10 min przeczytaj

Spotkanie OPEC i spotkanie EcoFin są dziś w kalendarzu ekonomicznym na rynku forex i mogą mieć wpływ na rynek, a ważne dane gospodarcze ze strefy euro, Niemiec, Kanady, Japonii i USA . Jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń jest stopa inflacji w Kanadzie, która może znacząco zmienić kurs dolara kanadyjskiego. Każda decyzja w sprawie dostaw ropy na posiedzeniu OPEC w Wiedniu może również przesunąć ceny ropy naftowej zarówno na krótką, jak i na dłuższą metę. Obecnie na rynku forex spodziewana jest umiarkowana do wysokiej zmienność.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, które koncentrują się na:

Sesji Europejskiej

  1. spotkaniu OPEC, Francja: Tempo wzrostu PKB Finał QoQ, Markit Services PMI Flash, Markit Manufacturing PMI Flash, Niemcy: Markit Services PMI Flash, Markit Manufacturing PMI Flash, Strefa euro: EcoFin Meeting, Markit Manufacturing PMI Flash, Markit Services PMI Flash, Wielka Brytania: BoE Quarterly Bulletin

Godzina: 06:45 GMT, 07:00 GMT, 07:30 GMT, 08:00 GMT, 11:00 GMT

Indeks Manufacturing Purchasing Managment (PMI) opublikowany przez Markit Economics przechwytuje warunki biznesowe w sektorze produkcyjnym, z odczytami powyżej 50.0 ekspansja sygnalizacji poziomu dla sektora, uznana za pozytywną dla euro. Wyższe od oczekiwań odczyty wskaźników PMI w sektorze wytwórczym i usługowym wskazują na wzrost warunków i działalności gospodarczej, co jest ważnym wskaźnikiem ogólnej sytuacji gospodarczej. Prognozy wskazują na spadek niemieckiego PMI Flash Markit Manufacturing o 56,2, niższy niż poprzedni odczyt 56,9, oraz niezmieniony niemiecki wskaźnik PMI Flash Markit Services na poziomie 52.1

 IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI

Jak widać z powyższej tabeli "Indeks PMI IHS Markit / BME Germany Manufacturing wzrósł nieznacznie do poziomu 56,9 w maju 2018 r. ze wstępnego 56,8 i wobec 58,1 w kwietniu. Odczyt wskazywał na najwolniejszą ekspansję w sektorze produkcyjnym od lutego 2017 r., Gdy produkcja, zamówienia, eksport i zatrudnienie wzrosły wolniej. Również inflacja kosztów produkcji była najwyższa od lutego przy rosnących cenach ropy, podczas gdy ceny produkcji wzrosły przynajmniej o siedem miesięcy. Wreszcie zaufanie do biznesu było pozytywne, ale oczekiwania wobec produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy były najniższe od października 2015 r. ", Źródło: Trading Economics .

Od stycznia 2018 r. Niemiecki PMI dla przemysłu obniżył się w porównaniu z odczytami w 2017 r., co wskazuje na słabsze warunki ekonomiczne w Niemczech dla sektora produkcyjnego w 2018 r.

Inne ważne dane gospodarcze, które mogą przesunąć euro, to publikacja kwartalnego wskaźnika wzrostu PKB we Francji, który według przewidywań spadnie w tempie o 0,2%, niższy od poprzedniego odczytu o 0,7%, odczyty PMI dla Francji i dane o PMI w strefie euro dla sektora produkcyjnego i usług. Oczekuje się, że dane o PMI dla strefy euro spadną, co może negatywnie wpłynąć na euro. Dla Francji oczekiwany PMI Flash Markit Services na poziomie 54,3 jest oczekiwany, a spadek dla Markit Manufacturing PMI Flash na 53,9, niższy niż poprzedni wskaźnik 54,4. Ogólne negatywne dane gospodarcze są oczekiwane dla strefy euro i dużych gospodarek w strefie euro, takich jak Niemcy i Francja, odzwierciedlając słabsze warunki gospodarcze i biznesowe w ważnych sektorach biznesowych, takich jak usługi i sektory produkcyjne.

Biuletyn BoE kwartalny dostarcza ważnych informacji o zmianach na rynku i zawiera badania i analizy dotyczące szerokiego zakresu aktualnych problemów ekonomicznych i finansowych, które będą monitorowane od uczestników rynku forex, po wczorajszej decyzji polityki pieniężnej BoE w sprawie ustalenia trendu krótkoterminowego dla funta brytyjskiego

. ] American Session

  1. Kanada: stopa inflacji (r / r, m / m), bazowa stopa inflacji r / r, sprzedaż detaliczna m / m, USA: Markit Composite PMI Flash, Markit Manufacturing PMI Flash, Markit Services PMI Flash

Godzina: 12:30 GMT , 13:45 GMT

Gospodarka Kanady ma ważne dane ekonomiczne opublikowane, a roczna stopa inflacji ma wzrosnąć w tempie 2,6%, czyli więcej niż p realny wskaźnik 2,2%, podczas gdy bazowa stopa inflacji ma spaść w tempie 1,4%, niższa niż poprzednia stopa wynosząca 1,5%. Ogólnie rzecz biorąc, wysokie odczyty wskaźnika inflacji zwiększają szanse na podwyżkę stóp procentowych, uważaną za pozytywną dla dolara kanadyjskiego.

 roczna stopa inflacji w Kanadzie

Jak wynika z poniższej tabeli, "roczna stopa inflacji w Kanadzie spadł do 2,2 procent w kwietniu 2018 r. z 2,3 procent w marcu, poniżej oczekiwań rynku na poziomie 2,3 procent. Siedem z ośmiu głównych składników zwiększyło się, podczas gdy wskaźnik rekreacji, edukacji i czytania był samotnym głównym składnikiem do spadku z roku na rok. ", Źródło: Trading Economics .

Inflacja w Kanadzie w 2018 roku jest w wzrost w porównaniu do 2017 r., ale na krótkoterminową tendencję dla dolara kanadyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego może mieć wpływ decyzja OPEC w sprawie poziomu dostaw ropy naftowej. Wyższa niż oczekiwano sprzedaż detaliczna jest uważana za pozytywną dla dolara kanadyjskiego, wskazując poziom zaufania konsumentów i wyniki sektora detalicznego w krótkim okresie. Wyższa sprzedaż detaliczna prowadzi do wyższego wzrostu gospodarczego. Prognoza przewiduje spadek miesięcznej kanadyjskiej sprzedaży detalicznej o 0,1%, niższej niż poprzednia stopa wynosząca 0,6%.

Oczekuje się, że amerykańska gospodarka przedstawi mieszane dane ekonomiczne związane z wydajnością jej sektorów biznesowych, jak Markit Oczekuje się, że produkcja PMI Flash wzrośnie na poziomie 56,5, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do poprzedniego odczytu o wartości 56,4, ale zarówno Markit Composite PMI Flash, jak i MarkMI Services PMI Flash będą spadać. Wspomniane wcześniej dla strefy euro, wyższe odczyty są uważane za pozytywne i wspierające dla lokalnej waluty, odzwierciedlając ekspansję w różnych sektorach biznesowych i szerzej pojętej gospodarce.

Asian Session

  1. Japonia: Nikkei Manufacturing PMI Flash, Indeks aktywności w przemyśle MoM

Czas: 00:30 GMT, 04:30 GMT

Indeks PMI dla przemysłu jest znaczącym wskaźnikiem warunków biznesowych w Japonii z odczytem powyżej 50,0, odzwierciedlającym ekspansję w tym sektorze. Wskaźnik aktywności przemysłowej mierzy miesięczną zmianę w całkowitej produkcji we wszystkich gałęziach gospodarki japońskiej. Wysokie odczyty zarówno dla PMI dla przemysłu, jak i dla całego indeksu aktywności przemysłowej są uważane za pozytywne dla jena japońskiego, przyczyniając się do wyższego wzrostu gospodarczego. Prognozuje się wzrost miesięcznego wskaźnika aktywności przemysłowej o 0,9%, wyższego niż poprzedni wskaźnik o 0,0% i spadku wskaźnika PMI dla przemysłu o 52,6, niższego niż dotychczasowy wskaźnik 52,8. Te mieszane dane mogą zwiększyć zmienność japońskiego jena.

Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cenowych lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZYM

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę przenoszą wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-22 08:04:01

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.