11 min przeczytaj

Publikacja szwajcarskiego wskaźnika wzrostu PKB, zamówień fabrycznych i wskaźnika PMI dla budownictwa w Niemczech, tygodniowych danych z rynku pracy w USA oraz amerykańskich zamówień na dobra trwałe, tygodniowych zmian zapasów ropy w USA i salda australijskiego handlu będą dziś na pierwszych stronach gazet na rynku forex. Do franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego i dolara australijskiego należy oczekiwać umiarkowanej lub wysokiej zmienności. Połączenie czynników ekonomicznych, politycznych i sezonowych może wpłynąć na rynek forex, tworząc nowe trendy dla głównych walut, a ceny ropy i złota mogą również wpłynąć na nastroje uczestników rynku forex i ich preferencje dotyczące ryzyka lub ryzyka.

To są główne wydarzenia gospodarcze, które dziś mogą przesunąć rynek Forex, czas to GMT:

Sesja europejska

Szwajcaria: tempo wzrostu PKB (r / r, qoQ), SNB Zurbrugg Speech, Niemcy: zamówienia fabryczne MMC, PMI dla budownictwa, Szwecja: Decyzja w sprawie Riksbank, raport w sprawie polityki pieniężnej, Rosja: rezerwy walutowe, strefa euro: ECB Lautenschlager Speech

Czas: 05:45, 06:00, 07:30, 12:45, 13:00, 16:30

Produkt krajowy brutto jest miarą całkowitej wartości wszystkich towarów i usług wyprodukowanych przez Szwajcarię i jest uważany za szeroką miarę szwajcarskiej działalności gospodarczej. Uważa się, że rosnąca tendencja ma pozytywny wpływ na frank szwajcarski, odzwierciedlając wzrost ogólnego wzrostu gospodarczego. Przewiduje się wzrost do 2,4% z 2,2% rocznej stopy wzrostu PKB w Szwajcarii oraz marginalny spadek do 0,5% z 0,6% w odniesieniu do kwartalnej szwajcarskiej stopy wzrostu PKB.

Zamówienia fabryczne w Niemczech to wskaźnik ekonomiczny obejmujący przesyłki, zapasy oraz nowe i niewypełnione zamówienia. Wzrost zamówień fabrycznych wskazuje na ekspansję w niemieckiej gospodarce i jest uważany za pozytywny dla euro, a także wzrost niemieckiego PMI dla budownictwa jest uważany za pozytywny, wskazując na wzrost w sektorze budowlanym z odczytami powyżej poziomu 50.0. Oczekuje się, że wzrost miesięcznych niemieckich zamówień fabrycznych wyniesie 1,8% z -4,0%, co jest bardzo istotną zmianą.

W Szwecji oczekuje się, że bank centralny utrzyma kluczową stopę procentową na niezmienionym poziomie -0,5%, a bank centralny wspomniał, że spodziewa się powoli podnosić stopę repo w połowie 2018 r. Po upływie tego okresu uczestnicy rynku forex będzie ważyć, czy istnieją znaczące szanse na zmianę polityki pieniężnej w Szwecji do końca 2018 r. Ta stała stopa procentowa, jeśli nie ma niespodzianek, powinna mieć neutralny wpływ na szwedzką Koronę. W Rosji rezerwy dewizowe są pieniędzmi lub innymi aktywami utrzymywanymi przez bank centralny lub inny organ monetarny w zamian za zobowiązania do zapłaty. Każda znacząca zmiana może mieć wpływ na rosyjski rubel, ponieważ rezerwy dewizowe służą również do zapewnienia stabilności walutowej i finansowej.

Amerykańska sesja

USA: zmiana zatrudnienia w ADP, koszty pracy w jednostkach Finał QoQ, produktywność pozaprodukcyjna Finał QoQ, finał PMI Markit Composite, końcowe usługi PMI Markit Services, przemówienie Fed Williams, zamówienia fabryczne MoM, ISM Non-Manufacturing Employment, ISM Non-Manufacturing PMI, EIA Crude Oil Zmiana zapasów, EIA Gasoline Stocks Change, Kanada: BoC Wilkins Speech

Czas: 12:15, 12:30, 13:45, 14:00, 15:00, 18:45

Bogaty kalendarz ekonomiczny na rynku forex dzisiaj z wieloma ważnymi danymi ekonomicznymi z USA, które mogą przenieść amerykański dolar. Zmiana zatrudnienia w ADP jest miarą zmiany liczby zatrudnionych osób w USA, prywatnego zatrudnienia poza sektorem, z wyłączeniem sektora rządowego. Ogólnie rzecz biorąc, wzrost tego wskaźnika ma pozytywny wpływ na wydatki konsumentów, stymulując wzrost gospodarczy. Jednostkowe koszty pracy mierzą znormalizowaną zmianę w cenie płaconej przez przedsiębiorstwa za pracę, z wyłączeniem rolnictwa, uważanego za wiodący wskaźnik inflacji konsumenckiej. Wyższe od oczekiwań odczyty dotyczące zmiany zatrudnienia w ADP, jednostkowych kosztów pracy i wszystkich innych danych gospodarczych związanych z gospodarką USA są dodatnie i wspierają dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając silny rynek pracy, wzrost wydajności, presję inflacyjną w całej gospodarce i silny sektor przemysłowy oraz silne warunki biznesowe w amerykańskim sektorze nieprodukcyjnym.

"Indeks ISM nieprodukcyjny PMI dla Stanów Zjednoczonych spadł do 55,7 w lipcu 2018 r. Z 59,1 w czerwcu, znacznie poniżej oczekiwań rynkowych wynoszących 58,6. Jest to najniższy odczyt od sierpnia 2017 r. Chociaż większość firm pozytywnie odnosi się do warunków biznesowych i gospodarki, taryfy i dostawy są stałym problemem. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

ISM Non-Manufacturing PMI

Jak widać na powyższym wykresie, obawy związane z wojną handlową miały znaczący wpływ na ostatnią wartość wskaźnika PMI dla przemysłu nieprzepracowanego w przemyśle. Ta tendencja będzie ważna wkrótce, dopóki nie zostaną podjęte określone decyzje w sprawie wojny handlowej, mające na celu ustalenie i zakończenie taryf.

Pewne mieszane dane ekonomiczne są oczekiwane dla amerykańskiej gospodarki, ze spadkiem dla ADP Zmiana Zatrudnienia, Jednostkowe Koszty Pracy, Markit Composite PMI Końcowe, Markit Services PMI Końcowe i Fabryczne Rozkazy do 190k, -0,9%, 55.0, 55.2, -0.6% odpowiednio od 219K, 3,4%, 55,7, 56, 0,7%. Oczekuje się, że ISM Non-Manufacturing PMI wzrośnie do 56,8 z 55,7.

Tygodniowe zapasy ropy w USA mierzą cotygodniową zmianę liczby baryłek ropy komercyjnej przechowywanej przez amerykańskie firmy, co ma wpływ na ceny produktów ropopochodnych i na inflację. Jeżeli wzrost zapasów ropy jest większy niż oczekiwano, oznacza to słabszy niż oczekiwano popyt i jest ujemny dla cen ropy naftowej.

Pacyfik Sesja

Australia: Bilans handlowy, indeks wydajności AiG

Czas: 01:30, 22:30

Bilans handlowy to różnica w wartości jego importu i eksportu towarów australijskich. Nadwyżka handlowa oznaczająca większy eksport niż import jest dodatnia dla dolara australijskiego, odzwierciedlając napływ kapitału w kraju i zwiększony popyt na towary i usługi denominowane w dolarach australijskich, co z czasem może doprowadzić do naturalnej aprecjacji lokalnej waluty w stosunku do innych walut. waluty.

"Nadwyżka handlowa Australii gwałtownie wzrosła o 158 procent do 1,87 miliarda AUD w czerwcu 2018 r. Ze zrewidowanego w dół 0,73 miliarda AUD w poprzednim miesiącu i znacznie powyżej oczekiwań rynkowych z nadwyżki w wysokości 0,9 miliarda AUD. Jest to największa nadwyżka handlowa od maja ubiegłego roku, ponieważ wywóz wzrósł do najwyższego poziomu w historii, podczas gdy import spadł. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Bilans handlowy w Australii

Jak widać bilans handlu w Australii jest bardzo niestabilny, głównie z nadwyżką handlową. Prognoza dotyczy węższej nadwyżki handlowej wynoszącej 1.400 mln dolarów australijskich w porównaniu z poprzednią kwotą 1 873 mln dolarów australijskich. Wyższa od oczekiwań wartość indeksu wyników AiG, który mierzy warunki w krótkim i średnim okresie na rynku budowlanym, jest pozytywna dla dolara australijskiego, odzwierciedlając silny sektor budowlany, biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne, takie jak produkcja, zatrudnienie i zapasy.

Azjatycka sesja

Japonia: Ogólne wydatki gospodarstw domowych r / r

Czas: 23:30

Ogólne wydatki gospodarstw domowych mierzą całkowite wydatki gospodarstw domowych. Poziom wydatków jest wskaźnikiem optymizmu konsumenckiego, a zarazem miernikiem wzrostu gospodarczego. Wydatki konsumenckie są główną siłą napędową wzrostu gospodarczego, z wyższymi od oczekiwań odczytami dla Ogólnych Wydatków Gospodarstw Domowych uważanych za pozytywne dla jena japońskiego.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-06 07:59:48

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.