8 min przeczytaj

Dane makroekonomiczne dotyczące szwajcarskiej gospodarki, rynku pracy w USA, warunków biznesowych dotyczących sektora produkcyjnego w Nowej Zelandii, Biuletynu Ekonomicznego EBC, nowego wskaźnika cen mieszkań w Kanadzie i stopy wzrostu PKB w Japonii zostaną dziś opublikowane w rynku forex, koncentrując się na jenie japońskim, który powinien być świadkiem zwiększonej zmienności.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze, które dziś mogą przesunąć rynek forex, czas to GMT:

Sesja europejska

Szwajcaria: poziom bezrobocia, strefa euro: biuletyn ekonomiczny EBC

Czas: 05:45, 08:00

Stopa bezrobocia to liczba bezrobotnych pracowników podzielona przez całkowitą cywilną siłę roboczą. Niższa od oczekiwań wartość jest uważana za pozytywną dla szwajcarskiej gospodarki i franka szwajcarskiego, ponieważ wysokie bezrobocie prowadzi do niższych średnich wynagrodzeń i zmniejszenia wydatków konsumpcyjnych oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego. Prognoza zakłada niezmienioną stopę bezrobocia na poziomie 2,6%. Biuletyn Ekonomiczny EBC jest ważny, ponieważ przedstawia informacje gospodarcze i pieniężne, które mogą mieć wpływ na decyzje polityczne.

Amerykańska sesja

Kanada: Rozpoczęcia budów mieszkaniowych, indeks cen nowych mieszkań (r / r, m / m), USA: Indeks cen producentów z żywności i energii, dalsze roszczenia bezrobotnych, wstępne roszczenia bezrobotnych, Fed Evans Speech, hurtowe zapasy MoM

Czas: 12:15, 12:30, 13:30, 14:00

The Housing Starts mierzy liczbę nowych domów jednorodzinnych lub budynków, które pokazują siłę kanadyjskiego rynku mieszkaniowego. Nowy wskaźnik cen mieszkań (NHPI) to miesięczna seria, która mierzy zmiany w czasie w cenach sprzedaży nowych domów mieszkalnych dla wykonawców, gdzie szczegółowe specyfikacje dotyczące każdego domu pozostają takie same między dwoma kolejnymi okresami. Tempo wzrostu na rynku mieszkaniowym ma bardzo istotny wpływ na zmienność dolara kanadyjskiego. Wyższe od oczekiwań dane na temat początków mieszkaniowych i nowego wskaźnika cen mieszkań są uważane za pozytywne dla dolara kanadyjskiego, odzwierciedlając solidny rynek mieszkaniowy. Prognozuje się spadek Początków Mieszkalnictwa o 219,5 tys., Niższy niż poprzedni 248,1 tys., Podczas gdy miesięczny wskaźnik cen mieszkań wzrośnie o 0,1%, wyższy niż poprzedni o 0,0%.

"Kanadyjskie sezonowo rozpoczęte budownictwo mieszkaniowe zwiększyło się do 248,1 tys. Sztuk w czerwcu 2018 r. Ze zrewidowanych w dół 193,9 tys. Sztuk w maju i pokonując oczekiwania rynku na 210 tys. Był to najwyższy odczyt od siedmiu miesięcy, ponieważ liczba startów w miastach wzrosła o 46,4% do 172,8 tys., A starty miejskie wzrosły o 29,9% do 228,8 tys. Z drugiej strony, jednorodzinny rynek miejski zmniejszył się o 3,5 proc. Do 56 tys. Początki wsi oszacowano według sezonowo dostosowanej rocznej stawki 19,3 tys. Sztuk. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Kanada: Housing Starts

W przypadku gospodarki amerykańskiej Indeks cen producentów z działu Żywność i energia mierzy średnie zmiany cen na rynkach pierwotnych w USA przez producentów towarów we wszystkich stanach przetwarzania. Te niestabilne produkty, takie jak żywność i energia, są wyłączone, aby uchwycić dokładniejsze obliczenia zmian cen. Wyższe od oczekiwań odczyty wskazują na presję inflacyjną w gospodarce, która jest uważana za pozytywną dla dolara amerykańskiego. Niższe od oczekiwań odczyty dla Ustawicznych Pozycjonowań Bezrobotnych, Wstępnych Roszczeń Bezrobotnych oraz Zapasów Hurtowych są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, wskazując na silny rynek pracy, a nie na obecność spowolnienia gospodarczego w amerykańskiej gospodarce. Prognozy dotyczą wyższych liczb dla wniosków o kontynuację bezrobotnych i wstępnych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych odpowiednio o 1,740M i 220K, w porównaniu do poprzednich danych z 1,724M i 218K odpowiednio. Zapasy hurtowe pozostaną niezmienione na poziomie 0,0%.

Pacyfik Sesja

Nowa Zelandia: Biznes NZ PMI

Czas: 22:30

Biznesowy PMI PMI pokazuje warunki biznesowe w Nowej Zelandii. Wskaźnik PMI dla przedsiębiorstw jest ważnym wskaźnikiem ogólnej sytuacji gospodarczej. Wartości powyżej 50 są uważane za pozytywne dla dolara nowozelandzkiego, odzwierciedlające silne warunki biznesowe.

Azjatycka sesja

Japonia: tempo wzrostu PKB QoQ Prel Q2, tempo wzrostu PKB w ujęciu rocznym Q2

Czas: 23:50

Wartość krajowa brutto pokazuje wartość pieniężną wszystkich towarów, usług i struktur wyprodukowanych w Japonii w danym okresie, co jest miernikiem aktywności rynkowej brutto. Jest to najważniejsze sprawozdanie fundamentalne, które odzwierciedla stan gospodarki, jeśli występuje ekspansja lub kurczenie się. Wysoki odczyt lub lepsza niż oczekiwano liczba jest dodatnia dla japońskiego jena.

"Produkt krajowy brutto w Japonii skurczył się o 0,6 procent w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale 2018 r., Podobnie jak we wstępnych szacunkach, ale gorszy od konsensusu rynkowego o 0,4% i po korekcie w górę o 1% w poprzednim kwartale. Jest to pierwszy od stycznia 2015 r. Spadek, kończący najdłuższy prosty nieprzerwany wzrost od 28 lat. ", Źródło: Trading Economics.

Japonia: tempo wzrostu PKB

Jak widać na powyższym wykresie, produkt krajowy brutto w Japonii zanualizował wzrost w pierwszym kwartale 2018 r. Był ujemny i bardzo słaby w porównaniu do roku 2017. Prognoza dotyczy zannualizowanej stopy wzrostu PKB na poziomie 1,4%, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednim czytaniem -0,6%. Oczekiwany jest również wzrost kwartalnej wielkości za drugi kwartał z wartością 0,3%, wyższą niż poprzednia wartość -0,2%. Każde ekonomiczne zaskoczenie, dodatnie lub ujemne w stosunku do danych o PKB, może dodatkowo zwiększyć zmienność i ceny akcji dla jena japońskiego po ich uwolnieniu.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-09 08:10:12

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.