8 min przeczytaj

Dzisiaj, podczas ostatniej sesji giełdowej na rynku forex w czerwcu 2018 r., Kalendarz gospodarczy jest pełen ważnych wydarzeń gospodarczych, które mogą przyczynić się do zwiększenia zmienności i działań cenowych. Niektóre kluczowe wydarzenia na dzień dzisiejszy to: zaufanie konsumentów w Japonii, stopa bezrobocia w Niemczech, stopa wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii, stopa inflacji w strefie euro, dochody osobiste i wydatki dla gospodarki USA. Oczekuje się umiarkowanej lub wysokiej zmienności dla euro, funta brytyjskiego, jena japońskiego i dolara amerykańskiego.

Oto kluczowe wydarzenia gospodarcze, na których warto się dzisiaj skupić:

Sesja europejska

  1. Niemcy: sprzedaż detaliczna (r / r, m / m), stopa bezrobocia zharmonizowana, stopa bezrobocia, zmiana bezrobocia, Francja: stopa inflacji r / r prel, Szwajcaria: wiodące wskaźniki KOF, strefa euro: szczyt euro, stopa inflacji r / r, stopa inflacji bazowej YoY Flash, Wielka Brytania : Rachunek bieżący, tempo wzrostu PKB (finał r / r, finał QoQ), kredyt konsumencki BoE, zatwierdzenia kredytu hipotecznego BoE, inwestycje przedsiębiorstw (finał rundy, finał QoQ), kredyty hipoteczne

Czas: 06:00 GMT, 06:45 GMT, 07:00 GMT, 07:55 GMT, 08:00 GMT, 08:30 GMT, 09:00 GMT

Niemiecka sprzedaż detaliczna i stopa bezrobocia we wczesnej fazie sesji europejskiej, a później publikacja stopy inflacji w strefie euro, prawdopodobnie przesuną euro, co jest wartością wyższą od oczekiwanej dla niemieckich sprzedaży detalicznej i stopy inflacji w strefie euro i niższej niż spodziewane dane dotyczące niemieckiej stopy bezrobocia są uważane za pozytywne dla euro.

Jak widać z wykresu: "W Niemczech skorygowana sezonowo zharmonizowana stopa bezrobocia spadła do 3,4 procent w kwietniu 2018 r. Z poprawionego w górę 3,5 procent w poprzednim miesiącu. Była to najniższa stopa bezrobocia od lipca 1980 r., Ponieważ liczba bezrobotnych dalej spadała, podczas gdy zatrudnienie pozostało bez zmian. "Źródło: Ekonomia handlowa.

Niemiecki poziom bezrobocia

Stopa bezrobocia w Niemczech w ciągu ostatnich 12 miesięcy systematycznie spadała. Prognozy dotyczą niezmienionego niemieckiego poziomu bezrobocia na poziomie 5,2%, spadku miesięcznych niemieckich sprzedaży detalicznych, ale wzrostu rocznej sprzedaży detalicznej w Niemczech, wzrostu rocznej stopy inflacji w strefie euro o 2,0%, wyższej niż poprzednia stopa 1,9% oraz spadek rocznej podstawowej inflacji w strefie euro o 1,0%, niższy niż poprzedni wskaźnik wynoszący 1,1%. Oczekuje się, że zmiana bezrobocia w Niemczech spadnie do -8 tys., Czyli mniej niż w poprzednim czytaniu -11 tys., Co pozytywnie wpłynie na wydatki konsumpcyjne i wzrost gospodarczy w Niemczech.

Wskaźniki wiodące KOF mierzą przyszłe trendy ogólnej aktywności gospodarczej w Szwajcarii, z odczytami wyższymi niż oczekiwano, uważanymi za pozytywne dla franka szwajcarskiego. Prognoza przewiduje wzrost o 101,0, wyższy niż poprzedni odczyt o 100,0.

Dla Wielkiej Brytanii ważne jest, aby tempo wzrostu PKB było ważne dla każdego, kto może zdefiniować trend funta brytyjskiego względem innych walut. PKB jest uważany za szeroką miarę działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, a wyższe od oczekiwań dane są uważane za pozytywne dla funta brytyjskiego. Jak widać z wykresu "Brytyjska gospodarka awansowała o 1,2 proc. Rok do roku w pierwszych trzech miesiącach 2018 r., Spowalniając z 1,4 proc. Wzrostu w poprzednim kwartale i dopasowując wstępne szacunki. Jest to najniższe roczne tempo wzrostu od drugiego kwartału 2012 r., Przy spowolnieniu w zakresie wydatków gospodarstw domowych, inwestycji przedsiębiorstw i eksportu, drugie oszacowanie pokazało. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Roczny wskaźnik wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii

Od stycznia 2017 r. Roczny wskaźnik wzrostu PKB w Zjednoczonym Królestwie znajduje się w trendzie spadkowym. Prognozy przewidują spadek zarówno kwartalnego, jak i rocznego wskaźnika wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii, przy oczekiwanych wartościach odpowiednio 0,1% i 1,2%, niższych niż wcześniejsze dane, odpowiednio o 0,4% i 1,4%. Lepsze odczyty w zakresie zatwierdzeń hipotecznych i inwestycji biznesowych są również uznawane za pozytywne dla funta brytyjskiego, odzwierciedlając solidny rynek mieszkaniowy, wyższe nakłady inwestycyjne, co ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarki Wielkiej Brytanii. Prognozy dotyczą niższych odczytów w przypadku aprobaty hipotecznej i inwestycji biznesowych, co jest negatywnym czynnikiem fundamentalnym.

Amerykańska sesja

  1. USA: Indeks cen PCE (r / r, m / m), dochód osobisty m / m, wydatki osobowe m / m, Chicago PMI, Michigan Nastroje konsumenckie Fina

Czas: 12:30 GMT, 13:45 GMT, 14:00 GMT

Główny wskaźnik wydatków na konsumpcję osobistą jest znaczącym wskaźnikiem inflacji, Chicago PMI odzwierciedla warunki i trendy biznesowe w Chicago, podczas gdy dochody osobiste i wydatki wskazują na wydatki konsumpcyjne, które mogą stymulować wzrost gospodarczy. Wyższe odczyty dla wszystkich tych wskaźników ekonomicznych i wskaźnika nastrojów konsumenckich Michigan są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego. Prognozy dotyczą ogólnie mieszanych danych ekonomicznych.

Pacyfik Sesja

  1. Australia: HIA New Home Sales MoM

Czas: 01:00 GMT

Nowa sprzedaż w domu jest wskaźnikiem warunków panujących na rynku mieszkaniowym, z wyższymi od oczekiwań odczytami uznanymi za pozytywne dla dolara australijskiego stymulującymi popyt na towary i usługi oraz wzrost gospodarczy.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: Pewność konsumencka, mieszkania zaczynają się r / r

Godzina: 05:00 GMT

Wysoki poziom zaufania konsumentów może stymulować ekspansję gospodarczą, podczas gdy wysokie liczby Startów Obudowa pokazują siłę na japońskim rynku mieszkaniowym, który jest uważany za ważny wskaźnik gospodarki. Prognozy przewidują spadek początków mieszkaniowych i marginalny wzrost wskaźnika zaufania konsumentów.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-06-29 08:53:44

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.