8 minut przeczytania

Po dwóch monetarnych decyzjach podejmowanych przez banki centralne w tym tygodniu, jednego z Fedu i jednego z EBC wczoraj, dziś są jeszcze dwie decyzje dotyczące polityki pieniężnej od Banku Japonii i Banku Rosji. Istnieją ważne dane ekonomiczne związane z gospodarką strefy euro, wraz z publikacją wskaźnika inflacji i salda handlu, a także gospodarki USA z publikacją produkcji przemysłowej i indeksu wskaźników nastrojów konsumenckich w Michigan. Od umiarkowanej do wysokiej zmienności oczekuje się na rynku forex, głównie dla japońskiego jena, euro i dolara amerykańskiego.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku forex, które koncentrują się na:

sesji europejskiej [19659005] Niemcy: Półroczne prognozy Bundesbanku, strefa euro: stopa inflacji (m / m, koniec r / r), stopa inflacji bazowej r / r, równowaga wymiany handlowej, wypowiedź EBC coeure, Rosja: decyzja w sprawie stóp procentowych, sprawozdanie z polityki pieniężnej

Czas: 06 : 30 GMT, 09:00 GMT, 09:45 GMT, 10:30 GMT, 12:00 GMT

Euro po wczorajszej decyzji EBC w sprawie polityki pieniężnej może dziś być świadkiem dodatkowej zmienności z oczekiwanym odczytem odczytów Inflacji.

"Oczekuje się, że roczna stopa inflacji w strefie euro wzrośnie do 1.9% w maju 2018 r. Z 1,2% w kwietniu i oczekiwań rynku na poziomie 1,6%. Jest to najwyższa stopa od kwietnia 2017 r., Głównie dzięki rosnącym cenom ropy, jak wykazały wstępne szacunki. ", Źródło: Trading Economics.

 Strefa euro: Inflacja

Wyższe od oczekiwań odczyty wskaźnika inflacji są uważane za pozytywne w stosunku do euro, co zwiększa szanse na bardziej rygorystyczną monetarną i przyszłą podwyżkę stóp przez EBC. Oczekuje się, że miesięczna stopa inflacji wzrośnie w tempie 0,5%, wyższa niż poprzednia stopa 0,3%, a roczna stopa inflacji bazowej, bardziej konserwatywny sposób mierzenia stopy inflacji, która wyklucza ceny żywności i energii wzrost o 1,1%, wyższy niż poprzedni wskaźnik wynoszący 0,7%.

Oczekuje się, że saldo obrotów w strefie euro, równowaga pomiędzy eksportem a importem dóbr i usług ogółem, będzie węższa nadwyżka handlowa 14,2 mld euro, niższa niż poprzednia kwota 26,9 mld euro. Ogólnie nadwyżkę handlową uważa się za dodatnią, odzwierciedlającą zwiększony popyt na towary i usługi denominowane w euro oraz napływ kapitału do strefy euro. Przemówienie urzędnika EBC Coeure może wpłynąć na euro w przypadku jakichkolwiek aktualnych informacji na temat aktualnych warunków gospodarczych w strefie euro, chociaż większość tych oświadczeń prawdopodobnie zostanie już upubliczniona po ostatniej konferencji prasowej EBC

. decyzja w sprawie polityki pieniężnej dzisiaj będzie pochodzić z Banku Rosji, a prognoza pozostawiania niezmienionej kluczowej stopy procentowej na poziomie 7,25%. Raport polityki pieniężnej będzie następował i może wpłynąć na rosyjski rubel zarówno w przypadku jakiejkolwiek niespodzianki ekonomicznej, jak i jeśli jastrzębio lub gołębi język jest używany przez bank centralny w odniesieniu do warunków ekonomicznych i prognoz dla Rosji.

American Session

  1. USA: Produkcja przemysłowa (YoY, MoM), NY Wskaźnik State Manufacturing Index, Michigan Consumer Sentiment Wstęp, oczekiwania konsumentów Michigan Wstęp, Michigan 5 lat Oczekiwania inflacyjne Wstępne, Michigan Oczekiwania inflacyjne Wstępne, Michigan Aktualne warunki Wstępne, Net Long-Term Tic Flows, Inwestycje w obligacje zagraniczne, ogólne przepływy kapitału netto

Czas: 12:30 GMT, 13:15 GMT, 14:00 GMT, 20:00 GMT

Ważne dane gospodarcze dotyczące gospodarki USA są dziś oczekiwane. Indeks nastrojów konsumenckich Michigan to badanie dotyczące zaufania konsumentów prywatnych do działalności gospodarczej. Dostarcza informacji o optymizmie w gospodarce i przyszłych wydatkach konsumenckich, ze zwiększonymi odczytami uznanymi za pozytywne dla dolara amerykańskiego, ponieważ powinny one prowadzić do wyższego wzrostu gospodarczego. Przewiduje się wzrost indeksu nastrojów konsumenckich w Michigan, który wyniósł 98,5, czyli więcej niż w poprzednim czytaniu o 98,0.

 Michigan Consumer Sentiment

Michigan Consumer Sentiment Index od stycznia 2018 jest w trendzie wzrostowym. Wyższe odczyty dla produkcji przemysłowej i wszystkie dane dotyczące Michigan są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlające silny sektor przemysłowy, optymizm dla gospodarki i oczekiwany wyższy wskaźnik inflacji. Łączne przepływy netto w TIC pokazują informacje o wpływach i wypływach środków finansowych w Stanach Zjednoczonych. Wysokie pozytywne odczyty są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając wpływy w kraju, które mogą zrekompensować obecny deficyt handlowy. Prognozy przewidują spadek długoterminowych przepływów pieniężnych netto z oczekiwaną 58,5 mld USD, niższą od poprzedniego odczytu 61,8 mld USD

Pacific Session

  1. Australia: RBA Ellis Speech [19659006] Czas: 03:30 GMT

    Każde przemówienie starszych urzędników banku centralnego jest ważne, aby monitorować oświadczenia, które mogą wpływać na walutę lokalną w oparciu o warunki ekonomiczne i prognozy

    Japonia: BoJ Decyzja w sprawie stóp procentowych

Czas: 03:00 GMT

Generalnie, jeśli BoJ jest jastrzębi na temat inflacyjnej perspektywy gospodarki i podwyższa stopy procentowe, uważa się je za pozytywne dla japońskiego jena. Prognoza dotyczy niezmienionej podstawowej stopy procentowej na poziomie -0,1%. Jakakolwiek ekonomiczna niespodzianka najprawdopodobniej spowoduje dodatkową niestabilność japońskiego jena.

Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZYM

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę niesie wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-15 02:53:47

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.