12 min przeczytaj

Ostatnia sesja giełdowa w tym tygodniu w dniach 6-10 sierpnia 2018 r. Ma dziś mnóstwo ważnych danych ekonomicznych, które zostaną opublikowane. Kalendarz gospodarczy koncentruje się na sesji europejskiej na danych związanych z gospodarką Wielkiej Brytanii, takich jak stopa wzrostu PKB. W innych sesjach giełdowych są ważne wydarzenia makroekonomiczne, stopa bezrobocia w Kanadzie i stopa inflacji w USA. Do funta brytyjskiego, a później do dolara kanadyjskiego i dolara amerykańskiego należy się spodziewać umiarkowanej do wysokiej zmienności.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze, które dziś mogą przesunąć rynek forex, czas to GMT:

Sesja europejska

Francja: Produkcja przemysłowa MoM, Raport rynku naftowego IEA, Szwecja: Stopa inflacji MoM, CPIF YoY, Włochy: Bilans handlowy, Wielka Brytania: Produkcja budowlana r / r, produkcja przemysłowa (r / r, m / m), produkcja przemysłowa (r / r, m / m), saldo Handel, inwestycje biznesowe (r / r p. R., QoQ Prel), PKB Montlhy, PKB w Montlmo 3-miesięczne śr., Stopa wzrostu PKB (r / r Prel, QoQ Prel), Rosja: saldo obrotów, stopa wzrostu PKB r / r p.

Czas: 06:45, 07:30, 08:00, 08:30, 13:00

Zanim ważne dane makroekonomiczne dotyczące gospodarki Wielkiej Brytanii będą lepsze niż oczekiwano, miesięczna produkcja przemysłowa we Francji i nadwyżka handlowa dla bilansu handlowego we Włoszech są uważane za pozytywne dla euro, podczas gdy wyższy niż oczekiwano wskaźnik inflacji w Szwecji wspiera dla szwedzkiej korony odzwierciedlającej presję inflacyjną w gospodarce Szwecji, która może prowadzić do bardziej rygorystycznej polityki pieniężnej w przyszłości. Miesięczny raport o rynku ropy IEA zawiera informacje na temat podaży, popytu, zapasów, cen i działalności rafineryjnej i może stanowić krótkoterminowy trend cen ropy naftowej. Prognozy dotyczą wyższej miesięcznej produkcji przemysłowej we Francji z oczekiwaną wartością 0,5%, wyższą niż poprzednia wartość -0,2%, niezmienionym rocznym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych po stałej stopie procentowej w wysokości 2,2% w przypadku Szwecji i wzrostem nadwyżki handlowej we Włoszech z oczekiwaną kwotą 3,41 mld euro, wyższą niż poprzednia kwota 3,378 mld euro.

Mnóstwo ważnych danych makroekonomicznych dla gospodarki Wielkiej Brytanii najprawdopodobniej zwiększy wahania cen i ceny dla funta brytyjskiego z naciskiem na tempo wzrostu PKB, ponieważ jest najbardziej reprezentatywnym wskaźnikiem wyników całej gospodarki.

"Produkt krajowy brutto w Wielkiej Brytanii zwiększył się o 1,2 procent rok do roku w pierwszym kwartale 2018 r., Nie podlegając przeglądowi z drugiego szacunku i po skorygowanym w dół o 1,3% wzroście w poprzednim okresie. Było to najsłabsze tempo wzrostu od drugiego kwartału 2012 r., Ze względu na spowolnienie konsumpcji gospodarstw domowych i inwestycji stałych. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Tempo wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii

Zwracamy uwagę, że w poprzednich okresach roczna stopa wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii była wyższa, a ostatnia z nich była najsłabsza od drugiego kwartału 2012 r. I widzimy, że od 2015 r. Istnieje tendencja spadkowa rocznego wzrostu PKB Wielkiej Brytanii. Oceniać. Prognoza dotyczy wskaźnika wzrostu PKB Yoy Prel o 1,3%, wyższego niż poprzedni wynik 1,2%, miesięcznego PKB o 0,2% niższego niż poprzedni odczyt 0,3% i stopy wzrostu PKB QoQ Prel 0,4%, wyższej niż poprzednia wartość 0,2%.

Generalnie oczekiwane są mieszane dane ekonomiczne dla gospodarki Wielkiej Brytanii, ponieważ oczekuje się niższych wartości dla rocznej produkcji przemysłowej, produkcji przemysłowej, produkcji budowlanej i inwestycji biznesowych, co odzwierciedla mniejszą siłę w tych sektorach biznesowych i potencjalne spowolnienie w całej gospodarce. Duże inwestycje biznesowe wskazują na ogólny wzrost i popyt w brytyjskiej gospodarce, więc spadek inwestycji biznesowych należy uznać za ujemny dla funta brytyjskiego. Oczekuje się, że saldo obrotów handlowych będzie miało węższy deficyt handlowy w wysokości -2,5 mld funtów brytyjskich, w porównaniu do poprzedniego poziomu -2,79 funta brytyjskiego, z nadwyżkami handlowymi uznanymi za pozytywne dla lokalnych walut. Wszelkie ekonomiczne niespodzianki najprawdopodobniej spowodują dodatkową niestabilność funta brytyjskiego, ponieważ są również zmiany w Brexit.

Dla Rosji nadwyżka handlowa i wyższa od oczekiwań stopa wzrostu PKB są uważane za pozytywne dla rosyjskiego rubla. Nadwyżka handlowa wskazuje na zwiększony popyt na towary i usługi denominowane w rublach rosyjskich oraz wpływy kapitałowe w Rosji, co powinno doprowadzić do aprecjacji waluty w stosunku do innych walut w czasie. Przewiduje się wzrost nadwyżki handlowej o 15,85 mld USD w porównaniu z poprzednim odczytem o 15,15 mld USD.

Amerykańska sesja

Kanada: wskaźnik uczestnictwa, stopa bezrobocia, zmiana zatrudnienia, USA: stopa inflacji bazowej (r / r, m / m), stopa inflacji (r / r, m / m), budżet miesięczny

Czas: 12:30, 18:00

W przypadku Kanady wyższe od oczekiwań odczyty wskaźnika uczestnictwa i zmiany w zatrudnieniu oraz niższe niż oczekiwano w przypadku stopy bezrobocia są uznawane za pozytywne dla dolara kanadyjskiego, co świadczy o silnej gospodarce, o silnym rynku pracy, który może mieć pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy ze względu na wyższy poziom poziomy wydatków konsumpcyjnych. Oczekuje się, że stopa bezrobocia w Kanadzie spadnie o 5,9%, czyli mniej niż w poprzednim czytaniu o 6,0%, a wskaźnik uczestnictwa pokazuje odsetek całkowitej liczby osób w wieku produkcyjnym (ogólnie 15 lat i więcej), czyli w sile roboczej spodziewany jest spadek o 65,4% w porównaniu z poprzednim odczytem o 65,5%, a zmiana zatrudnienia ma spaść o 17K, czyli mniej niż poprzednia wartość 31,8K. Oczekuje się ogólnie mieszanych danych ekonomicznych dla gospodarki Kanady, ponieważ wzrost tego wskaźnika ma pozytywne implikacje dla wydatków konsumpcyjnych, które mogą stymulować wzrost gospodarczy.

Oczekuje się, że stopa inflacji w USA wzrośnie zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym, odpowiednio o 3,0% i 0,2%, czyli o ponad 2,9% i 0,1%. Wyższe od oczekiwań odczyty wskaźnika inflacji są uważane za pozytywne dla amerykańskiej gospodarki i dolara amerykańskiego, ponieważ Fed monitoruje presję inflacyjną w gospodarce i może nadal zwiększać główną stopę procentową, jeśli presja inflacyjna będzie trwała.

"Stopa inflacji w Stanach Zjednoczonych wzrosła do 2,9 procent w czerwcu 2018 r. Z 2,8 procent w maju, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jest to najwyższa stopa od lutego 2012 r., Kiedy inflacja również wynosiła 2,9 proc., Ze względu na rosnące ceny ropy i benzyny. Ostatnim razem inflacja powyżej 2,9 procent była w grudniu 2011 r., Kiedy osiągnęła 3 proc. ", Źródło: Ekonomia handlowa

Podstawowa stopa inflacji w USA

W dalszym ciągu główna stopa inflacji bardziej konserwatywna miara realnej presji inflacyjnej w gospodarce, z wyłączeniem zmienności cen żywności i energii, powinna pozostać niezmieniona w ujęciu miesięcznym i rocznym odpowiednio na poziomie 0,2% i 2,3%.

Miesięczny budżet podsumowuje działalność finansową podmiotów federalnych i banków Rezerwy Federalnej. Pozytywny budżet jest postrzegany jako pozytywny dla dolara amerykańskiego.

Pacyfik Sesja

Australia: Oświadczenie RBA w sprawie polityki pieniężnej

Czas: 01:30

Kwartalne oświadczenie w sprawie polityki pieniężnej RBA jest ważne, ponieważ zapewnia przegląd warunków gospodarczych i finansowych oraz ocenia zagrożenia związane z celami stabilności cen i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Jest uważany za ważny przewodnik do przyszłej polityki stóp procentowych RBA. Wszelkie zmiany w tym raporcie mogą mieć wpływ na dolara australijskiego w zależności od tego, czy RBA wydaje się mieć jastrzębie lub gołębie perspektywy dla gospodarki i stopy inflacji.

Azjatycka sesja

Japonia: Indeks sektora usług szkolnictwa wyższego MOM

Czas: 04:30

Trzeciorzędowy przemysł wskazuje sektor usług domowych w Japonii w sektorach takich jak informacja i komunikacja, energia elektryczna, handel hurtowy i detaliczny, finanse. Ogólnie wysoki odczyt jest dodatni dla jena japońskiego. Prognoza dotyczy spadku i odczytu o 0,2% w porównaniu z poprzednim odczytem o 0,1%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-10 05:11:52

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.