6 min przeczytaj

Wczorajsze minutes FOMC ujawniły bardzo ważną informację o przyszłej polityce pieniężnej, którą Fed prawdopodobnie będzie realizował, ponieważ Fed wkrótce podchodzi do kolejnej podwyżki stóp procentowych, przy skromnym spadku inflacji w porządku.

"Zauważono, że przedwczesne było stwierdzenie, że inflacja utrzyma się na poziomie około 2 procent, zwłaszcza po kilku latach, w których inflacja utrzymywała się poniżej celu 2 procent komitetu" – czytamy w protokołach. Źródło: Yahoo Finance.

Może to oznaczać, że w przyszłym miesiącu najprawdopodobniej nastąpi podwyżka stóp procentowych przez Fed, ale do końca 2018 r. Nie ma pewności, czy nastąpi dalszy wzrost stóp procentowych. Ważny scenariusz do rozważenia dla dolara amerykańskiego i jego ostatniej siły.

Dziś są ważne dane ekonomiczne związane z gospodarkami Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Na Sesji Europejskiej przewidywany brytyjski wskaźnik wzrostu PKB może przesunąć funt brytyjski, a później postać UD Durable Goods i prezes Fome by Jerome Powell mogą przesunąć dolara amerykańskiego.

To są kluczowe wydarzenia gospodarcze na dziś w rynek walutowy, na którym należy się skoncentrować:

Sesja europejska

  1. Strefa euro: Spotkanie Ecofin, wypowiedź EBC Coeure, Niemcy: Ifo Oczekiwania, Ifo Aktualne warunki, Ifo Klimat biznesowy, Bundesbank Weidmann Speech, Wielka Brytania: Inwestycje biznesowe, Wskaźnik wzrostu PKB, Wielka Brytania Finanse zatwierdzeń hipotecznych, BoE Governor Carney Speech

Czas: 08:00 GMT, 08:30 GMT, 13:15 GMT, 13:20 GMT, 19:20 GMT

Niemiecki wskaźnik klimatu biznesowego Ifo mierzy obecny niemiecki klimat biznesowy i oczekiwania na najbliższe sześć miesięcy, z wyższymi niż oczekiwano lub rosnącymi danymi uznanymi za pozytywne dla gospodarki Niemiec i euro. Ta sama analiza dotyczy prognoz Ifo i Ifo Current Conditions, wyższe wartości wspierają Euro odzwierciedlając zwiększony optymizm w odniesieniu do perspektyw gospodarczych i biznesowych. Prognozy dotyczą podwyżek dla wszystkich danych Ifo, które powinny zapewnić wsparcie dla euro. Oczekuje się, że wartość klimatu biznesowego Ifo wzrośnie o 102,7, czyli o więcej niż poprzednia wartość 102,1

. Oczekuje się ważnych danych ekonomicznych dla gospodarki Wielkiej Brytanii, wraz z publikacją szacunków rocznego i kwartalnego wskaźnika wzrostu PKB odpowiednio. czytanie inwestycji biznesowych. Wyższe niż oczekiwano lub rosnące liczby są uważane za pozytywne dla funta brytyjskiego. Po wczorajszych danych ekonomicznych dotyczących Sprzedaży Detalicznej, która podbiła szacunki, która jest silniejsza niż oczekiwano, wszelkie pozytywne zaskoczenia gospodarcze mogą zapewnić wsparcie dla funta brytyjskiego.

Prognozy przewidują wolniejszy wzrost PKB zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym, przy spodziewane wartości odpowiednio na poziomie 0,1% i 1,2% w porównaniu z poprzednimi danymi, odpowiednio 0,4% i 1,4%. Spodziewany jest również spadek wartości inwestycji przedsiębiorstw o ​​2,4%, niższy niż poprzedni 2,6%. Z wykresu wynika, że ​​roczna stopa wzrostu PKB Wielkiej Brytanii stopniowo spadała w pierwszym kwartale 2017 r., Odzwierciedlając spowolnienie gospodarcze.

 Tempo wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii

Istnieją również ważne dzisiejsze wystąpienia do omówienia, od gubernatora Boe Carney, od EBC Coeure i od Bundesbank Weidmann. Wszystkie te przemówienia mogą zwiększyć zmienność na rynku forex dzięki zaktualizowanym informacjom na temat warunków ekonomicznych

American Session

  1. USA: Zamówienia na dobra trwałe, Fed Chair Powell Speech, Michigan Consumer Sentyment Final, Fed Evans Speech, Fed Bostic Speech , Fed Kapan Speech

Czas: 12:30 GMT, 13:00 GMT, 14:00 GMT, 15:45 GMT,

Istnieją dwie ważne publikacje danych ekonomicznych dla US Dollar, Durable Goods Orders, które zmierzyć zmianę łącznej wartości nowych zamówień na długotrwałe wytwarzane towary, w tym elementy transportu i wskaźnik nastrojów konsumentów Michigan, który ocenia poziom obecnych i przyszłych warunków gospodarczych. Wyższe od oczekiwań odczyty dla obu danych ekonomicznych są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Prognozy przewidują spadek zamówień na dobra trwałe z odczytem o -1,4%, niższym niż poprzednia wartość o 2,6% i niezmienionym wskaźnikiem nastrojów konsumenckich Michigan na poziomie 98,8.

 USA: zamówienia na dobra trwałe

Jak widać na wykresie, tendencja dla amerykańskich zamówień na dobra trwałe jest bardzo zmienna i nieokreślona, ​​ze znacznymi wzrostami i spadkami

Pacific Session

  1. Australia: RBA Bullock Speech

Czas: 12 : 00 GMT

Każde przemówienie przedstawiciela banku centralnego ma interesy i musi być monitorowane, mając możliwość przeniesienia lokalnej waluty na podstawie zaktualizowanych warunków ekonomicznych.

Kup teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cenowych lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU OSTRZEGAWCZYM

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę przenoszą wysoki poziom ryzyka i może spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.

 


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-05-24 20:53:36

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.