4 min przeczytaj

Tydzień handlu w dniach 9-13 lipca kończy się kalendarzem gospodarczym zawierającym dane gospodarcze dotyczące głównie gospodarki USA i spotkania w Ecofin. Są przemówienia wysokich urzędników banku centralnego, Fed i BoE, a najważniejszymi kluczowymi wydarzeniami gospodarczymi są Indeks Nastrojów Konsumenckich Michigan oraz Raport Polityki Pieniężnej Fed. Niskie do umiarkowanej zmienności należy się spodziewać dzisiaj, przy prawdopodobnie zwiększonej akcji cenowej dla dolara amerykańskiego.

Są to główne wydarzenia gospodarcze na rynku forex, które koncentrują się obecnie na:

Sesja europejska

  1. Strefa euro: Ecofin Meeting, Wielka Brytania: BoE Cunliffe Speech

Czas: 24h, 11:00 GMT

Rada ds. Gospodarczych i Finansowych koncentruje się na aspektach gospodarczych i finansowych, takich jak środki gospodarcze, polityka budżetowa, finanse publiczne, ruchy kapitałowe i rynki finansowe. Mogłoby to przenieść euro w przypadku podjęcia jakichkolwiek nowych lub zaktualizowanych decyzji finansowych dotyczących strefy euro. Przemówienie BoE Cunliffe'a po niedawnym zamieszaniu politycznym w Wielkiej Brytanii i wydarzeniach Brexitu powinno być monitorowane, ponieważ może wpłynąć na funt brytyjski.

Amerykańska sesja

  1. USA: Indeks nastrojów konsumenckich w Michigan Prel, Michigan Aktualne warunki Prel, Michigan Oczekiwania inflacyjne w Prel, Michigan 5-letnie oczekiwania inflacyjne Prel, Michigan Oczekiwania konsumentów Prel, Raport polityki pieniężnej Fed, Fed Bostic Speec

Godzina: 14:00 GMT, 15:00 GMT, 16:30 GMT

Kilka indeksów Michigan jest dziś publikowanych, a wyższe dane dla wszystkich z nich są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlające poziom zaufania konsumentów do działalności gospodarczej, oczekiwania dotyczące stopy inflacji oraz obecne i krótkoterminowe przyszłe warunki gospodarcze . Wyższe odczyty wskaźnika Michigan dla nastrojów konsumenckich wskazują w dużej mierze na wyższe wydatki konsumpcyjne, stymulujące wzrost gospodarczy mierzony poziomem PKB.

"Nastroje konsumentów Uniwersytetu Michigan w USA wyniosły 98,2 w czerwcu 2018 r., W porównaniu do wstępnego odczytu 99,3 i nieco powyżej 98 maja. Zarówno oczekiwania konsumentów, jak i obecne warunki ekonomiczne były słabsze niż początkowo sądzono.", Źródło: Ekonomia handlowa.

Indeks nastrojów konsumenckich w USA

Jak wynika z powyższego wykresu, indeks nastrojów konsumenckich w USA wykazuje tendencję wzrostową w 2018 r., Najniższy w styczniu 2018 r., A najwyższy w marcu 2018 r. Na poziomie 101,4. Prognoza dotyczy niezmienionej liczby 98,2, która może mieć neutralny wpływ na dolara amerykańskiego. Każda niespodzianka ekonomiczna, zarówno pozytywna, jak i negatywna, może dodatkowo zwiększyć zmienność dla dolara amerykańskiego po ich ogłoszeniu.

Raport polityki pieniężnej Fed zawiera ważne informacje na temat polityki pieniężnej oraz rozwoju sytuacji gospodarczej i perspektyw na przyszłość. Będzie on monitorowany i analizowany przez uczestników rynku forex w celu uzyskania dalszych informacji na temat przyszłości polityki pieniężnej, czy będzie bardziej rygorystycznie prowadził do podwyżek stóp procentowych, szacunków dotyczących inflacji i wzrostu gospodarczego. Oświadczenia, które są "jastrzębie" odnośnie do działalności gospodarczej, są uważane za wspierające dla dolara amerykańskiego.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-13 05:03:18

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.