10 min przeczytaj

Oczekuje się, że ważne dane podstawowe zostaną dziś opublikowane dla gospodarek Kanady, Stanów Zjednoczonych, strefy euro, Niemiec i Japonii, przy umiarkowanej do wysokiej zmienności oczekiwanej głównie dla dolara kanadyjskiego z ogłoszeniem inflacji i sprzedaży detalicznej w Kanadzie.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, na których można się skoncentrować, czas to GMT:

Sesja europejska

Francja: Wzrost PKB QoQ Final, Markit Manufacturing PMI Flash, Markit Services PMI Flash, Niemcy: Markit Manufacturing PMI Flash, Markit Services PMI Flash, Strefa euro: Markit Manufacturing PMI Flash, Markit Services PMI Flash, Hiszpania: Balance of Trade, UK: BoE Quarterly Bulletin

Czas: 06:45, 07:15, 07:30, 08:00, 11:00

Nadmiar dzisiejszych danych ekonomicznych dotyczących Francji, Hiszpanii, Niemiec i strefy euro zostanie opublikowany, co może mieć wpływ na euro. Indeks PMI (Manufacturing Purchasing Managers) i Markit Services PMI opublikowane przez Markit Economics mierzą warunki biznesowe w sektorze produkcyjnym i sektorze usług. Dla gospodarki Niemiec sektor produkcji dominuje w dużej części całkowitego PKB, a wskaźnik PMI dla przemysłu jest ważnym wskaźnikiem koniunktury i ogólną sytuacją gospodarczą w Niemczech. Zwykle wynik powyżej 50 dla odczytów Markit wskazuje na ekspansję dla sektora, a wyższe od oczekiwań dane są dodatnie dla euro, wskazując na dobre warunki biznesowe.

"Indeks PMI IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI został skorygowany do poziomu 55,9 w sierpniu 2018 roku ze wstępnego odczytu 56,1 i poniżej 56,9 w lipcu. Nowe zamówienia eksportowe wzrosły co najmniej od ponad dwóch lat, co częściowo odzwierciedlało spowolnienie wzrostu sprzedaży eksportowej do najsłabszych od maja 2016 r. Z drugiej strony wzrost produkcji utrzymał się na wysokim poziomie, a zatrudnienie wzrosło najbardziej w ciągu czterech miesięcy.

Pod względem ceny inflacja cen nakładów spadła do najsłabszych od kwietnia, ale utrzymała się na wysokim poziomie. Stal i ropa były jednymi z głównych czynników wzrostu kosztów, a także pojawiły się doniesienia o presji w łańcuchach dostaw, prowadzącej do wyższych cen nakładów. Stopa inflacji w opłatach za wyniki była najwyższa od trzech miesięcy. Wreszcie, zaufanie do biznesu złagodniało od lipca i należało do najniższych od trzech lat w obliczu problemów geopolitycznych, a mianowicie nałożenia ceł. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech podaje Markit Economics. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI

Z powyższego wykresu wynika, że ​​od stycznia 2018 r. Indeks cen IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI jest widoczny, a indeks znajduje się w pobliżu najniższego poziomu z ostatnich 12 miesięcy, wskazując na słabość sektora produkcyjnego w Niemczech, największej gospodarki w Niemczech. Strefa euro. Spadek do 55,7 z 55,9 oczekiwany jest dla Markit Manufacturing PMI Flash w Niemczech.

Pewne mieszane dane ekonomiczne są oczekiwane dla odczytów Markit i warunków biznesowych w innych krajach europejskich oraz w strefie euro. Oczekuje się, że indeks MarkM Manufacturing PMI dla Francji spadnie do 53,5 z 53,5, indeks Markit Manufacturing PMI dla strefy euro spadnie do 54,4 z 54,6, podczas gdy indeksy Markit Services PMI dla Francji, Niemiec i strefy euro odpowiednio 55,0, 55,0 i 54,4 w porównaniu do 55,4, 55,0 i 54,4. Oprócz francuskiej gospodarki oczekuje się, że sektor usług w strefie euro wykaże stabilne warunki biznesowe.

Kolejnym czynnikiem rynkowym dla euro będzie uwolnienie Salda Handlu dla Hiszpanii. Ogólnie rzecz biorąc nadwyżka handlowa jest dodatnia dla euro, wskazując na napływ kapitału w Hiszpanii i wyższy wywóz niż import. Jednak ostatnie czytanie Bilansu Handlu w Hiszpanii było deficytem handlowym w wysokości -2,45 mld euro.

Kwartalny biuletyn "British Pound Quarterly Bulletin" wydany przez Bank of England zawiera regularne komentarze na temat rozwoju rynku i informacji na temat szerokiego zakresu aktualnych problemów gospodarczych i finansowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Funt brytyjski ostatnio wykazuje zwiększoną zmienność cen i działania cenowe, zarówno ze względu na raporty gospodarcze, jak i najnowsze informacje o Brexit.

Amerykańska sesja

Kanada: stopa inflacji (r / r, mama), bazowa stopa inflacji r / r, sprzedaż detaliczna m / m, USA: Markit Composite PMI Flash, Markit Manufacturing PMI Flash, Markit Services PMI Flash

Czas: 12:30, 13:45

Wyższe od oczekiwań odczyty wskaźnika inflacji i sprzedaży detalicznej w Kanadzie są uważane za pozytywne dla dolara kanadyjskiego, co wskazuje na presję inflacyjną w gospodarce i wysoki poziom zaufania konsumentów, pokazujący wyniki sektora detalicznego w krótkim okresie. Zwiększone wydatki na konsumpcję są kluczową siłą napędową dla wyższego wzrostu gospodarczego, podczas gdy wysoki odczyt wskaźnika inflacji może wpłynąć na wynik BoC, aby jeszcze bardziej zwiększyć główną stopę procentową. Bank Kanady dąży do osiągnięcia inflacji (1% -3%). Spadek do 2,8% z 3% spodziewany jest w przypadku rocznej stopy inflacji w Kanadzie, spadku do -0,1% z 0,5% w przypadku miesięcznej stopy inflacji, a głównie spadku w przypadku rocznej podstawowej inflacji do 1,4% z 1,6%. Podstawowa stopa inflacji jest bardziej konserwatywną miarą rzeczywistej presji inflacyjnej w szerszej gospodarce, z wyłączeniem niestabilnych cen kilku towarów i usług, takich jak owoce, warzywa, benzyna, olej opałowy, gaz ziemny i wyroby tytoniowe.

"Stopa inflacji w Kanadzie wzrosła do 3 procent w lipcu 2018 r. Z 2,5 procent w czerwcu, powyżej oczekiwań rynku na poziomie 2,5 procent. Jest to najwyższa stopa inflacji od września 2011 r., Zwiększona przez wzrost cen benzyny, paliwa, transportu lotniczego i podróży turystycznych. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Inflacja w Kanadzie

Z powyższego wykresu wynika, że ​​wyraźny wzrost kursu inflacji w Kanadzie w 2018 r. Jest widoczny, a ostatni skok nastąpił w lipcu 2018 r.

Oczekuje się, że miesięczna sprzedaż detaliczna w Kanadzie wzrośnie do 0,4% z -0,2%. Ogólnie oczekiwane są mieszane dane ekonomiczne dla gospodarki Kanady ze spadkiem Inflacji i wzrostem sprzedaży detalicznej.

Odczyty Markit pokazują warunki biznesowe dla sektorów usług, produkcji i przemysłu kompozytowego o poziomie powyżej 50,0, sygnalizując wzrost i rozszerzenie warunków biznesowych, uznawane za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Oczekuje się, że wszystkie trzy liczby Markitów w USA wzrosną, co powinno wpłynąć pozytywnie na dolara amerykańskiego. Wszelkie niespodzianki ekonomiczne, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mogą dodatkowo zwiększyć zmienność w stosunku do dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut.

Azjatycka sesja

Japonia: PMI Flash firmy Nikkei Manufacturing

Czas: 00:30

Indeks PMI firmy Nikkei dostarcza ważnych informacji o zdrowiu sektora produkcyjnego w Japonii, będącego znaczącym wskaźnikiem warunków biznesowych w Japonii. Wynik powyżej 50 ekspansji sygnałów i silnych warunków biznesowych i jest pozytywny dla japońskiego jena. Oczekuje się wzrostu do 53,1 z 52,5.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-20 22:19:48

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.