6 min przeczytaj

Ostatnia sesja giełdowa w dniach 16-20 lipca 2018 roku skupia się głównie na danych ekonomicznych dotyczących gospodarki Kanady, z ogłoszeniem sprzedaży detalicznej i wskaźnika inflacji. W sesji europejskiej ogłoszono Indeks cen producentów w Niemczech oraz Pożyczki netto sektora publicznego w Wielkiej Brytanii. Przewiduje się także, że na spotkaniu OPEC podejmowane będą decyzje dotyczące dostaw ropy naftowej, które będą w stanie przenieść ceny ropy naftowej i parę walut USD / CAD, a na sesji azjatyckiej – publikację "Aktywność przemysłowa w Japonii". Umiarkowana do wysokiej zmienności jest zwykle oczekiwana dla dolara kanadyjskiego.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze, które dziś mogą poruszyć rynek forex:

Sesja europejska

  1. Niemcy: Indeks cen producentów (YoY, MoM), Wielka Brytania: Pożyczki netto sektora publicznego

Czas: 06:00 GMT, 08:30 GMT

Indeks cen producentów mierzy średnie zmiany cen na niemieckich rynkach pierwotnych. Zmiany w PPI są traktowane jako wskaźnik inflacji towarowej, przy czym wyższe od oczekiwań odczyty uważane są za pozytywne dla euro, wskazując na presję inflacyjną. Pożyczki netto mierzą kwotę nowego długu będącego w posiadaniu rządów Wielkiej Brytanii. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli Pożyczka netto jest ujemna, uważa się ją za niekorzystną i ujemną dla funta brytyjskiego, chociaż może stymulować gospodarkę z powodu wyższych wydatków publicznych. Prognozy przewidują spadek niemieckiego miesięcznego PPI o 0,2%, w porównaniu do poprzedniego odczytu o 0,5%, ale o wzrost rocznego PPI o 2,9%, wyższy niż poprzedni odczyt o 2,7%. Oczekuje się, że pożyczkodawca netto sektora publicznego Wielkiej Brytanii zmniejszy się znacząco o 0,277 mld funtów brytyjskich, w porównaniu z poprzednią kwotą 3,356 mld funtów brytyjskich.

Amerykańska sesja

  1. Kanada: bazowa stopa inflacji r / r, stopa inflacji (r / r, m / m), sprzedaż detaliczna m / m

Czas: 12:30 GMT

Niedawno Bank Kanady podwyższył stopy procentowe o 25 punktów bazowych, ustalając kluczową stopę procentową na poziomie 1,50%. Utrzymująca się stopa inflacji wraz ze wzrostem liczby mogą dalej prowadzić do podwyżek stóp procentowych, podczas gdy silniejsze od oczekiwań odczyty sprzedaży detalicznej są uważane za wskaźnik zaufania konsumentów, wskazując na wyniki sektora detalicznego w krótkim okresie i stymulując wzrost gospodarczy . Wyższe niż oczekiwano wartości zarówno Inflacji, jak i Sprzedaży Detalicznej są uważane za pozytywne i wspierające dla dolara kanadyjskiego.

"Roczna stopa inflacji w Kanadzie wyniosła 2,2 procent w maju 2018 r., Tak jak w poprzednim miesiącu, brak oczekiwań rynkowych na poziomie 2,5 procent. Wyższe ceny za schronienie i transport zostały zrównoważone przez obniżenie kosztów żywności, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży i obuwia. ", Źródło: Ekonomia handlowa

Roczna stopa inflacji w Kanadzie w 2018 r. Wykazuje tendencję wzrostową, stabilizując się na ważnym kluczowym poziomie 2,0%. Każda niespodzianka ekonomiczna może spowodować dalszą zmienność dla dolara kanadyjskiego z rytmem lub brakiem oczekiwań rynku.

Inflacja w Kanadzie

Prognozy przewidują wzrost rocznej stopy inflacji w Kanadzie o 2,5%, wyższej niż poprzednia stopa wynosząca 2,2%, a co najważniejsze – wzrost bardziej konserwatywnego i reprezentatywnego pomiaru presji inflacyjnej – Inflacja bazowa na poziomie 1,4%, wyższa niż poprzednie czytanie 1,3%. Oczekuje się, że miesięczna sprzedaż detaliczna wyniesie 0,0%, bez wzrostu, ale nadal będzie lepsza niż poprzednia wartość -1.2%. Oczekuje się ogólnie mieszanych danych ekonomicznych dla gospodarki Kanady.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: cały indeks aktywności przemysłowej MoM

Czas: 04:30 GMT

Wskaźnik aktywności przemysłowej mierzy miesięczną zmianę w całkowitej produkcji we wszystkich gałęziach gospodarki japońskiej, dostarczając ważnych informacji na temat japońskiego PKB i wglądu w aktualny poziom japońskiej ekspansji gospodarczej. Wyższe niż oczekiwano odczyty są uważane za pozytywne i wspierające dla jena japońskiego, wskazując zarówno na ekspansję gospodarczą, jak i optymizm co do aktualnych warunków gospodarczych, tak jakby prognozy gospodarcze były mniej optymistyczne, prawdopodobnie wtedy poziom produkcji byłby niższy ze względu na niższy poziom popytu na towary i usługi w gospodarce kontraktowej. Prognoza dotyczy liczby 0%, niższej niż poprzednia wartość 1%, co może negatywnie wpłynąć na japoński jen.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-20 04:28:01

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.