8 min przeczytaj

Po wczorajszym święcie państwowym w Stanach Zjednoczonych i obchodach 4 lipca, w Dzień Niepodległości, płynność zacznie powracać do normalnego poziomu na rynku forex, a kalendarz gospodarczy ma dziś kilka kluczowych wydarzeń gospodarczych, które mogą poruszyć rynek forex. Niektóre z kluczowych danych ekonomicznych to zamówienia fabryczne i wskaźnik PMI dla budownictwa w Niemczech, stopa inflacji w Szwajcarii, zmiana zatrudnienia w ADP w USA, wskaźnik nieprodukcyjny ISM w sektorze ISM, protokoły FOMC. Obecnie należy się spodziewać ogólnej umiarkowanej do wysokiej zmienności na rynku forex.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze, które dzisiaj koncentrują się na:

Sesja europejska

  1. Niemcy: zamówienia fabryczne MMC, PMI dla budownictwa, Bundesbank Weidmann Speech, Szwajcaria: Inflacja r / r, Wielka Brytania: BoE Governor Carney Speech, Strefa euro: ECB Mersch Speech

Czas: 06:00 GMT, 07:15 GMT, 07:30 GMT, 10:00 GMT, 11:15 GMT, 12:15 GMT

Zwiększenie zamówień fabrycznych może wskazywać na ekspansję w niemieckiej gospodarce i może być czynnikiem inflacyjnym ze względu na silny popyt na towary. Wyższe od oczekiwań wartości zamówień fabrycznych i wskaźnika PMI dla budownictwa w Niemczech są uważane za pozytywne dla euro, odzwierciedlając także rozwijający się sektor budowlany i silne warunki ekonomiczne dla sektora przemysłowego. Prognoza przewiduje wzrost miesięcznych niemieckich zamówień fabrycznych o 1,1%, wyższy niż poprzedni wynik -2,5%.

"Niemieckie zamówienia przemysłowe spadły niespodziewanie o 2,5 proc. Miesiąc do miesiąca w kwietniu 2018 r., Nie osiągając konsensusu rynkowego o 0,8 proc. Wzrostu i po zrewidowanym w górę spadku o 1,1 proc. W marcu. Był to czwarty miesiąc z rzędu spadek zamówień na produkcję, spowodowany spadkiem popytu krajowego o 4,8 procent i spadkiem zamówień zagranicznych o 0,8 procent. Nowe zamówienia z obszaru euro zmniejszyły się o 9,9 proc., Natomiast zamówienia z krajów spoza bloku wzrosły o 5,4 proc. Według kategorii nowe zamówienia spadły zarówno w przypadku kapitału (-5,6%), jak i towarów konsumpcyjnych (-2,2%), ale wzrosły w przypadku towarów pośrednich (2,5%). ", Źródło: Trading Economics.

Niemieckie zamówienia fabryczne

Miesięczne niemieckie zamówienia fabryczne są zmienne i nie mają żadnego konkretnego trendu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wyższy od oczekiwań wskaźnik inflacji dla Szwajcarii należy uznać za pozytywny dla franka szwajcarskiego, ponieważ może to skłonić szwajcarski bank centralny do podniesienia stóp procentowych w celu opanowania presji inflacyjnej w szerszej gospodarce. Prognoza przewiduje marginalny wzrost rocznej szwajcarskiej stopy inflacji o 1,1%, wyższej niż poprzednia stopa 1,0%

Jest kilka wystąpień urzędników banku centralnego, które powinny być monitorowane przez uczestników rynku forex, ponieważ mogą one przenieść funta brytyjskiego i euro wraz ze zaktualizowanymi oświadczeniami na temat warunków gospodarczych i prognoz.

Amerykańska sesja

  1. USA: zmiana zatrudnienia w ADP, ostateczny PMI Markit Composite, końcowe usługi PMI Markit Services, nieprodukcyjny wskaźnik ISM w przemyśle ISM, zatrudnienie nieprodukcyjne ISM, zmiana zapasów ropy w OOŚ, protokoły FOMC

Czas: 12:15 GMT, 13:45 GMT, 14:00 GMT, 15:00 GMT, 18:00 GMT

Indeks ISM Non-Manufacturing Index pokazuje warunki prowadzenia działalności w amerykańskim sektorze nieprodukcyjnym. Wyższe od oczekiwań odczyty dla ADP Employment Change, Markit Composite PMI Final, Markit Services PMI Final, ISM Non-Manufacturing PMI, ISM Non-Manufacturing Employment są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego, wskazując na solidny rynek pracy i rozszerzając warunki biznesowe dla sektorów nieprodukcyjnych i usług. Wzrost liczby osób zatrudnionych może mieć pozytywny wpływ na wydatki konsumpcyjne, prowadząc do wyższego wzrostu gospodarczego.

Prognozy są następujące: "Wskaźnik nieprodukcyjnego wskaźnika PMI dla ISM dla Stanów Zjednoczonych wzrósł do 58,6 w maju 2018 r. Z 56,8 w kwietniu, znacznie powyżej oczekiwań rynku na poziomie 57,5. Szybsze wzrosty odnotowano w przypadku działalności gospodarczej, nowych zamówień i zatrudnienia. Firmy nadal optymistycznie patrzą na warunki gospodarcze i ogólną gospodarkę, chociaż nadal istnieją obawy co do niepewności związanej z taryfami, umowami handlowymi i wpływem na koszt sprzedanych towarów. ", Źródło: Economics handlowe.

Jak widać z poniższego wykresu, indeks PMI dla przemysłu nieprodukcyjnego w USA po spadku przez trzy kolejne miesiące wzrósł w poprzednim miesiącu.

Amerykański indeks nieprodukcyjny ISM dla sektora ISM

W późniejszym czasie będą również monitorowane protokoły FOMC, które dostarczą informacji na temat najnowszych warunków gospodarczych i finansowych oraz ścieżki przyszłej polityki stóp procentowych w USA. Wszelkie wypowiedzi wyrażane jastrzębio na temat perspektyw gospodarczych, które implikują dalsze przyszłe podwyżki stóp procentowych, powinny być pozytywne dla dolara amerykańskiego.

Tygodniowy raport zmian zapasów ropy naftowej EIA, mierzący poziom zapasów ropy naftowej, może wpływać na ceny ropy i parę walut USD / CAD. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i uważa się go za ujemny w przypadku cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: Indeks wydajności AIG w budownictwie

Godzina: 22:30 GMT

Indeks ten mierzy warunki w krótkim i średnim okresie na rynku budowlanym, wyższe od oczekiwań wyniki są uważane za pozytywne dla dolara australijskiego.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: BoJ Masai Mowa, całkowite wydatki na gospodarstwo domowe r / r

Czas: 01:30 GMT, 23:30 GMT

Całkowite wydatki gospodarstw domowych to wskaźnik, który mierzy całkowite wydatki gospodarstw domowych, wyrażając optymizm konsumentów, będący również miarą wzrostu gospodarczego, ponieważ zwiększone wydatki na konsumpcję są kluczowym czynnikiem wyższego wzrostu gospodarczego. Wyższe od oczekiwań odczyty dla Ogólnych Wydatków Gospodarstw Domowych są uważane za pozytywne dla jena japońskiego. Prognozy przewidują roczną wartość -1.5%, niższą niż poprzednia wartość -1,3%, co może negatywnie wpłynąć na japoński jen.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-05 03:24:07

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.