6 min przeczytaj

Tydzień handlowy na rynku Forex w dniach 16-20 lipca 2018 r. Zawiera dane ekonomiczne dla amerykańskiej gospodarki, wraz z wydaniem handlu detalicznego, produkcji przemysłowej, pozwoleń na budowę i rozpoczęcia budowy. Gdzie indziej inne ważne publikacje obejmują Japonię: inflację i handel zagraniczny; Wielka Brytania: inflacja, płace i bezrobocie oraz Australia: zatrudnienie.

Wojny handlowe mogą wpływać na rynek forex i percepcję nastrojów ryzyka. Na dzień dzisiejszy spodziewana jest duża zmienność dla dolara amerykańskiego wraz z publikacją sprzedaży detalicznej i dolara nowozelandzkiego wraz z publikacją indeksu cen konsumpcyjnych. W przypadku euro ogłoszenie Bilansu Handlowego w strefie euro może zwiększyć zmienność i cenę akcji w stosunku do innych walut. Jest także szczyt UE-Chiny i szczyt USA-Rosja z ważnym spotkaniem Trump-Putin.

Są to kluczowe wydarzenia gospodarcze, które dzisiaj mogą przesunąć rynek forex:

Sesja europejska

  1. Strefa euro: Bilans handlowy, Włochy: Bilans handlowy

Czas: 08:00 GMT, 09:00 GMT

Bilans handlowy to różnica między eksportem a importem towarów i usług dla określonego kraju, z dodatnimi wartościami wskazującymi nadwyżkę handlową, wpływy kapitałowe w kraju i zwiększony popyt na towary i usługi wyrażone w lokalnej walucie. Powinno to doprowadzić do aprecjacji lokalnej waluty, tj. Euro w miarę upływu czasu. Prognoza zakłada zwiększenie nadwyżki handlowej dla strefy euro o 19,7B euro, wyższej niż poprzednia wartość 18,1 mld euro.

Amerykańska sesja

  1. US: NY Empire State Manufacturing Index, sprzedaż detaliczna MoM, sprzedaż detaliczna Ex Autos MoM, Grupa kontroli sprzedaży detalicznej, Zapasy biznesowe MoM, Kanada: Istniejąca sprzedaż Home MoM

Czas: 12:30 GMT, 13:00 GMT, 14:00 GMT

Zmiany w sprzedaży detalicznej są szeroko stosowane jako ważny wskaźnik wydatków konsumpcyjnych, przy czym wyższe od oczekiwań lub rosnące dane uważane są za pozytywne i wspierające lokalną gospodarkę, tj. Gospodarkę USA i dolara amerykańskiego, ponieważ wydatki konsumpcyjne są jednym z kluczowych czynników, które wpływ na poziom wzrostu gospodarczego.

"Handel detaliczny w USA wzrósł o 0,8 proc. Miesiąc do miesiąca w maju 2018 roku, po korekcie w górę o 0,4 proc. W kwietniu i bez problemu pokonał oczekiwania rynku o 0,4 proc. Był to najbardziej gwałtowny wzrost handlu detalicznego od listopada, głównie dzięki wyższej sprzedaży na stacjach benzynowych oraz dealerów pojazdów i części. "Źródło: Ekonomia handlowa.

Sprzedaż detaliczna w USA

Jak wynika z powyższego wykresu, sprzedaż detaliczna w USA charakteryzuje się dużą zmiennością i generalnie znajduje się w trendzie wzrostowym na 2018 r. Prognoza dotyczy miesięcznej liczby 0,6% niższej niż poprzednia wartość 0,8%. Spadek spodziewany jest również w przypadku danych liczbowych Grupy Kontroli Sprzedaży Detalicznej reprezentujących całkowitą sprzedaż w branży oraz sprzedaży detalicznej z wyłączeniem samochodów, które mogą mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

W przypadku Kanady wyższą niż oczekiwano wartość sprzedaży istniejącej jest uznawana za pozytywną dla dolara kanadyjskiego, co odzwierciedla silny rynek mieszkaniowy, wzrost wydatków konsumpcyjnych i optymizm dla szerszych perspektyw gospodarczych. Prognoza dotyczy miesięcznego odczytu o 1,5%, wyższego niż poprzedni odczyt o -0,1%.

Pacyfik Sesja

  1. Nowa Zelandia: Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych 2Q (QoQ, r / r)

Godzina: 22:45 GMT

Indeks CPI jest kluczowym wskaźnikiem mierzącym inflację i zmiany trendów zakupowych, ze wzrostem liczby uznawanych za pozytywne dla dolara nowozelandzkiego, odzwierciedlającym presję inflacyjną w szerszej gospodarce, co prawdopodobnie wpłynie na decyzję banku centralnego w Nowej Zelandii o zmianie w polityce pieniężnej i podniesieniu kluczowego poziomu stóp procentowych presja inflacyjna jest z czasem stabilna.

"Ceny konsumenckie w Nowej Zelandii wzrosły o 1,1 procent rok do roku w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku, po 1,6% wzroście w poprzednim kwartale, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Była to najwolniejsza inflacja od trzeciego kwartału 2016 r. ", Źródło: Ekonomia handlowa.

CPI w Nowej Zelandii

Jak widać na powyższym wykresie, CPI w Nowej Zelandii w 2018 r. Wykazuje tendencję zniżkową, wskazując na brak presji inflacyjnej w gospodarce. Prognozy dotyczą niezmienionej kwartalnej liczby 0,5% za drugi kwartał i wzrostu rocznego o 1,6%, w tym samym drugim kwartale, wyższego niż poprzedni odczyt o 1,1%, co może mieć pozytywny wpływ na dolara nowozelandzkiego po ich uwolnieniu.

Handluj teraz

UWAGA: Ten artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie odniesienia do historycznych ruchów cen lub poziomów mają charakter informacyjny i opierają się na analizie zewnętrznej i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek takie ruchy lub poziomy będą prawdopodobnie powracać w przyszłości.

OGÓLNE OSTRZEŻENIE O RYZYKU

Usługi finansowe świadczone przez tę stronę internetową wiążą się z wysokim ryzykiem i mogą spowodować utratę wszystkich funduszy. Nigdy nie powinieneś inwestować pieniędzy, których nie możesz utracić.


Źródło: IQ Option Blog (blog.iqoption.com)
Data publikacji: 2018-07-16 05:41:29

Uwaga: Artykuł został przetłumaczony przy użyciu sztucznej inteligencji w celach informacyjnych i promocyjnych. Zapoznaj się z oryginalnym artykułem z bloga IQOption na wypadek problemów ze rozumieniem artykułu. Istnieje ryzyko, że automatyczne tłumaczenie będzie zawierać błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.