7 min przeczytaj

Pewne spekulacje, że EBC planuje przedyskutować swoje plany dotyczące programu skupu aktywów w czerwcu, zrobiły duże odbicie dla euro i jest to ważny fundamentalny czynnik, który może wytyczyć nowy trend dla euro. Euro w perspektywie krótkoterminowej. Czasami wiadomości, które nie są uwzględnione w kalendarzu gospodarczym, powodują nagłe ruchy na rynku walutowym.

Dziś kalendarz gospodarczy zawiera ważne dane ekonomiczne dotyczące strefy euro i jej stopy wzrostu PKB, salda handlu w Australii, stopy bezrobocia w Szwajcarii, dane na temat rynku pracy dla USA i wiodący indeks gospodarczy dla Japonii. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności należy się spodziewać na rynku forex, głównie w przypadku euro.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze na dziś, które mogą przesunąć rynek forex:

Sesja europejska

  1. Szwajcaria: Stopa bezrobocia, Niemcy: Zamówienia fabryczne: MoM, Francja: Bilans handlowy, Włochy: Sprzedaż detaliczna: MoM, Strefa euro: Tempo wzrostu PKB (YoY 3rd Est, QoQ 3rd Est), Rosja: Rezerwy walutowe, Wielka Brytania: BoE Ramsden Speech

Czas: 05:45 GMT, 06:00 GMT, 06:45 GMT, 08:00 GMT, 09:00 GMT, 13:00 GMT, 15:00 GMT

Głównym wydarzeniem European Session jest publikacja stopy wzrostu PKB w strefie euro, z prognozy przewidują spadek zarówno rocznej, jak i kwartalnej stopy wzrostu PKB.

Jak widać z wykresu "Produkt krajowy brutto strefy euro wzrósł o 2,5 procent rok do roku w pierwszym kwartale 2018 r., nieskorygowany z wstępne szacunki i poniżej 2,8 procent w poprzednim okresie. ", Źródło: Trading Economics.

 Strefa euro: tempo wzrostu PKB

Liczby oczekiwane dla rocznej i kwartalnej stopy wzrostu PKB w strefie euro wynoszą odpowiednio 2,5% i 0,4%, czyli są niższe niż poprzednie dane, odpowiednio o 2,8% i 0,7%. Wyższe dane dotyczące stopy wzrostu PKB odzwierciedlają ekspansję gospodarki, więc te niższe liczby mogą mieć negatywny wpływ na euro, które pokazało siłę w oparciu o pogłoski o zmianie przez EBC programu zakupu aktywów w czerwcu

Poziom bezrobocia w Szwajcarii. oczekuje się spadku o 2,5%, niższego niż poprzedni poziom 2,7%, co jest uważane za pozytywne dla franka szwajcarskiego, podczas gdy saldo wymiany dla Francji ma pozostać bez zmian na poziomie -5,3 mld euro, miesięczna sprzedaż detaliczna we Włoszech wzrost o 0,2%, wyższy niż poprzedni wynik

-0,2%, a miesięczne zamówienia fabryczne w Niemczech wzrosły o 0,8%, wyższe niż w poprzednim odczycie o -0,9%. Te najnowsze dane ekonomiczne są pozytywne dla euro, odzwierciedlając ekspansję niemieckiej gospodarki i wskaźnik wydatków konsumpcyjnych we Włoszech

American Session

  1. Kanada: BoC Financial System Review, Boc Governor Poloz Speech

Czas: 14 : 30 GMT, 15:15 GMT

Wszelkie oświadczenia, które dostarczają zaktualizowanych i głównie nowych informacji na temat aktualnych warunków ekonomicznych, mogą mieć wpływ na dolar kanadyjski.

Pacific Session

  1. Australia: Import, eksport, bilans handlowy

: 01:30 GMT

Bilans handlowy to różnica w wartości jego importu i eksportu towarów australijskich. Nadwyżkę handlową uważa się za dodatnią dla dolara australijskiego, a przede wszystkim rosnące wartości lub lepsze od oczekiwań dane, odzwierciedlające napływ kapitału i zwiększony popyt na towary i usługi wyrażone w dolarach australijskich. Prognozy przewidują zawężenie nadwyżki handlowej o 1 mld dolarów australijskich, niższe niż poprzednia nadwyżka 1,53 mld dolarów australijskich.

sesja azjatycka

  1. Japonia: indeks koincydencji, główny indeks ekonomiczny, rachunek bieżący, stopa wzrostu PKB ( QoQ Final Q1, Annualized Final Q1)

Czas: 05:00 GMT, 23:50 GMT

Wiodący indeks ekonomiczny, wskaźnik ekonomiczny składający się z kilku wskaźników, takich jak wskaźniki stanu konta, zamówienia na maszyny i inne wiodące wskaźniki ekonomiczne wskaźniki odzwierciedlające wyniki japońskiej gospodarki w najbliższej przyszłości. Wyższe od oczekiwanych wartości są uznawane za pozytywne dla jena japońskiego, i to samo dotyczy indeksu zgodności. Prognozy przewidują wzrost wiodącego indeksu ekonomicznego i spadek indeksu zgodności.

Nadwyżka handlowa na rachunku bieżącym i wyższe od oczekiwań dane dotyczące stopy wzrostu PKB są uznawane za pozytywne dla jena japońskiego, odzwierciedlając wzrost i napływ kapitału w Japonii. Prognozy dotyczą węższej nadwyżki handlowej dla rachunku bieżącego oraz spadku stopy wzrostu PKB, zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Dane o -0,1% w ujęciu kwartalnym i -0,4% w stosunku do rocznej końcowej stopy wzrostu PKB są oczekiwane odpowiednio, w porównaniu z poprzednimi danymi, wynoszącymi odpowiednio 0,1% i 0,6%.

 Japonia Wskaźnik wzrostu PKB [19659003] Jak widać na wykresie, stopa wzrostu PKB w Japonii w ujęciu rocznym była coraz niższa od początku 2017 r.

Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę przenoszą wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-06 20:39:43

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.