3 min przeczytaj

Tydzień handlu 13-17 sierpnia 2018 r. Na rynku forex rozpoczyna się dziś od bardzo interesującego i raczej niecodziennego kalendarza gospodarczego, ponieważ nie ma żadnych znaczących wydarzeń gospodarczych we wszystkich sesjach handlowych. Skoncentrowano się na ostatnim kryzysie gospodarczym i finansowym w Turcji, z dużą wyprzedażą w lirach tureckich, co spowodowało, że inwestorzy obawiali się potencjalnego zarażenia.

Lira tureckaTransakcja wymiany waluty mogłaby również wpłynąć na światowe rynki finansowe ze względu na ekspozycję niektórych największych europejskich banków na dług turecki, który EBC wyraził obawy i spowodował spadek euro w piątek, 13 sierpnia 2018 r. Poniżej podstawowego poziomu 1,14 w stosunku do dolara amerykańskiego zamknięcie nieco powyżej poziomu 1,14. Funt brytyjski jest w znacznej mierze dotknięty przez rozwój Brexitu i interesujące będzie monitorowanie w tym tygodniu nastrojów związanych z inwestowaniem w ryzyko lub ryzyko związane z ryzykiem na rynku forex, które będą kształtować pewne trendy.

Przechodząc do tego tygodnia handlowego "USA opublikują handel detaliczny, produkcję przemysłową, dane o mieszkaniach i nastroje konsumentów z Michigan. W innych ważnych wydaniach można wymienić: inflację w Wielkiej Brytanii, dane dotyczące płac, bezrobocie i handel detaliczny; Wzrost PKB w Niemczech w II kwartale; Produkcja przemysłowa Chin, sprzedaż detaliczna i inwestycje w środki trwałe; Japonia handel zagraniczny; Australia morale biznesu i konsumentów oraz liczby zatrudnionych. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

Nastroje inwestycyjne na ryzyko związane z ryzykiem

Jeśli inwestorzy wybierają nastroje inwestycyjne związane z ryzykiem, możemy zauważyć aprecjację walut rajskich w stosunku do innych walut. Walutami bezpiecznej przystani są frank szwajcarski, dolar amerykański i japoński jen. Definicja nastrojów związanych z inwestowaniem w ryzykowny rynek, ponieważ jest przydatna i może okazać się rzeczywistością również w tym tygodniu.

"Ryzyko związane z ryzykiem utraty wartości to otoczenie inwestycyjne, w którym zachowanie cenowe reaguje na zmiany tolerancji ryzyka inwestora i jest przez nie napędzane. Ryzyko wyłączenia ryzyka odnosi się do zmian w działalności inwestycyjnej w odpowiedzi na globalne wzorce gospodarcze. W okresach, gdy ryzyko jest postrzegane jako niskie, teoria ryzyka związanego z ryzykiem wyłączenia stwierdza, że ​​inwestorzy zazwyczaj angażują się w inwestycje o podwyższonym ryzyku; gdy ryzyko jest postrzegane jako wysokie, inwestorzy mają skłonność do krępowania się w kierunku inwestycji o niższym ryzyku. ", Źródło: Investopedia.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-08-13 04:35:11

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.