101,1.

W przypadku euro zostaną opublikowane ważne dane makroekonomiczne dotyczące niemieckiej gospodarki, które mogą mieć wpływ na jego wartość w stosunku do innych walut. Niższe od oczekiwań odczyty niemieckiego wskaźnika bezrobocia i bezrobocia oraz wyższe niż oczekiwano stopy inflacji są uznawane za pozytywne dla euro, odzwierciedlając pozytywne skutki dla wydatków konsumpcyjnych, które mogą stymulować wzrost gospodarczy i obecność presji inflacyjnych w całej gospodarce, co może wywrzeć presję na EBC, aby zacząć zwiększać główną stopę procentową wcześniej niż oczekiwano, jak wspomniano niedawno, dopiero w połowie 2019 roku.

"Niemiecka roczna stopa inflacji została potwierdzona na poziomie 2 procent w lipcu 2018 r., Nieco poniżej 2,1 procent w poprzednim miesiącu. Inflacja żywnościowa złagodniała, a ceny usług i energii rosły w szybszym tempie. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Niemiecka stopa inflacji

Niemiecka stopa inflacji ogólnie wzrosła w 2018 r., Ale w ostatnich miesiącach nastąpiły dwa kolejne spadki i oczekuje się niezmiennego odczytu na poziomie 2,0%. Oczekuje się również niezmienionego odczytu o 5,2% i wzrostu do -8K z -6K w przypadku odpowiednio wskaźnika Niemieckiej stopy bezrobocia i bezrobocia, które można uznać za neutralne odczyty z nieznacznie ujemnymi odczytami.

W Wielkiej Brytanii wzrost zatwierdzeń hipotecznych stanowi zdrowy rynek mieszkaniowy, który może stymulować ogólną gospodarkę, a wysoki poziom zaufania konsumentów może mieć również pozytywny wpływ na ekspansję gospodarczą i działalność gospodarczą. Oczekuje się niezmienionego odczytu -10K dla zaufania konsumentów Gfk i spadku dla brytyjskich aprobat hipotecznych do 65.0K z 65.619K.

Euro może również przenieść się po opublikowaniu odczytów dotyczących klimatu biznesowego, zaufania w branży przemysłowej, nastrojów usługowych i zaufania konsumentów. Wyższe od oczekiwań odczyty dla wszystkich tych wskaźników ekonomicznych są uważane za pozytywne i wspierające dla Euro, co wskazuje na wzrost zaufania konsumentów i zaufania do biznesu, co może mieć pozytywny wpływ na produkcję, zatrudnienie, aktywność gospodarczą i wskazywać na aktualny trend gospodarki strefy euro. Przewiduje się niezmieniony odczyt na poziomie -1,9 w przypadku zaufania konsumentów w strefie euro, ale oczekuje się, że wszystkie pozostałe wskaźniki gospodarcze ulegną zmniejszeniu, co może negatywnie wpłynąć na euro. Oczekuje się, że wskaźnik klimatu gospodarczego, który wspomniałby o jednym ze wskaźników ekonomicznych, zmniejszy się nieznacznie do 1,28 z 1,29. Wszelkie ekonomiczne niespodzianki w porównaniu z oczekiwanymi odczytami mogą nasilić akcję cenową i zmienność dla euro.

Amerykańska sesja

Kanada: stopa wzrostu PKB w QoQ (Q2), stopa wzrostu PKB w ujęciu rocznym (Q2), PKB w mln, USA: Indeks cen PCE (r / r, m / m), dochód osobisty m / m, wydatki osobowe, dalsze roszczenia bezrobotnych, wstępne roszczenia bezrobotnych

Czas: 12:30

PKB jest miarą łącznej wartości wszystkich towarów i usług wyprodukowanych przez Kanadę uznawanych za szeroką miarę kanadyjskiej działalności gospodarczej. Wyższe od oczekiwań odczyty wskazują na ekspansję gospodarczą i są dodatnie dla dolara kanadyjskiego.

"Wzrost PKB uśredniony w Kanadzie spadł do 1,30 procent w pierwszym kwartale 2018 r. Z 1,70 procent w czwartym kwartale 2017 r.", Źródło: Ekonomia handlowa.

Kanada: stopa wzrostu PKB

Po słabym zannualizowanym wzroście PKB w 2018 r. Dla gospodarki Kanady w porównaniu do roku 2017 oczekiwany jest wzrost do 3,0% z 1,3% w drugim kwartale i spadek do 0,1% z 0,5% za miesięczną zmianę PKB. Silny wzrost PKB może sygnalizować inne niż wzrost poziomu aktywności gospodarczej, często wyższy popyt na walutę krajową, co może prowadzić do aprecjacji dolara kanadyjskiego w stosunku do innych walut. Wszelkie niespodzianki ekonomiczne mogą dodatkowo zwiększyć zmienność waluty po opublikowaniu rzeczywistych danych ekonomicznych.

W przypadku amerykańskiej gospodarki niższe od oczekiwań odczyty dla początkowych i ciągłych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz wyższe od oczekiwań odczyty Indeksu cen konsumpcyjnych wydatków konsumpcyjnych, dochód osobisty i wydatki uznaje się za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Odzwierciedlają one silny rynek pracy, miarę inflacji i poziom wydatków, który jest kluczową siłą napędową wzrostu gospodarczego. Przewiduje się, że roczny i miesięczny wskaźnik cen PCE pozostanie niezmieniony odpowiednio na poziomie 2,2% i 0,1%, podczas gdy miesięczne wydatki osobiste pozostaną niezmienione na poziomie 0,4%, a dochody osobiste spadną do 0,3% z 0,4%.

Pacyfik Sesja

Australia: pozwolenia na budowę MoM, wydatki prywatnego kapitału (II kwartał)

Czas: 01:30

Pozwolenia na budowę pokazują liczbę pozwoleń na nowe projekty budowlane, podczas gdy wydatki na kapitał prywatny mierzą poziom wydatków kapitałowych w sektorze prywatnym. W przypadku bota tych odczytów, wyższe wartości są dodatnie dla dolara australijskiego odzwierciedlającego silny rynek mieszkaniowy i sektor budowlany oraz zwiększone wydatki biznesowe.

Azjatycka sesja

Japonia: stopa bezrobocia, produkcja przemysłowa (r / r, m / m)

Czas: 23:30, 23:50

Dla gospodarki japońskiej niski poziom bezrobocia wskazuje na siłę na rynku pracy z pozytywnym wpływem na szerszą gospodarkę i wysoką siłę produkcji przemysłowej w sektorze wytwórczym. Dlatego wyższe od oczekiwań odczyty dla obu wskaźników ekonomicznych są pozytywne dla jena japońskiego. Oczekuje się niezmienionej liczby 2,4% w przypadku stopy bezrobocia oraz wzrostu rocznej i miesięcznej produkcji przemysłowej odpowiednio do 1,0% i 0,2% z odpowiednio -0,9% i -1,8%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
Między 74 a 89% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-29 21:14:09

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.