8 min przeczytaj

Ostatnia sesja tygodnia w dniach 13-17 sierpnia 2018 r. Ma ważne dane makroekonomiczne dla gospodarek strefy euro, wraz z publikacją stopy inflacji, gospodarki Kanady, a także oczekiwanej stopy inflacji i Stanów Zjednoczonych z sentymentem University of Michigan Indeks. Ponieważ nastroje związane z ryzykiem związane z obecnym kryzysem finansowym w Turcji nadal obciążają krótkoterminowe tendencje walutowe w tym tygodniu, dziś należy spodziewać się umiarkowanej do wysokiej zmienności na poziomie euro i dolara kanadyjskiego. Na dolara kanadyjskiego prawdopodobnie również wpłynie niedawny 10-tygodniowy spadek cen ropy po wielkim zaskoczeniu w zapasach ropy w USA w zeszłym tygodniu. Każdy wzrost cen ropy i odbicie mogą być wsparciem dla dolara kanadyjskiego, który ma wysoką i dodatnią korelację z cenami ropy.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze, które mogą dziś przesunąć rynek forex, aby czas się zmienił, czas to GMT:

Sesja europejska

Strefa euro: stopa inflacji (koniec r / r, m / m), stopa inflacji bazowej r / r, Rosja: stopa bezrobocia

Czas: 09:00, 13:00

Stopa inflacji w strefie euro jest najwyższą stopą inflacji od grudnia 2012 r., Która obecnie wynosi 2,1%. Wyższe od oczekiwań odczyty są uważane za pozytywne dla euro, a teoria ekonomii powinna wpływać na decyzję EBC o przesunięciu polityki pieniężnej w kierunku bardziej rygorystycznej polityki z wyższymi przyszłymi stopami procentowymi w celu zwalczania presji inflacyjnej w szerszej gospodarce. Jednak EBC wspomniał, że jego intencją jest utrzymanie niskich stóp procentowych i pozostanie bez zmian do połowy 2019 r., Więc wszelkie trwałe odczyty inflacji powyżej kluczowego poziomu 2,0% mogą wpłynąć na decyzję o zmianie decyzji, ale nie teraz. Zauważamy, że stopa inflacji wzrosła w 2018 r., A ostatnie trzy kolejne odczyty są wyższe od średnich odczytów z ostatnich 12 miesięcy, więc ten trend wzrostowy powinien być monitorowany, ponieważ może wskazywać na szybszą niż oczekiwano zmianę polityki pieniężnej w EBC.

"Oczekuje się, że stopa inflacji w strefie euro spadnie do 2,1 procent w lipcu 2018 r. Z 2 procent w czerwcu, pokonując oczekiwania rynku na poziomie 2 procent. Jest to najwyższa stopa inflacji od grudnia 2012 r., Głównie pod wpływem cen ropy naftowej, pokazały błyskawiczne szacunki. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Strefa euro: stopa inflacji

Prognozy przewidują wzrost ostatecznej rocznej stopy inflacji w strefie euro o 2,1%, wyższej niż poprzedni odczyt o 2,0%, spadek miesięcznej stopy inflacji o oczekiwaną -0,3% w porównaniu z poprzednim odczytem 0,1 % i wzrost rocznego Core Inflation Final o 1,1%, wyższy niż poprzedni odczyt o 0,9%. Podstawowa stopa inflacji jest obliczana jako średnia HICP (zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych), która nie uwzględnia żywności, tytoniu i energii ze względu na ich dużą zmienność. Jest to wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług. Uważa się ją za bardziej konserwatywną miarę realnej presji inflacyjnej w szerszej gospodarce.

Oczekuje się, że stopa bezrobocia w Rosji pozostanie bez zmian na poziomie 4,7%, a neutralny odczyt jako niższy niż oczekiwano odczyt jest uważany za pozytywny i wspierający rosyjski rubel. Niski poziom bezrobocia może stymulować wzrost gospodarczy przy wyższych wydatkach konsumpcyjnych.

Amerykańska sesja

Kanada: stopa inflacji (r / r, m / m), bazowa stopa inflacji (r / r, m / m), USA: indeks nastrojów konsumenckich Michigan Michigan,

Czas: 12:30, 14:00

Wyższe od oczekiwań dane o kursie inflacyjnym w Kanadzie są uważane za pozytywne dla dolara kanadyjskiego, ponieważ mogą wpłynąć na decyzję Banku Kanadyjskiego o podniesieniu przyszłych stóp procentowych. Bank Kanady wspomniał, że zmierza w kierunku inflacji (1% -3%).

"Inflacja cen konsumenckich w Kanadzie wzrosła do 2,5 procent rok do roku w czerwcu 2018 r. Z 2,2 procent w poprzednim miesiącu i powyżej oczekiwań rynku na poziomie 2,4 procent. Był to najwyższy wskaźnik od lutego 2012 r., Głównie dzięki wyższym cenom benzyny i żywności kupowanej w restauracjach. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Inflacja w Kanadzie

Zauważamy, że stopa inflacji w Kanadzie odznaczała się tendencją wzrostową od stycznia 2018 r., Osiągając niższą stopę 1,7% i od tego czasu wzrosła do ostatniej stopy wynoszącej 2,5%. Prognozy dotyczą niezmienionych odczytów rocznej i miesięcznej stopy inflacji w Kanadzie odpowiednio 2,5% i 0,1%, niezmienionego odczytu dla podstawowej inflacji na poziomie 1,3% i spadku miesięcznej podstawowej inflacji na poziomie -0,1% w porównaniu do poprzedni odczyt 0,1%. Wszelkie niespodzianki ekonomiczne, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mogą dodatkowo zwiększyć zmienność cen akcji dla dolara kanadyjskiego w stosunku do innych walut.

Indeks nastrojów konsumenckich Michigan wydany przez University of Michigan jest ankietą o zaufaniu osobistym konsumentów do działalności gospodarczej, odzwierciedlając gotowość konsumentów do wydawania pieniędzy. Wysokie wydatki na konsumpcję są główną siłą napędową wzrostu gospodarczego, dlatego wyższe od oczekiwań odczyty dla nastrojów konsumenckich w Michigan są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając względny poziom obecnych i przyszłych warunków gospodarczych i optymizmu lub nie dla perspektyw gospodarczych. Prognoza przewiduje marginalny wzrost wskaźnika o 98,0 w porównaniu z poprzednim odczytem 97,9.

Pacyfik Sesja

Australia: RBA Ellis Speech

Czas: 07:30

Przemówienie Asystenta Gubernatora w Reserve Bank of Australia jest ważne i mogłoby przesunąć dolara australijskiego o wszelkie zaktualizowane dane ekonomiczne lub opinie, prognozy dotyczące aktualnych warunków gospodarczych zostały ogłoszone.

Handluj tutaj

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-17 08:14:14

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.