9 min przeczytaj

Cotygodniowe sesje giełdowe w dniach 10-14 września 2018 r. Kończą się dzisiaj ogromnymi wydarzeniami gospodarczymi w USA, takimi jak sprzedaż detaliczna i indeks nastrojów konsumenckich University of Michigan. Inne poruszające rynki wiadomości gospodarcze to równowaga w strefie euro, japońska produkcja przemysłowa i decyzja w sprawie stóp procentowych Bank of Russia. Do dolara amerykańskiego i euro należy się spodziewać umiarkowanej do wysokiej zmienności.

Są to główne wydarzenia gospodarcze na rynku forex dzisiaj, czas to GMT:

Sesja europejska

Szwecja: CPIF r / r, stopa inflacji MoM, strefa euro: saldo handlu, Wielka Brytania: gubernator BoE Carney, Rosja: decyzja w sprawie stóp procentowych, sprawozdanie z polityki pieniężnej

Czas: 07:30, 09:00, 10:00, 10:30, 12:00

Od września 2017 r. Riksbank wykorzystuje CPIF, wskaźnik cen konsumpcyjnych o stałej stopie procentowej, jako zmienną docelową dla celu inflacyjnego. Zdaniem banku centralnego "Z punktu widzenia polityki pieniężnej, jedną z wad CPI jest to, że bezpośrednio wpływają na nią zmiany stopy procentowej. Korekty te, poprzez wpływ na oprocentowanie kredytów hipotecznych, wywierają duży i bezpośredni wpływ na CPI, który nie jest powiązany z podstawową presją inflacyjną. ", Źródło: Economics handlowe. Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych ze stałą stopą procentową w Szwecji odznacza się tendencją wzrostową od stycznia 2018 r., Odzwierciedlając presję inflacyjną w szwedzkiej gospodarce, która może wpłynąć na podwyższenie podstawowej stopy procentowej przez Riksbank, bank centralny w Szwecji. Wyższe niż oczekiwane odczyty dla CPIF i miesięcznej Inflacji są uznawane za dodatnie dla korony szwedzkiej, ale oczekuje się niezmienionego odczytu 2,2% dla rocznego CPIF i spadku miesięcznej stopy inflacji do -0,1% z 0,5%.

Bilans handlowy strefy euro to różnica między eksportem a importem towarów i usług strefy euro. Kiedy eksport jest większy niż import, strefa euro doświadcza nadwyżki handlowej, które wskazują, że środki trafiają do Europy w zamian za eksportowane towary i usługi. Te wpływy kapitałowe mogą prowadzić do naturalnej aprecjacji euro, ponieważ ogólnie nadwyżka handlowa jest uznawana za pozytywną dla euro.

"Nadwyżka handlowa strefy euro zmniejszyła się do 22,5 mld euro w czerwcu 2018 r. Z 25,7 mld euro w tym samym miesiącu rok wcześniej, znacznie powyżej oczekiwań rynku na 18 mld euro. Import wzrósł o 8,6 procent, a eksport o 5,7 procent. "Źródło: Ekonomia handlowa.

Bilans handlowy strefy euro

W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo wymiany w strefie euro było świadkiem nadwyżki handlowej, ale z dużą zmiennością. Oczekuje się, że nadwyżka handlowa strefy euro zawęzi się do 18B euro z 22,5 mld euro.

Przemówienie gubernatora BoE po ostatniej decyzji w sprawie stóp procentowych w Wielkiej Brytanii może, ale nie musi przesunąć funta brytyjskiego, w zależności od tego, czy zostały sporządzone nowe zaktualizowane oświadczenia dotyczące prognoz gospodarczych i Brexitu. Dla gospodarki Rosji i ostatnich zawirowań finansowych związanych z rynkami wschodzącymi podwyżka stóp procentowych przez rosyjski bank centralny będzie prawdopodobnie dodatnia dla rosyjskiego rubla, ale oczekuje się, że kluczowa stopa procentowa pozostanie niezmieniona na poziomie 7,25%. Oświadczenia złożone w Raporcie Polityki Pieniężnej wkrótce po ogłoszeniu decyzji w sprawie stóp procentowych będą monitorowane przez uczestników rynku forex i podmioty gospodarcze, czy bank centralny wydaje się optymistyczny lub pesymistyczny w odniesieniu do Inflacji i wzrostu gospodarczego, który może być rynkiem -mobilizator katalizatora rosyjskiego rubla.

Amerykańska sesja

USA: sprzedaż detaliczna MMC, ceny eksportowe MMC, ceny importowe MMC, sprzedaż detaliczna z dostawcami samochodów, Fed Evans Mowa, produkcja przemysłowa (r / r, m / m), zapasy biznesowe MoM, Michigan Nastroje nastrojów konsumentów, Michigan Aktualne warunki Prel, Michigan Oczekiwania inflacyjne , Michigan Consumer Expectations Prel, Michigan 5 lat Oczekiwania inflacyjne Prel

Czas: 12:30, 13:00, 13:15, 14:00

Dziś opublikowano wiele raportów ekonomicznych związanych z gospodarką USA, ale dwie rynkowe wiadomości to miesięczna sprzedaż detaliczna i indeks nastrojów konsumenckich w Michigan. Indeks nastrojów konsumenckich w Michigan to badanie dotyczące zaufania konsumentów do działalności gospodarczej, które wskazuje, czy konsumenci są gotowi wydawać pieniądze. Sprzedaż detaliczna mierzy zmianę całkowitej wartości sprzedaży na poziomie detalicznym i jest ważnym wskaźnikiem wydatków konsumenckich, kluczowym czynnikiem generującym ogólną aktywność gospodarczą. Wyższe od oczekiwań wyniki zarówno dla Michigan Consumer Sentiment Index, jak i miesięcznej sprzedaży detalicznej są dodatnie dla dolara amerykańskiego. Prognozy wskazują na wzrost wskaźnika nastrojów konsumentów w Michigan do 96,6 z 96,2 i niewielki spadek miesięcznej sprzedaży detalicznej do 0,4% z 0,5%.

"Handel detaliczny w USA wzrósł o 0,5 proc. Miesiąc do miesiąca w lipcu 2018 r., Po skorygowanej w dół o 0,2 proc. Wartości w czerwcu. Oczekiwania rynku dotyczące wzrostu sprzedaży o 0,1% wzrosły dzięki zakupom pojazdów mechanicznych i odzieży. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych

Jak wynika z powyższego wykresu, miesięczna sprzedaż detaliczna w USA wykazuje znaczną zmienność. Wyższe od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej, inflacji w Michigan, oczekiwaniach konsumenckich i bieżących warunkach oraz niższe od oczekiwań dane dla zapasów biznesowych są dodatnie dla dolara amerykańskiego, co wskazuje na ekspansję w sektorze przemysłowym, silny popyt na towary i usługi od producentów, detalistów i hurtowników oraz poziom nastrojów ekonomicznych konsumentów.

Azjatycka sesja

Japonia: Produkcja przemysłowa (YoY, MoM)

Czas: 04:30

Produkcja przemysłowa mierzy wyniki japońskich fabryk i kopalń. Miesięczne i roczne zmiany w produkcji przemysłowej są głównym wskaźnikiem siły w sektorze produkcyjnym, kluczowym sektorze biznesowym dla gospodarki Japonii. Wyższe od oczekiwań dane są uważane za pozytywne dla jena japońskiego. Oczekiwane są niektóre mieszane dane ekonomiczne, ze wzrostem rocznej produkcji przemysłowej do 3,1% z 2,3% i niezmienną wartością miesięczną -0,1%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-13 21:50:13

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.