7 min przeczytaj

Nowa cotygodniowa sesja giełdowa na rynku forex prezentuje dziś kilka ważnych danych ekonomicznych, które zostaną opublikowane w dniach 10-14 września 2018 r. Amerykańska gospodarka opublikuje stopę inflacji, handel detaliczny, produkcję przemysłową i wstępne czytanie konsumenta z Michigan. nastroje, gospodarka brytyjska miesięczny PKB i bezrobocie, gospodarka japońska ostateczny wzrost PKB i są dwie decyzje EBC dotyczące stóp procentowych, a także BoE.

W piątek, 7 września 2017 r., Amerykańskie dane o zatrudnieniu poza rolnictwem wygrywają z szacunkami na poziomie 201 tys. Wobec prognozy 190 tys., Podczas gdy stopa bezrobocia w USA pozostała na niezmienionym poziomie 3,9%. Bez żadnego rynku przesuwającego dziś dane gospodarcze z USA, ale tylko ważne wydarzenia gospodarcze, głównie podczas sesji europejskiej, dolar amerykański może skonsolidować lub kontynuować umocnienie po publikacji danych o silnych rynkach pracy. Istnieje wiele wydarzeń gospodarczych dotyczących brytyjskiej gospodarki, więc należy się spodziewać umiarkowanej do wysokiej zmienności funta brytyjskiego.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze na dzisiejszym rynku forex, czas GMT:

Sesja europejska

Wielka Brytania: produkcja przemysłowa (r / r, m / m), saldo obrotów, produkcja budowlano-użytkowa r / r, produkcja przemysłowa (r / r, m / m), PKB m / m, PKB 3-miesięczna śr., Rosja: stopa wzrostu PKB r / r Fina

Czas: 08:30, 13:00

Bilans handlowy to równowaga między eksportem a importem towarów. Dodatnia wartość pokazuje nadwyżkę handlową, a ujemna – deficyt handlowy. Nadwyżka handlowa jest dodatnia dla lokalnej gospodarki, wskazując na napływ kapitału w kraju oraz zwiększony popyt na towary i usługi denominowane w lokalnej walucie, co może z czasem doprowadzić do naturalnego wzrostu wartości funta brytyjskiego.

"Całkowity deficyt w handlu w Wielkiej Brytanii zmniejszył się o 1,28 miliarda GBP do 1,86 miliarda GBP w czerwcu 2018 r., Po skorygowanym w górę 3,14 miliarda GBP w poprzednim miesiącu. Eksport wzrósł o 2,7 procent do 52,41 miliarda GBP, a import wzrósł o 0,2 procent do 54,27 miliarda GBP. ", Źródło: Trading Economics.

Bilans handlowy Wielkiej Brytanii

Gospodarka Wielkiej Brytanii ma deficyt handlowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z wyjątkiem tylko jednego miesiąca. W związku ze zmianami w Brexit i umowami handlowymi ze strefą euro przez ostatnie dwa kolejne miesiące deficyt handlowy zmalał, a tendencja ta powinna być monitorowana w przyszłości, ponieważ UE jest jednym z głównych partnerów handlowych brytyjskiej gospodarki.

Produkt krajowy brutto jest miarą całkowitej wartości wszystkich towarów i usług wyprodukowanych przez brytyjską gospodarkę i jest uważany za szeroką miarę działalności gospodarczej w Zjednoczonym Królestwie. Wyższe od oczekiwań dane dotyczące tempa wzrostu PKB, produkcji przemysłowej, produkcji budowlanej i produkcji przemysłowej są korzystne i pozytywne dla funta brytyjskiego, ponieważ zmiany te odzwierciedlają siłę sektora produkcyjnego, przemysłowego i budowlanego. Wyższa aktywność gospodarcza zwykle prowadzi do ekspansji w szerszej gospodarce. Oczekuje się, że roczna produkcja przemysłowa i produkcja przemysłowa pozostaną bez zmian odpowiednio na poziomie 1,1% i 1,5%, roczna produkcja budowlana ma wzrosnąć do 2,6% z 2,2%, a miesięczny PKB wzrośnie do 0,3% z 0,1%.

Wszelkie wiadomości na temat Brexitu inne niż rzeczywiste dane makroekonomiczne mogą dodać znaczną zmienność dla funta brytyjskiego, a ta zmienność najprawdopodobniej utrzyma się w tym tygodniu z decyzją w sprawie stopy procentowej BoE.

Dla gospodarki Rosji wzrost rocznej stopy wzrostu PKB jest uznawany za pozytywny dla rubla rosyjskiego, co wskazuje na ekspansję w szerszej gospodarce. Prognozy przewidują wzrost do 1,8% z 1,3%.

Amerykańska sesja

US: Fed Bostic Speech, zmiana kredytu konsumenckiego

Czas: 12:00, 19:00

Zmiana Kredytu Konsumen- tów to kwota pieniędzy pożyczona przez osoby prywatne, pokazująca, czy konsumenci mogą sobie pozwolić na duże wydatki, które mogą napędzać wzrost gospodarczy, a jednocześnie wysoka liczba może wskazywać, że gospodarka się przegrzewa, i że istnieje presja inflacyjna. Ponieważ kredyty konsumenckie to sposób na sfinansowanie wydatków konsumenckich, kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego, wyższe od oczekiwań dane są uważane za pozytywne dla dolara amerykańskiego, co wskazuje również na optymizm dla perspektyw gospodarczych. Gdyby konsumenci nie mieli pewności co do perspektyw gospodarki, zatrudnienia i płac, zmniejszyliby wydatki na kredyty konsumenckie. Prognozy przewidują wzrost do 12.50 USD za 10,21 USD.

Pacyfik Sesja

Australia: Asystent gubernatora RBA, Bullock Speech

Czas: 03:05

Wszelkie stwierdzenia dotyczące stabilności finansowej, prognozy gospodarcze dotyczące głównych wskaźników, takich jak inflacja, wzrost gospodarczy, zatrudnienie, mogą wywołać pewną niestabilność w stosunku do dolara australijskiego.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiego utraty środków dzięki dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD.
Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-09-10 08:10:44

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.