13 min przeczytaj

Ostatnia sesja giełdowa w dniach 24-28 września 2018 r. Na dzisiejszym rynku forex zawiera wiele rynkowych danych gospodarczych w obliczu obaw politycznych w strefie euro. W centrum uwagi znajdują się dziś publikacje stóp inflacji w strefie euro, stopa bezrobocia w Niemczech, stopa wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii oraz amerykański podstawowy wskaźnik wydatków konsumpcyjnych (PCE). Biorąc pod uwagę niedawną podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez Fed i wskazującą na prawdopodobny kolejny wzrost w grudniu, zniesienie terminu "akomodacyjna" polityka pieniężna i podniesienie prognoz wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, oczekuje się, że dolar amerykański będzie dziś wykazywał zwiększoną zmienność, coś można powiedzieć o euro, a także o funtach brytyjskich.

To są najważniejsze wydarzenia gospodarcze dzisiaj na rynku forex, na których można się skoncentrować, czas to GMT:

Sesja europejska

Niemcy: Zharmonizowana stopa bezrobocia, stopa bezrobocia, zmiana bezrobocia, Wielka Brytania: ceny mieszkań w całym kraju (r / rm, m / m), rachunek bieżący, stopa wzrostu PKB (finał r / r, finał QoQ), inwestycje przedsiębiorstw (finał r / r, finał QoQ), przemówienie BoE Ramsden , Francja: stopa inflacji r / r Prel, Hiszpania: stopa inflacji r / r preliminarza, stopa wzrostu PKB (finał r / r, finał QoQ), Szwajcaria: wiodące wskaźniki KOF, strefa euro: główna stopa inflacji r / r, stopa inflacji r / r, Włochy: stopa inflacji ( YoY Prel, MoM Prel)

Czas: 06:00, 06:45, 07:00, 07:55, 08:30, 09:00, 13:20

Dziś na europejskiej sesji odbywa się wiele wydarzeń rynkowych, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu PKB Wielkiej Brytanii w związku z rozwojem Brexitu, niemiecką stopą bezrobocia i stopą inflacji w strefie euro. W przypadku Euro niższe niż oczekiwano stopy bezrobocia w Niemczech i wyższa od oczekiwań stopa inflacji w strefie euro są czynnikami pozytywnymi. Wysoka stopa inflacji pokazuje, że w gospodarkach strefy euro istnieje znacząca presja inflacyjna, wywierając presję na Europejski Bank Centralny w celu podniesienia stóp procentowych. Obniżenie stopy bezrobocia ma pozytywny wpływ na wydatki konsumpcyjne, które mogą stymulować wzrost gospodarczy.

Prognozy dotyczą niezmienionej stopy bezrobocia w Niemczech wynoszącej 5,2% oraz wzrostu rocznej stopy inflacji w strefie euro do 2,1% z 2,0%. Oczekiwany jest również wzrost podstawowej stopy inflacji w strefie euro, obliczany jako średnia z HICP (zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych), która nie uwzględnia żywności, tytoniu i energii ze względu na ich dużą zmienność.

Jest to wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług i jest bardziej konserwatywną miarą presji inflacyjnej w całej gospodarce. Oczekuje się, że roczna inflacja bazowa w strefie euro wzrośnie nieznacznie do 1,1% z 1,0%. Rynek forex będzie ważył na tych odczytach inflacyjnych, zwłaszcza po niedawnym komentarzu do cen przez prezesa EBC Draghiego.

Inne pozytywne i wspierające dane ekonomiczne dla euro będą wyższe od oczekiwań dla wskaźnika wzrostu PKB w Hiszpanii oraz wskaźnika inflacji we Włoszech i we Francji. Dla szwajcarskiej gospodarki wyższa od oczekiwanej wartość wskaźników wiodących KOF jest pozytywna dla franka szwajcarskiego, wiodącego wskaźnika, który mierzy przyszłe trendy ogólnej aktywności gospodarczej, dostarczając ważnych informacji na temat wzrostu PKB i trendu gospodarczego w Szwajcarii. Oczekuje się, że wskaźnik wzrośnie do 101,0 z 100,3.

Funt brytyjski może się przesunąć po opublikowaniu danych o PKB, rachunku bieżącym i inwestycji przedsiębiorstw. Duży odczyt inwestycji biznesowych wskazuje na ogólny wzrost w brytyjskiej gospodarce, nadwyżka handlowa pokazuje napływ kapitału i wzrost popytu na towary i usługi wyrażone w funtach brytyjskich, które wspierają walutę, a wysoki odczyt PKB pokazuje szeroki zakres działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie, który się rozszerza.

"Produkt krajowy brutto w Wielkiej Brytanii zwiększył się o 1,3 proc. Rok do roku w drugim kwartale 2018 r., Niewiele zmienił się z blisko sześcioletniego minimum 1,2 proc. W poprzednim okresie i spełniał oczekiwania rynku. Konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła co najmniej od pierwszego kwartału 2012 r. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Roczna stopa wzrostu PKB Wielkiej Brytanii

Z powyższej tabeli wynika, że ​​roczna tendencja wzrostu PKB Wielkiej Brytanii jest widoczna w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Prognozy przewidują wzrost rocznej i kwartalnej dynamiki PKB Wielkiej Brytanii do 1,3% i 0,4% odpowiednio z 1,2% i 0,2%, większy deficyt na rachunku bieżącym do -19,4 mld funtów brytyjskich z 17,72 mld funtów brytyjskich i spadek za roczny odczyt inwestycji biznesowych do 0,8% z 2,0%. Wręcz przeciwnie, kwartalna wartość inwestycji biznesowych ma wzrosnąć do 0,55 z -0,4%. Oczekuje się ogólnie mieszanych danych gospodarczych dla gospodarki Wielkiej Brytanii.

Amerykańska sesja

Kanada: GDP MoM, USA: Indeks cen PCE (r / r, m / m), dochód osobisty m / m, wydatki osobiste m / m, Fed Barkin Speech, Chicago PMI, Michigan Consumer Sentiment Final, Fed Williams Speech

Czas: 12:30, 13:45, 14:00, 20:45

Preferowaną miarą Rezerwy Federalnej dla inflacji bazowej w Stanach Zjednoczonych jest zmiana wskaźnika cen podstawowych wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), która jest dziś publikowana.

"Wskaźnik cen osobistych konsumpcji (PCE) w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 0,1 proc. Miesiąc do miesiąca w lipcu 2018 r., Tak jak w poprzednim miesiącu i odpowiadającym oczekiwaniom rynku. Ceny towarów pozostały bez zmian, po spadku o 0,1 proc. W czerwcu, gdy ceny dóbr trwałego użytku odbiły (0,4 proc. Wobec -0,3 proc. W czerwcu), podczas gdy nietrwałe spadły o 0,2 proc. (W czerwcu o 0,1 proc.). Koszt usług wzrósł o 0,2 proc., Tak jak w poprzednim miesiącu. Wyłączając żywność i energię, ceny PCE wzrosły o 0,2%, czyli o ponad 0,1% w czerwcu i zgodnie z prognozami rynkowymi. Z roku na rok wskaźnik cen PCE wzrósł o 2,3 procent, po wzroście o 2,2 procent w poprzednim miesiącu, a indeks bazowy wzrósł o 2,0 procent, po wzroście o 1,9 procent w czerwcu. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

US: Indeks cen PCE

Ścieżka stóp procentowych w amerykańskiej gospodarce z najnowszym wzrostem stóp procentowych o 25 punktów bazowych dla stopy funduszy Fed w środę, 26 września 2018 roku, potwierdza trend wzrostowy dla amerykańskiego indeksu cen konsumpcyjnych. Wyższe od oczekiwań dane o Indeksie Cen PCE są dodatnie dla dolara amerykańskiego, zwiększając szanse na przyszłe podwyżki stóp przez Fed. Oczekuje się, że miesięczny wskaźnik cen PCE wzrośnie do 0,2% z 0,1%.

Wyższe od oczekiwań dane dotyczące dochodów i wydatków osobistych w Stanach Zjednoczonych wskazują na wyższy poziom zakupów towarów i usług przez gospodarstwa domowe oraz wyższy całkowity dochód uzyskiwany przez osoby fizyczne, co może stymulować wzrost gospodarczy mierzony poziomem PKB. Również wyższy odczyt dla Michigan Consumer Sentiment Final jest dodatni dla dolara amerykańskiego odzwierciedlającego wyższe zaufanie konsumentów do działalności gospodarczej. To zaufanie może mieć pozytywny wpływ na wydatki konsumpcyjne, kluczowy wskaźnik gospodarczy dla ogólnego wzrostu gospodarczego.

Chicago PMI mierzy warunki biznesowe w Illinois, Indianie i Michigan, będące wskaźnikiem trendów biznesowych. Wysoki poziom wskazuje na ekspansję warunków biznesowych, czynnik wspierający dla dolara amerykańskiego. Prognozy przewidują wzrost Michigan Consumer Sentiment Index Final do 100,8 z 96,2, spadek Chicago PMI do 62,5 z 63,6, wzrost miesięcznego dochodu osobistego do 0,4% z 0,3% i spadek miesięcznych wydatków osobistych do 0,3% z 0,4%.

Dla gospodarki Kanady PKB jest uważany za szeroką miarę kanadyjskiej działalności gospodarczej i zdrowia, z wyższymi od oczekiwań odczytami uznanymi za pozytywne dla dolara kanadyjskiego, co wskazuje na silną gospodarkę, która się rozwija. Oczekuje się, że wzrost miesięcznego PKB w Kanadzie wzrośnie o 0,1% z 0,0%.

Pacyfik Sesja

Australia: Kredyt sektora prywatnego (YoY, MOM)

Czas: 01:30

Sektor prywatny to kwota pieniędzy, którą zaciąga australijski sektor prywatny, pokazując, że sektor prywatny może pozwolić sobie na duże wydatki, które mogą napędzać wzrost gospodarczy, a także wskaźnik warunków biznesowych i ogólnej sytuacji ekonomicznej w Australii. Wyższe od oczekiwań dane są dodatnie dla dolara australijskiego i oczekuje się niezmienionej miesięcznej wartości 0,4%, co powinno mieć neutralny wpływ.

Azjatycka sesja

Japonia: rozpoczęcie budów, zamówienia budowlane

Czas: 05:00

Rozpoczęcia budów mieszkaniowych pokazują siłę japońskiego rynku mieszkaniowego, a zamówienia budowlane są również kluczowym wskaźnikiem dla rynku mieszkaniowego. Wysokie odczyty są uznawane za pozytywne dla japońskiego jena. Przewiduje się wzrost rocznych stawek mieszkaniowych do 0,1% z -0,7%.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-28 08:21:57

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.