8 min przeczytaj

Amerykańskie pozarolnicze pensje, amerykański i kanadyjski bilans handlowy oraz dane ekonomiczne dotyczące rynku pracy w USA i Kanadzie są dominującymi dziś ważnymi informacjami gospodarczymi, przy czym spodziewana jest wysoka zmienność dla pary walut USD / CAD, dolara amerykańskiego i kanadyjskiego. Dolar. Wydano także niemiecką produkcję przemysłową i niektóre indeksy ekonomiczne dla Japonii.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na rynku forex, które koncentrują się dzisiaj na:

Sesja europejska

  1. Niemcy: Produkcja przemysłowa MoM, Francja: Bilans handlowy, Włochy: sprzedaż detaliczna MOM, strefa euro: EBC Nouy Speech, Rosja: stopa inflacji r / r, rezerwy walutowe

Czas: 06:00 GMT, 06:45 GMT, 08:00 GMT, 11:00 GMT, 13:00 GMT

Produkcja przemysłowa w Niemczech jest głównym wskaźnikiem siły w sektorze produkcyjnym. Wysokie odczyty są uważane za pozytywne dla euro. Pozytywne i wspierające dane dla euro są również postrzegane jako nadwyżka handlowa dla gospodarki Francji i wyższa sprzedaż detaliczna we Włoszech. Nadwyżka handlowa wskazuje na wzrost popytu na towary i usługi denominowane w euro, co może doprowadzić do naturalnej aprecjacji euro względem innych walut. Sprzedaż detaliczna pokazuje wyniki sektora detalicznego w krótkim okresie, wskaźnik wydatków konsumpcyjnych. Wydatki konsumpcyjne są dodatnio skorelowane z wyższym wzrostem gospodarczym mierzonym poziomem PKB. Prognozy dotyczą wyższej miesięcznej niemieckiej produkcji przemysłowej o 0,3%, wyższej niż poprzednia wartość -1.0%, większego deficytu handlowego dla Francji i wyższej miesięcznej sprzedaży detalicznej we Włoszech, oczekuje się 0,3%, wyższej niż poprzednia odczyt z -0,7%.

Dla gospodarki Rosji wyższa od oczekiwań stopa inflacji jest dodatnia dla rubla rosyjskiego, co wskazuje na presję inflacyjną w gospodarce ze zwiększonymi prawdopodobieństwami podwyżek stóp procentowych przez bank centralny Rosji, podczas gdy rezerwy walutowe działają jako stabilizacja. narzędzie monetarne do wahań kursów walut. Prognoza dotyczy niższej rocznej stopy inflacji na poziomie 2,2%, w porównaniu do poprzedniej stopy wynoszącej 2,4%.

Amerykańska sesja

  1. Stany Zjednoczone: średnie zarobki godzinowe (r / r, m / m), płace bez wynagrodzeń, stopa bezrobocia, bilans handlowy, Kanada: saldo handlu, stopa bezrobocia, zmiana netto w zatrudnieniu, indeks menedżerów zakupów Ivey

Czas: 12:30 GMT, 14:00 GMT

Kluczowymi danymi ekonomicznymi, które mogą znacząco podnieść wartość dolara amerykańskiego, jest dziś publikacja Nonfarm Payrolls oraz stopa bezrobocia, która wskazuje liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w poprzednim miesiącu we wszystkich firmach nierolniczych, a także odsetek osób aktywnie szukający zatrudnienia. Rosnąca gospodarka obniża stopę bezrobocia. Dlatego też wyższe odczyty dla Nonfarm Payrolls i niższe odczyty dla stopy bezrobocia są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, odzwierciedlając silny rynek pracy, który może stymulować pozytywny wzrost gospodarczy.

"Zatrudnienie poza rolnictwem w Stanach Zjednoczonych wzrosło o 223 tys. W maju 2018 r., Po skorygowanej w dół 159 tys. W kwietniu. Jest to najwyższy odczyt od 3 miesięcy, wygrywając oczekiwania rynkowe na poziomie 189 tys. Zatrudnienie nadal rosło w wielu branżach, w tym w handlu detalicznym, ochronie zdrowia i budownictwie. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Jak widać z poniższej tabeli, US Nonfarm Payrolls są bardzo zmienne i mogą być trudne do przewidzenia.

US Nonfarm Payrolls

Prognozy mają wartość 190 tys. USD dla amerykańskiego rynku usług poza rolnictwem, niższą niż poprzednia kwota 223 tys., Niezmieniona stopa bezrobocia na poziomie 3,8%, niezmieniona średnia stawka godzinowa r / r 2,7% i większy deficyt handlowy na poziomie -47,0 mld USD. , w porównaniu do poprzedniej liczby -46.2B USD. Nadwyżkę handlową uważa się za dodatnią dla dolara amerykańskiego.

W przypadku gospodarki Kanady niższe stopy bezrobocia, wyższe zmiany w zatrudnieniu i wyższe, wskaźnik Ivey Purchasing Managers oraz nadwyżka handlowa są uznawane za pozytywne dla dolara kanadyjskiego.

"Stopa bezrobocia w Kanadzie wyniosła w maju 2018 roku 5,8 procent, podobnie jak w poprzednim miesiącu i spełniała oczekiwania rynkowe. Bezrobocie pozostało na najniższym poziomie od 1976 r. Po raz czwarty z rzędu. Zatrudnienie niespodziewanie spadło o 7,5 tysiąca, wobec oczekiwań rynku o 17,5 tys. Spadek pracy w pełnym wymiarze godzin został tylko częściowo zrekompensowany wzrostem liczby miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin, przy czym główną stratę pracy odnotowano w służbie zdrowia i pomocy społecznej, produkcji i budownictwie. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Stopa bezrobocia w Kanadzie

Prognozy dotyczą niezmienionej stopy bezrobocia wynoszącej 5,8%, wzrostu netto zmiany zatrudnienia o 17,5 tys., Wyższego niż poprzedni wynik -7,5 tys., Większego deficytu handlowego – 3,6 mld dolarów kanadyjskich, w porównaniu do poprzedniego poziomu z -1.9 mld dolarów kanadyjskich i wyższego Ivey Purchasing Mangers Index na poziomie 64,8, w porównaniu do poprzedniego odczytu 62,5. Indeks Ivey Purchasing Managers odzwierciedla warunki biznesowe w Kanadzie, przy czym wyższe odczyty odzwierciedlają poprawę warunków.

Azjatycka sesja

  1. Japonia: indeks koincydencji, główny indeks ekonomiczny Prel

Godzina: 05:00 GMT

Wiodący Indeks Ekonomiczny pokazuje wyniki japońskiej gospodarki wkrótce, a Indeks Zgodności pokazuje aktualny stan gospodarki. Wyższe wartości wskazują na wzrost gospodarczy i ekspansję i są uważane za pozytywne dla jena japońskiego. Prognozy dotyczą niższych odczytów dla obu indeksów ekonomicznych. Przewiduje się, że główny indeks gospodarczy spadnie o 106,0, a indeks zgodności na poziomie 116,4. Poprzednie dane dla indeksów ekonomicznych wynosiły odpowiednio 117,5 i 106,2.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-06 04:47:14

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.